Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
Vremenska prognoza Beograd 8℃
Promenljivo oblačno sa kišom
Prognoza za narednih 5 dana
Vremenska prognoza Beograd 8℃
Promenljivo oblačno sa kišom
Prognoza za narednih 5 dana
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
DEČJE SRCE

DEČJE SRCE

Humanitarne organizacije Beograd

Korisne informacije


Humanitarna organizacija DEČJE SRCE pomaže deci i mladima ometenim u razvoju kroz sprovodjenje integrativnih, psihosocijalnih i edukativnih programa kako sa njima tako i sa njihovim roditeljima i volonterima koji žele svojim radom da doprinesu njihovom kvalitetnijem životu.

Osnovana je 9. marta, 2001. kao nevladina, neprofitna i nestranacka organizacija, registrovana od strane Saveznog Ministarstva pravde.
Misija organizacije DEČJE SRCE je pružanje profesionalne podrške osobama ometenim u razvoju, kao i njihovim porodicama, na teritoriji Srbije i Crne Gore.

Naša vizija je eliminisanje predrasuda i integracija osoba ometenih u razvoju u društvo.

Problemi koje pokušavamo da rešimo

- U našem društvu ne postoji evidencija o broju lica ometenih u razvoju ( po nekim nezvanicnim podacima u Srbiji ih ima oko 200 000, ovi podaci su dobijeni na osnovu evidencija koje su prikupljale nevladine organizacije i udruženja roditelja koje pomažu ovim licima). Po podacima Vlade Republike Srbije iz 1991 broj dece sa razlicitim ometenostima iznosio je 147 000 od ukupno 3 000 000 dece. - Osobe ometene u razvoju se nalaze na margini društva, samo 10% njih dobije mogucnost da se ukljuci u neki oblik društveno organizovanog profesionalnog rada tj. Ustanove za smeštaj dece, vrtice ili se školuje po specijalno prilagodjenim programima, a samo 1% od ovog broja se zaposli u široj društvenoj zajednici

- Vecina ove dece i omladine zbog neprilagodjenosti uslova života njihovom hendikepu, kao i ne mirenja roditelja sa cinjenicom da imaju dete sa hendikepom nalaze se u kucnom azilu, bez mogucnosti da se školuju , druže sa svojim vršnjacima ili socijalizuju. Porodice su po navici posmatrane kao pasivni primaoci usluga o cijem tipu odlucuju strucnjaci, a ne oni kao aktivni ucesnici u procesu donošenja odluka. Rezultat je, po pravilu, bila kasna detekcija poremecaja i propuštanje kljucnog perioda za rani tretman dece sa smetnjama u razvoju.

Foto