HUMANITARNA ORGANIZACIJA RADOST DECI

Humanitarne organizacije Beograd

Adresa: Susedgradska 39m, 11090 Beograd
Beograd Telefon: 011/4081-700
Fax: 011/2382-247
E-mail: info@radostdeci.org
Sajt: www.radostdeci.org

4.5/ 5stars

Humanitarna organizacija RADOST DECI  nastoji da svojim aktivnostima poboljša kvalitet života dece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Trudimo se da entuzijazmom i drugačijim pristupom, osluškujemo i poštujemo potrebe dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Naš tim čine ljudi, sa preko 10 godina iskustva, u oblasti sporta i defektologije, roditelji, volonteri i donatori. Zajedno stvaramo tim dobre volje koji teže ka jednom cilju, a to je eliminisanje predrasuda, vođeni idejom da svi smo isti iako različiti.

Humanitarna organizacija RADOST DECI sprovodi aktivnosti :

 • Socijalna integracija
 • Sport za svu decu
 • Sportski kampovi
 • Kretivna drama
 • Terapijsko slikanje
 • Sekcija za razvoj i korekciju motorike
 • Profesionalno osposobljavanje
 • Saradnja sa društvenim zajednicama i institucijama
 • Senzitizacija i usmeravanje mladih
 • Volonterski servis
 • Pomoć institucijama

Prema nezvaničnim podacima, u Srbiji živi preko 200 000 osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Veliki broj je smešten u institucije i živi u teškim uslovima. Većina nije u mogućnosti da samostalno brine o sebi. Zahtevaju celodnevni nadzor osoblja, izopšteni od spoljašnjeg sveta.

Potrebno je, svakodnevno, obezbediti : hranu, posebnu hranu za bebe, pelene za bebe i odrasle, lekove, sredstva za ličnu higijenu, sanitetski materijal, garderobu i dr.

Svaki vid pomoći je od velike važnosti.