PEOPLE IN NEED / ČOVEK U NEVOLJI

Humanitarne organizacije Beograd

Adresa: Veliki Popovac bb, 12300 Petrovac na Mlavi
Beograd Telefon: 065/2851-328
E-mail: serbia@peopleinneed.cz
Sajt: www.peopleinneed.cz

4/ 5stars

Od 2004. godine People in Need je počeo sa radom u Srbiji na procesu deinstitucionalizacije i aktivnostima u vezi sa tim. U 2014. godini pokreće  projekat "Započnimo život - pilot deinstitucionalizacija osoba sa intelektualnim teškoćama iz Ustanove u Velikom Popovcu”, koji ima za cilj da doprinese socijalnoj inkluziji osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji i podrži razvoj usluga zasnovanih u zajednici za ova lica kroz model održive socijalne integracije korisnika.
Kao rezultat projekta otvorene su dve kuće za "Stanovanje uz podršku" i jedna kuća na "pola puta". U ove kuće se preselilo dvadeset korisnika iz Ustanove. Nakon preseljenja, korisnicima je pružana podrška za njihovu integraciju u lokalnu zajednicu. Tokom projekta u više navrata je održavana obuka na čelu sa češkim stručnjacima koji sarađuju sa Centrom za podršku transformacije(CPT), kao i  obuke od strane srpskih NVO. 

Organizacija People in Need nastoji da pomaže ljudima u nevolji, koje su izazvane nepogodama i oružanim sukobima; podržava borbu protiv neznanja i siromaštva; pruža podršku lokalnom razvoju civilnog društva i principima dobrog upravljanja; pomaže ljudima da potvrde svoju slobodu i na suzbijanju diskriminacije; promoviše principe ljudskih prava i sloboda kao i izgradnju prijateljskog pristupa u odnosu na okolinu; promoviše ideju ljudske solidarnosti i zajedničku odgovornost na društvenom nivou.