Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BEOGRADA

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA BEOGRADA

Humanitarne organizacije Beograd

Korisne informacije

www.upb-beofeniks.org.rs
beof@eunet.rs
Udruženje paraplegičara Beograda je humanitarna invalidska organizacija socijalnog karaktera koja okuplja članove u cilju uspešnog lečenja, rehabilitacije, socijalnog zbrinjavanja, nabavke ortopedskih pomagala, održavanja sportskih i kulturno - umetničkih manifestacija, obrazovanja i zapošljavanja.
Udruženje paraplegičara Beograda je osnovano 25.11.1986.godine i predstavlja najveću i jedinu profesionalnu organizaciju paraplegičara u Srbiji i SR Jugoslaviji. Trenutno Udruženja paraplegičara Beograda ima 420 članova. Pored redovnih članova Udruženja paraplegičaraBeograda ima i pomažućih članova.Organi Udruženja paraplegičara Beograda su Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.Udruženje paraplegičara Beograda ima svoje Sportsko društvo UPB Beofeniks kao posebno pravno lice registrovano kod Ministarstva za sport
Republike Srbije. U okviru družtva postoje sledeći klubovi: košarkaša u kolicima, šah, tenis, streljaštvo, atletika i automobilizam.Naši sportisti se uspešno takmiče na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
Udruženje paraplegičara Beograda je osnivač Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju I zapošljavanje invalida BEOFENIKS, koji radi na principu zaštitne radionice. Preduzeće se bavi izdavačkom delatnošću i trgovinom.
Među članovima Udruženja paraplegičara Beograda ima profesionalnih književnika (članova Udruženja književnika Srbije), novinara. akadenskih slikara, muzičara, inžinjera, pravnika, pilota, ekonomista i vrhunskih sportista.
Udruženje paraplegičara Beograda se finansira posredstvom Gradskog sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, od donacija, članarine, dobrovoljnih priloga, humanitarne pomoći i sopstvenim delatnostima (organizovanje koncerata, aukcija i sl.).
Udruženje paraplegičara Beograda želi da razvije saradnju sa srodnim Udruženjima i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Foto