SPECIJALISTIČKA INTERNISTIČKA ORDINACIJA DR STANKOV

Kardiološke ordinacije Beograd

Adresa: Gavrila Principa 11
Beograd Telefon: 011/328-7825, 3067-510, 063/775-61-36
E-mail: slobodanstankov@gmail.com

4/ 5stars

Vrhunska kardiološka dijagnostika i terapija kardiovaskularnih bolesti.

Ordinacija se bavi:
dijagnostikom i terapijom arterijske hipertenzije,
postinfarktnim stanjima,
srčanim aritmijama,
pripremama za bajpas hirurgiju i
hirurgijom urođenih i stečenih srčanih mana, angina pektoris i drugih kardioloških problema.

Rukovodilac ordinacije prim. dr. sci. med. Mr. sci. med. Dr. med. Slobodan Stankov sa bibliografijom od preko 280 objavljenih radova, od toga u stručnoj literaturi 145 (sa izuzetkom bivših članica SFRJ).

RADNO VREME: 08:00 – 14:00 // 17:00 – 20:00