AGENCIJA AŽIO

Knjigovodstvene agencije Beograd

Adresa: Bulevar despota Stefana 15, Stari grad
Beograd Telefon: 011/7241-334, 060/3227-149
E-mail: azioagencija@gmail.com
Sajt: www.azio-knjigovodstvo.com

4/ 5stars

AGENCIJA AŽIO za računovodstvene, knjigovodstvene usluge i poreski konsalting uspešno pruža svoje usluge nizu privrednih društava i preduzetnika.

Orjentisani smo prema pravnim licima, kao i prema uspešnim preduzetnicima.
Naša poslovna egzistencija i kontiunirani uspeh uslovljeni su stepenom u kojem ispunjavamo odgovornost prema našim klijentima.

Cilj nam je da kvalitet usluga bude na visokom nivou, a asortiman usluga bude što širi kako bi našom ponudom ostvarili dugotrajan odnos sa klijentima zasnovan na međusobnom poverenju i stručnoj saradnji.

USLUGE:
• izrada dokumenata pri registraciji firme ( Agencija za privredne registre i Poreska uprava)
• informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
• vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima Republike Srbije
• obračun PDV-a , sastavljanje poreske prijave i elektronsko podnošenje poreske prijave
• sastavljanje i dostavljanje poreskih prijava i drugih propisanih obračuna i evidencija od strane državnih i drugih organa
• vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
• vođenje robnog i materijalnog knjigovodstva
• izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju i uvoz, izvoz
• obračun zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih
• izrada PPP PD prijave i elektronsko podnošenje prijave Poreskoj upravi
• prijave, promene i odjave radnika
• izrada M4 obrasca
• obračun ugovora o delu, autorskih ugovora i zakupa
• sastavljanje i dostavljanje periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja