AJILON SOLUTIONS

Knjigovodstvene agencije Beograd

Adresa: Bulevar despota Stefana 74
Beograd Telefon: 011/329-3083, (fax) 011/329-3873
E-mail: ajilonsolutions@open.telekom.rs

4/ 5stars

Preduzeće za poresko savetovanje, finansijski menadžment, računovodstvo i reviziju

Društvo Ajilon Solutions, d.o.o. u Beogradu, Bulevar Despota Stefana br.74 registrovano je i pruža niz usluga iz oblasti računovodstva i revizije i to:

- Poslove izrade Finansijskog i Poreskog ''Due diligence'',
- Poslove revizije finansijskih izveštaja,
- Poslove računovodstva za medjunarodne klijente i klijente u zemlji,
- Poslove poreskog savetovanja za medjunarodne klijente i klijente u zemlji,
- Usluge ''payroll''-a za medjunarodne klijente i klijente u zemlji.

Društvo pomenute usluge izvršava u skladu sa najvišim stručnim sposobnostima i na najvišem nivou profesionalnih usluga, u skladu sa Zakonom o računo vodstvu (Službeni list SRJ, broj 46/2006) Republike Srbije i uz punu primenu i poštovanje Međunarodnih Računovodstvenih Standarda i Medjunarodnih Standarda Revizije. Društvo poseduje stručan, visokoobrazovan i profesionalan tim za izvršenje svih navedenih usluga.

Kontakt telefoni su:
063 337 407-General Manager
011/3293083
011/3293873
e-mail: ajilonsolutions@open.telekom.rs