Petrija Obrenović bila je blage naravi, dobre duše i uvek je novac odvajala za siromašne. Sa Teodorom Bajićem imala je četiri sina pored kojih se opismenila, pa je imala živu prepisku sa ocem Milošem i bratom Mihailom

Do kraja života Perka se potpisivala kao Petrija Obrenović. Nadživela je roditelje, sestre i braću. Umrla je 1870. godine.

Petrijina prepiska sa Milošem

Rekosmo da je Petrija naučila da piše uz svoju decu. To je nije sputalo da sa svojim najbližima, bratom, a pogotovu ocem, održava živu korespondenciju.

Pitanje je koliko bi ovaj intimni pogled u život vladarske porodice ostao nepoznat da nije bilo marljivog istraživačkog rada dr Tatjane Brzulović Stanisavljević, koja je prepisku pronašla istražujući arhivsku zbirku Joce Vujića koja se nalazi u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković". Ovu važnu istorijsku građu dr Stanisavljević objavila je po prvi put u akademskom radu "Pisma kneginje Petrije svome ocu knjazu Milošu Obrenoviću", kao i u knjizi "Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića", čiji delovi slede: 

“Vršac, 17/29. decembar 1851.

Vaša svetlost, premilostivejši babo!

Nastupajuće praznike Roždestvo Hristovo, Novo leto, Bogojavljenje Gospodnje, uzimam sebi slobodu sa mojom decom Vašoj svetlosti čestitati. Premda u stanju nisam sve moje želje ovde staviti, al znadem da je moj svetli roditelj o njima uveren. Ja imam samo tu jednu želju i šiljem svaki dan u mojim molitvama tu molbu premilostivom Tvorcu nebeskom da se smiluje na nas: da vidimo Vašu svetlost u sredinu zmeđu Vašeg srpskog naroda, još mlogo godina ove blage danove u zdravlju i miru da provedete za sreću i polzu njihovu, a za diku našu. Primite, svetli roditelju, ove iskrene želje od Vaše pokorne kćeri. Od brata Mihaila sam imala vesti, on se, fala Bogu, zdravo nahodi. Ja sa Tošom i decom se zdravo nahodimo. Preporučujem se ubuduće Vašoj visokoj milosti, ostajem sa svakim strahopočitanjem Vaše svetlosti

najpokornjejša kćer Petrija

Hajdelberg, 7/19. februar 1851.

Ljubezna kćeri Perka!”

Knjaz Miloš je bio nepismen, pa je stalno sa njim, kud god da je išao, bio i pisar. To ga nije sprečavalo, da svoja najintimnija osećanja, pogotovu prema ljubimici Petriji, poveri u pero pisaru.

Milošev odgovor:

“Vaše pismo od 27. januara ispravno dobio sam i radujem se da ste, fala Bogu, svi skupa zdravi; i uvidio sam koliko za ergelu toliko i za ostalo sve što mi javljate. I, daj Bože zdravlje, sve ćemo pregledati kad se sastanemo! Samo jedno niste dobro učinili što mi niste pre javili za decu, dok niste novce položili i taku sumu. Ja bih Vas savetovao da ste jednoga od njih četiri dali, jerbo ovo neće Vam nikako izostati, pa moraš i sina dati i novci odoše; a i tako sa četiri šta znaš raditi? A kojega god bi dala, ako se dobro uzvlada, sa vremenom bi bio i oficir, pa ne bi i to ništa falilo. Tu ste pogrešku učinili; a i sada, ako vidiš da se ne može izbegnuti, a ti podaj jednoga. Što se moga zdravlja tiče, mogu Bogu blagodariti i ovom dobrom i znamenitom doktoru. Ja sam skoro sasvim zdrav i kratko vreme biću sasvim dobro i polazim za dole. Uostalom pozdravljajući kako Vas tako i Tošu sa decom ljubezno,

ostajem Vaš istiniti roditelj

knjaz Miloš Obrenović”

Izvori:

1. "Pisma kneginje Petrije svome ocu knjazu Milošu Obrenoviću", dr Tatjana Brzulović Stanisavljević, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. - Beograd, 2011. Str. 133-149,   
2. Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića: iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", dr Tatjana Brzulović Stanisavljević, Beograd 2015, 2016

Prethodni tekstovi: