SB MEDIC

Lekarske ordinacije Beograd

Adresa: Svetog Save 28/3, Vračar
Beograd Telefon: 011/3448-684, 2438-063, 064/6178-240
E-mail: sb.medic@eunet.rs
Sajt: www.sbmedic.rs

4.5/ 5stars

INTERNISTIČKI PREGLED SA EKG-om

Uključuje kompletan pregled specijaliste interne medicine (auskultacija srca i pluća, pregled abdomena, određivanje granice jetre i slezine, sukusija bubrežnih loza, palpacija štitaste žlezde, palpacija perifernih limfnih žlezdi, palpacija perifernih pulseva na ekstremitetima):
- EKG nalaz sa interpretacijom
- Ambulantno merenje krvnog pritiska i pulsa
- Određivanje BMI (TT, TV) koji je bitan kao faktor rizika od srčanih oboljenja.
- Predlog potrebnih laboratorijskih analiza
- Pregled uključuje savet za terapiju i ishranu

Pregled obavljamo - kao preventive
- kod postojanja tegoba
- kao preoperativnih pregleda

EKG
Elektrokardiogram je kratak zapis električne aktivnosti ćelija srčanog mišića, na papiru.
Najčešće je sastavni deo internističkog pregleda.


ULTRAZVUK SRCA SA DOPLEROM
Ehokardiografija daje morfološke podatke i funkcionalnu procenu rada srca.

Omogućuje: procenu globalne sistolne funkcije srca, merenje veličine srčanih šupljina i debljine zidova srca, procenu dijastolne srčane funkcije, dijagnostiku i procenu težine valvularnih mana, otkrivanje srčanih tumora, otkrivanje bolesti perikarda (izlivi...).


ULTRAZVUK ABDOMENA
Uz abdomena je neinvazivna dijagnostička metoda i jedna je od osnovnih metoda ispitivanja u internoj medicini.

UZ abdomena podrazumeva pregled unutrašnjih organa: pankreasa, jetre, žučne kese i žučnih puteva, slezine, bubrega, nadbubrežne žlezde, mokraćne bešike, prostate, abdominalne aorte. Pregled je potreban kod bolova u abdomenu, u predelu bubrežnih loža, kod hipertoničara, u slučaju da su laboratorijske analize ukazale na potrebu za ovim pregledom, a po preporuci lekara...


24 h HOLTER KRVNOG PRITISKA ( AMP )

24-časovni AMP je registrovanje krvnog pritiska tokom 24 časa, na 30 minuta tokom dana i na 1 h tokom noći.
Tokom interpretacije holtera lekar može kada pacijent, i u koje doba dana i noći ima skok krvnog pritiska, pa će prema tome odrediti antihipertenzivnu terapiju.

Ova metoda omogućava i da se proveri da li je određeni lek i doza leka odgovarajući.

24-časovni AMP se preporučuje svima koji imaju glavobolju, zujanje u ušima, osećaj pritiska u glavi i u grudima, pacijentima sa labilnom hipertenzijom, onima koji su gojazni ...


HOLTER EKG

24- časovni, 12-kanalni holter EKG je registrovanje srčanog rada tokom 24 časa iz 12 uglova.

Holter EKG će pokazati eventualni poremećaj srčanog ritma u vidu ekstrsistola ( VES, SVES )
atrijalni flater, fibrilacije i druge poremećaje ritma i sprovođenja ( SA blok, AV blok )

24-časovni Holter EKG prati aktivnosti srca u različitim situacijama ( fizički napor, mirovanje, stres ) i različitim dobima dna ( dan, noć). Na osnovu ove dijagnostičke metode vrši se procena težine aritmije, procena efekta terapije, otkrivanje asimptomatske i simptomatske ishemije.

 

SPIROMETRIJA
Danas postoji veliki broj testova plućne funkcije. Najčešće korišćeni test za ispitivanje ventilacije pluća (razmene gasova između alveolnih prostora i spoljašnje sredine) je SPIROMETRIJA.

Srirometrijom se mere zapremine vazduha u plućima pri disanju. Na taj način dobijaju se podaci o plučnim volumenima i kapacitetima.

Ova dijagnostička metoda traje oko 15 min i bezbolna je.


OSTEODENZITOMETRIJA

Merenje gustine i čvrstine kostiju ultrazvukom. 
Pouzdano, bezbolno i bez zračenja.
Osteoporoza je smanjenje mase normalno mineralizovane kosti, progresivna i i visoko rizična bolest.

Uzroci nastanka su :

- starenje
- endokrini poremećaj (tireotoksikoza, nedostatak estrogena-postklimaktericki sindrom, Cushing-ov sindrom)
- duža imobilizacija
- poremećaj metabolizma sa nedostatkom vitamina D-malapsorpcija (steatorea, opstruktivna žutica)
- neoplazme krvi (leukoze, limfomi)
- hronične bolesti (reumatoidni arthritis )
- jatrogeni uzroci (upotreba heparina, metotreksata)…

Simptomi su:

  • bol u leđima koji se pojačava u uspravnom položaju
    - progresivno smanjenje visine
    - spontane fraKture.

Radno vreme:
- ponedeljak-petak: 09-19h