ALHAJ

Metalni proizvodi Beograd

Adresa: Sarajevska 61, Centar // Mokroluška 145 - maloprodaja
Beograd Telefon: 011/3617-001, 3617-002, (tel/fax): 3617-003 // 011/3472-375

ALHAJ Metalni proizvodi Beograd