1921.

U Beogradu je osnovana prva policijska škola u Srbiji; ovaj datum obeležava se kao Dan policijskog školstva.