Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU

CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU

ORL - uho, grlo, nos Beograd

Korisne informacije


ORL ordinacija u centru Beograda, Dorćol – Stari Grad. KOMPETENTAN TIM STRUČNJAKA Dr Dušan Pavlović, otorinolaringolog, predsednik Udruženja otologa i audiologa Srbije Doc. Dr Nenad Arsović, otohirurg, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dr Snežana Andrić Filipović, magistar med. nauka, dugogodišnje iskustvo u dijagnostici i lečenju dece sa oštećenim sluhom Dr Milica Tatović, magistar medicinskih nauka, višegodišnje iskustvo u dijagnostifikovanju i lečenju pacijenata sa vrtoglavicama (neuro-otologija). NAJSAVREMENIJA DIJAGNOSTIKA Videonistagmografija VNG – beleži određene nepravilnosti u refleksnim pokretima oka koje su posledica oštećenja vestibularnih puteva i/ili centra za ravnotežu VEMP = Vestibularni Evocirani Miogeni Potencijali - ova najnovija dijagnosticka metoda u dijagnostici vrtoglavica i drugih poremećaja ravnoteze ispituje povezanost čula za ravnotežu sa posturalnim mišićima (mišićima koji nas drže u uspravnom položaju). BERA test – ispituje funkciju slušnog živca mereći prostiranje nervnog impulsa Kalorijski test – zlatni standard u ispitivanju čula za ravnotežu. TEOAE – otoakustičke emisije ispituju funkciju slušnih ćelija u unutrasnjem uvu. Audiometrija – merenje sluha; na osnovu čega procenjujemo stepen i tip nagluvosti Timpanometrija – merenja pokretljivosti bubne opne i pritiska u srednjem uvu. SAVREMENE TERAPIJSKE PROCEDURE Kanal repozicioni manevri – stručno pozicioniranje pacijenta kojim se veoma uspešno leči najčešći uzrok vrtoglavica – položajne vrtoglavice BPPV Intratimpanalno davanje leka – ubrizgavanjem kortikosteroida direktno u srednje uvo koristi se u terapiji Menierove bolesti, akutne gluvoće, autoimune bolesti unutrašnjeg uva Vestibularna rehabilitacija – program vezbi za pacijente sa oštećenim vestibularnim čulom SAVREMENI PRISTUP VRTOGLAVICAMA Prof. dr Mohamed Hamid i dr Pierre Bertholon došli su u Beograd na poziv dr Dušana Pavlovića i održali predavanje i demonstrirali kliničke veštine na jednodnevnom seminaru Savremeni pristup vrtoglavicama u organizaciji Centra za sluh i ravnotezu. Profesor Mohamed Hamid je održao predavanje o lečenju Menierove bolesti davanjem injekcija Deksazona dikretno u srednje uvo. Dr Pierre Bertholon pokazao je učesnicima skupa kako se leče položajne vrtoglavice primenom Kanal repozicionih manevara. Još 8 renomiranih domaćih predavača održalo je svoje predavanje: Prof. dr Ksenija Ribarić, prof. dr Zoran Komazec, prof. dr Saša Filipović, Doc. Dr Nenad Arsovic, Doc. Dr Jasna Jančić, Dr Nada Milanović, Dr Snežana Babac i Dr Dušan Pavlović.

Foto

CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU ORL - uho, grlo, nos Beograd
CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU ORL - uho, grlo, nos Beograd
CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU ORL - uho, grlo, nos Beograd
CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU ORL - uho, grlo, nos Beograd
CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU ORL - uho, grlo, nos Beograd
CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU ORL - uho, grlo, nos Beograd
CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU ORL - uho, grlo, nos Beograd
CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU ORL - uho, grlo, nos Beograd
CENTAR ZA SLUH I RAVNOTEŽU ORL - uho, grlo, nos Beograd