Zatvori

Neefikasan ili ne efikasan?


Pravilno je spojeno, neefikasan. Slični slučajevi su: neplaćen, neograničen, nesputan, neradan, nezreo...

Usled pravila da se u slučaju tvorbe reči dodavanjem prefiksa -ne da bi se postiglo suprotno značenje prefiks uvek piše spojeno, ispravan odgovor je "neefikasan".

PRIMER: "Ovo rešenje je neefikasno."