Zatvori

Pravopis: Negacije

Negacije, izrazi i reči koji sadrže reč “ne”.
U životu svakako ne treba biti negativan, ali ako baš morate onda bar neka bude kako treba!

 • Ni na šta ili na ništa?
  Pravilno je ni na šta.

 • Neznajući ili ne znajući?
  Iako postoji reč “neznanje” koja se piše spojeno, ipak pravilno je odvojeno, “ne znajući” kao i kod drugih reči: “ne poštujući”, “ne pevajući”, “ne plivajući”...

 • Ni sa kim ili sa nikim?
  Pravilno je “ni sa kim”.

 • Za ništa, nizašta ili ni za šta?
  Pravilno je u tri odvojene reči: ni za šta.

 • Ni od čijeg ili od ničijeg?
  Pravilno je ni od čijeg.

 • Ni o kome ili o nikome?
  Pravilno je ni o kome.

 • Nemože ili ne može?
  Pravilno je ne može.

 • Nedovršen ili ne dovršen?
  Pravilno je nedovršen.

 • Ne sme ili nesme?
  Pravilno je ne sme.

 • Nezamenjiv ili nezamenljiv?
  Pravilno je nezamenjiv.

 • Ne znajući ili neznajući?
  Pravilno je ne znajući.

 • Ni jedna ili nijedna?
  Koriste se oba.

 • Nimalo ili ni malo?
  Koriste se oba.

 • Nesam ili nisam?
  Pravilno je nisam.

 • Ne mojmo ili nemojmo?
  Pravilno je nemojmo.

 • Ne odgovoran ili neodgovoran?
  Pravilno je neodgovoran.

 • Nepobedljiv ili nepobediv?
  Pravilno je nepobediv.

 • Nepredvidljiv ili nepredvidiv?
  Koriste se oba.

 • Neprocenjiv ili neprocenljiv?
  Koriste se oba.

 • Ne radi ili neradi?
  Pravilno je ne radi.

 • Ne videći ili nevideći?
  Pravilno je ne videći.

 • Ne vredi ili nevredi?
  Pravilno je ne vredi.

 • Nezavistan ili nezavisan?
  Pravilno je nezavisan.

 • Ni na šta ili ninašta?
  Pravilno je ni na šta.

 • Nizašta, ni za šta ili za ništa?
  Pravilno je ni za šta.

 • Nikada ili nikad?
  Pravilno je i jedno i drugo.

 • Ni otkuda ili niotkuda?
  Pravilno je niotkuda.

 • Ne paran ili neparan?
  Pravilno je neparan.

 • Ne poznajem ili nepoznajem.
  Pravilno je ne poznajem.

 • Ne procenjiv ili neprocenjiv?
  Pravilno je neprocenjiv.