Zatvori

Zapamti ću ili zapamtiću


Ispravno je napisati spojeno, tj. "zapamtiću".

U našem jeziku ima slučajeva kada se nastavci za građenje Futura I (-ću, -ćeš, -će...) pišu i spojeno i odvojeno. To zavisi od infinitiva glagola koji se stavlja u futur. Ako se infinitiv tog glagola završava na -ći, kao na primer "doći", onda se nastavci za futur pišu odvojeno. Ali u ovom slučaju, infinitiv glagola se završava na -ti, tj. glasi "značiti" i zbog toga se nastavak za Futur I piše spojeno sa korenom reči.

SLIČNI SLUČAJEVI: videću, krenuću, znaću...

PRIMER: "Zapamtiću gde je prodavnica."