Zatvori
 • 011info Belgrade guide English version
 • 011info Beogradski vodič
Vremenska prognoza Beograd 28℃
Promenljivo oblačno sa kišom
Prognoza za narednih 5 dana
Vremenska prognoza Beograd 28℃
Promenljivo oblačno sa kišom
Prognoza za narednih 5 dana
 • 011info Belgrade guide English version
 • 011info Beogradski vodič

Pravopis: spojeno ili odvojeno?

Potrudili smo se da objasnimo najčešće nedoumice oko pisanja složenih reči ili izraza, kada se pišu spojeno, odvojeno ili pak sa crticom.

 • Rećiću ili reći ću, doćiću ili doći ću i slično.
  Ako se neka reč u infinitivu završava na “ći”, onda se piše odvojeno. Znači: pomoći ću, ali pogledaću, prihvatiću, pripaziću...

 • Naprimer ili na primer?
  Piše se odvojeno – na primer.

 • Ćete videti ili videćete?
  Potpuno je svejedno.

 • Sve jedno ili svejedno?
  Piše se spojeno, svejedno, ako koristimo reč da istaknemo da su neke dve stvari podjednako moguće. Odvojeno

 • Dobro došli ili dobrodošli?
  Kao izraz dobrodošlice piše se odvojeno: “Dobro došli, dragi gosti!”. U slučajevima kada se koristi da izrazimo da nam je nešto potrebno i da bismo ga drage volje prihvatili, piše se spojeno. Primer: “Prilozi su dobrodošli”

 • Preda mnom ili predamnom?
  Kao i svi izrazi koji sadrže reč “preda”, piše se odvojeno preda mnom.

 • Zamalo ili za malo.
  Koriste se oba, ali u različitim situacijama. Spojeno se piše kada ga koristimo kao sinonim za nešto što se gotovo desilo, ali ipak nije: “Zamalo da se onesvestim!” (ali nisam). Odvojeno se piše kada se nešto za malo NIJE desilo, ali ipak jeste: “Za malo sam promašio metu!” (Ipak sam promašio). Razlika u značenju vidi se u sledećem primeru: “Zamalo sam propustio voz!” (ali ipak sam ga uhvatio) i “Za malo sam propustio voz!” (skoro sam stigao ali mi je otišao).

 • Ponekad ili po nekad?
  Pravilno je ponekad.

 • Kad god ili kadgod?
  Oba su pravilna.

 • Nadalje ili na dalje?
  Pravilno je nadalje.

 • Ne dam ili nedam?
  Pravilno je odvojeno, ne dam.

 • Naći ću ili naćiću.
  Buduće vreme glagola čiji infinitivi se završavaju na “ći” piše se odvojeno. Znači: pomoći ću, ali zato: videću, hodaću, upaliću, itd.

 • Idalje ili i dalje?
  Iako se kao skraćenica piše “itd”, nema nikakvog razloga da ove dve reči budu spojene – pravilno je odvojeno, i dalje.

 • Dosad ili do sad?
  Pravilno je i jedno i drugo.

 • Upravu ili u pravu?
  Pravilno je odvojeno, u pravu.

 • U redu ili uredu?
  Pravilno je odvojenu, u redu.

 • Ionako ili i onako?
  Pravilna su uglavnom oba, osim u izrazima kao što je: “I ovako i onako nekako ćemo uspeti.”

 • Da li ili dali?
  Kao upitna rečca pravilno je odvojeno: “Da li vidiš onu pticu?”, ali kao glagol “dati” u trećem licu množine piše se, naravno, spojeno: “Dali su mi dobra sedišta.”

 • Samnom ili sa mnom?
  Pravilno je odvojeno, sa mnom.

 • Apropo ili a propo?
  Iako je u svom izvoru odvojeno, po našem pravilu pravilno je pisati spojeno, odnosno apropo.

 • Ne mojte ili nemojte?
  Pravilno je nemojte i ovo je izuzetak od pravila. U većini slučajevima ne se priše odvojeno od glagola kome prethodi.

 • Kamo li ili kamoli?
  Piše se spojeno, kamoli, ako se koristi kao veznik u rečenici. “Nisam hteo ni da ga vidim, a kamoli da pričam s njim!” Odvojeno se piše ako se koristi u upitnom obliku: “Kamo li je on otišao?”

 • Ne moj ili nemoj?
  Kao glagol pravilno je spojeno, nemoj. (izuzetak od pravila da se “ne” piše odvojeno od glagola kome prethodi), ali ako koristimo u odricanju onda se piše odvojeno: “Ovo je tvoj sat, ne moj.”

 • Malo pre ili malopre?
  Malopre se piše ako je u pitanju prilog koji znači maločas. Ali ako hoćemo da kažemo da se nešto dogodilo malo pre nečega drugog, piše se odvojeno. “Stigao sam malo pre radnog vremena.”

 • Uostalom ili u ostalom.
  Kao rečca piše se spojeno: “Uostalom to smo već znali.” Ali zato: “Dobar je u matematici ali u ostalom je prosečan.”

 • Itekako ili i te kako?
  Pravilno je odvojeno, i te kako.

 • Vi bi ste ili vi biste?
  Pravilno je “vi biste”.

 • Neznajući ili ne znajući?
  Iako postoji reč “neznanje” koja se piše spojeno, ipak pravilno je odvojeno, “ne znajući” kao i kod drugih reči: “ne poštujući”, “ne pevajući”, “ne plivajući”...

 • Ne efikasan ili neefikasan?
  Pravilno je spojeno, neefikasan. Slični slučajevi su: neplaćen, neograničen, nesputan, neradan, nezreo...

 • Zauzvrat ili za uzvrat?
  Zauzvrat je pravilno.

 • Do viđenja ili doviđenja.
  Kao pozdrav piše se spojeno, doviđenja. Kao vremenska odredba piše se odvojeno: “Do viđenja komete nije se znalo da se sastoji od leda.”

 • Ićiću ili ići ću?
  Pravilno je odvojeno, pošto se ovaj glagol u infinitivu završava na “ći”.

 • Nijedna ili ni jedna?
  Koriste se oba. Najčešće se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo značenje. Recimo: “Nijedna ptica nije crna”, ali zato “Ni jedna ni druga ptica nije crna”.

 • Jel ili je l’?
  Koriste se oba, mada pravopisi preporučuju spojeno pisanje.

 • Posle podne ili poslepodne?
  Kao vremenska odredba piše se odvojeno: “Doći ću posle podne.”, a kao imenica spojeno: “Nije ga bilo čitavo poslepodne.”

 • Po malo ili pomalo?
  Kao prilog koji označava malu količinu ili određenu meru piše se spojeno: “To je pomalo smešno.” U distributivnom značenju piše se odvojeno: “Svako je dobio po malo mleka.”

 • Dabogda ili da bog da?
  Pravilno je spojeno, dabogda.

 • Netreba ili ne treba.
  Kako su ovo dve odvojene reči, tako se i pišu: “ne treba”.

 • Napamet ili na pamet.
  Napamet se piše kada je sinonim za “naizust”, dok se u ostalim slučajevima piše odvojeno. “On zna celu pesmu napamet.” i “Ne pada mu nijedna pesma na pamet.”

 • Za sad ili zasad.
  Kada hoćemo da kažemo da je nešto privremeno, pišemo spojeno: “Mirna je zasad(a).” Ali kada koristimo u značenju namene, onda pišemo odvojeno: “Ovo je za sad, a ovo ostavi za kasnije.”

 • Neradi ili ne radi.
  Pravilno je odvojeno, ne radi.

 • Ustvari ili u stvari.
  Piše se odvojeno, u stvari.

 • Za ništa, nizašta ili ni za šta?
  Pravilno je u tri odvojene reči: ni za šta.

 • Bezveze ili bez veze?
  Pravilno je odvojeno, bez veze, kada je u pitanju spoj predloga “bez” i imenice “veza”.

 • Godinu i po ili godinu ipo?
  Pravilno je godinu i po.

 • Zasigurno ili za sigurno.
  Zavisno od situacije koriste se oba. U značenju pouzdano, svakako, bez sumnje piše se spojeno, dok odvojeno pišemo kada stavljamo naglasak na sigurno.

 • Veroučitelj ili vero učitelj?
  Pravilno je spojeno, kao i kod reči veronauka, veroispovest, veroljublje i sličnih.

 • Malte ne ili maltene?
  Pravilno je maltene.

 • Malo prodaja ili maloprodaja.
  Pravilno je maloprodaja.

 • Maločas ili malo čas?
  Pravilno je maločas.

 • Malo pre ili malopre?
  Kao prilog koji znači maločas piše se spojeno, malopre. U ostalim slučajevima piše se odvojeno.

 • Makro elementi ili makroelementi?
  Pravilno je makroelementi.

 • Makakvih ili ma kakvih?
  Pravilno je ma kakvih.

 • Laboratorija ili labaratorija?
  Pravilno je laboratorija.

 • Peva ćemo ili pevaćemo?
  Pravilno je pevaćemo.

 • Radio aktivnost ili radioaktivnost?
  Pravilno je radioaktivnost.

 • Radišli ili radiš li?
  Pravilno je radiš li.

 • Koliko toliko, kolikotoliko ili koliko-toliko?
  Pravilno je koliko-toliko.

 • Kogod ili ko god?
  Koriste se oba. Kogod se koristi u neodređenijem značenju kao sinonim za „neko“, a u ostalim slučajevima piše se odvojeno.

 • Ulevo ili u levo?
  Kako su ovo različiti izrazi koriste se oba u različitim slučajevima. Prilog “ulevo” znači na levu stranu i pravilno je pisati ga spojeno. Ako ga koristimo da odredimo nešto levo srednjeg roda onda pišemo odvojeno: “Udarila me je u levo oko.”

 • Uoči ili u oči?
  Različiti izrazi, koriste se oba u različitim slučajevima. “Uoči” je predlog koji znači neposredno pre nečega i piše se spojeno. U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Stavila sam kapi u oči.”

 • Vegeterijanac ili vegetarijanac?
  Pravilno je vegetarijanac.

 • Ućutkivati ili ućutkavati?
  Koriste se oba pošto je ućutkivati nesvršeni oblik ovog glagola dok je ućutkavati nesvršeni i učestali oblik istog. Prvi koristimo da kažemo da smo dugo vremena vršili tu radnju: “Cele večeri sam je ućutkivao.”, dok drugi koristimo da kažemo da ne samo da smo nešto dugo radili nego još uvek to radimo, štaviše preraslo nam je u običaj: “Uvek moram da je ućutkavam!”

 • U susret ili ususret?
  Pravilno je odvojeno.

 • Bogzna ili bog zna?
  Različiti izrazi, koriste se oba. Bogzna se koristi u značenju naročito, osobito, obično kada negiramo: “Ne peva bogzna kako.” Ali zato imamo: “Otišao je bog zna gde.”

 • Do zla boga ili dozlaboga?
  Pravilno je spojeno, dozlaboga.

 • foto-sinteza ili fotosinteza?
  Pravilno je fotosinteza.

 • Moto-trke ili moto trke?
  Pravilno je moto-trke, kao i moto-klub, moto-kros, moto-revija i slični izrazi.

 • Nazdravlje ili na zdravlje.
  Pravilno je nazdravlje.

 • Napola ili na pola?
  Različiti izrazi. Napola je prilog koji znači na dva jednaka dela: “Presekla sam tortu napola.” dok je “na pola” spoj predloga i imenice: “Setio sam se na pola puta.”

 • Nasamo ili na samo?
  Pravilno je nasamo ako nam treba prilog koji znači “u četiri oka”.

 • Ne važno ili nevažno?
  Pravilno je nevažno.

 • Neznam ili ne znam?
  Pravilno je ne znam.

 • Zajedno ili za jedno?
  Različiti izrazi su u pitanju. Zajedno znači u društvu sa nekim i piše se spojeno. “Za jedno” je spoj predloga i priloga koji koristimo za neodređeni vremenski period: “Vraćam se za jedno pet minuta.” ili u drugim slučajevima: “Za jedno dete je dovoljna ova količina.”

 • Zadugo ili za dugo?
  Različiti izrazi. Zadugo je prilog koji znači poduže i piše se spojeno. U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Ova stolica nije udobna za dugo sedenje.”

 • Use ili u se?
  Pravilno je u se.

 • Umnogome ili u mnogome?
  Pravilno je umnogome.

 • Ubuduće ili u buduće?
  Ako koristimo kao prilog, onda se piše spojeno, ubuduće. “Ubuduće karte će koštati dvostruko više.” Ako koristimo kao spoj predloga i prideva, onda ide odvojeno: “Uzdam se u buduće uspehe.”

 • Trominutni, tro-minutni ili tro minutni?
  Pravilno je trominutni.

 • A priori ili apriori?
  Oba su pravilna.

 • A posteriori ili aposteriori?
  Oba su pravilna.

 • Alkotest, alko test ili alko-test?
  Pravilno je alko-test.

 • Bilo kakav ili bilokakav?
  Pravilno je odvojeno, bilo kakav. Izrazi sa “bilo” se uvek pišu odvojeni: bilo ko, bilo gde, bilo kada...

 • Budzašto ili bud zašto?
  Pravilno je spojeno, budzašto.

 • Daje ili da je?
  Ovo su različiti izrazi. “Daje” je treće lice jednine prezenta reči “dati”, dok je “da je” spoj rečce “da” i trećeg lica jednine prezenta reči “jeste”. Primer: “Želim da je ponesem.” i “Sestra mi daje knjigu.”

 • Lap top ili laptop?
  Pravilno je laptop.

 • Radio stanica ili radio-stanica?
  Pravilno je radio-stanica.

 • Za badava ili zabadava.
  Pravilno je spojeno, zabadava, ako nam treba sinonim za “uzalud”. “Nisam zabadava toliko radio.” Međutim postoji i reč “badava” koja znači jeftino, i u tom slučaju “za” se piše odvojeno: “Kupio sam knjigu za badava.” (Da smo napisali “Kupio sam knjigu zabadava” to bi značilo kupio sam je uzalud).

 • Visokospecijalizovan ili visoko specijalizovan?
  Obično se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo “visoko”. (Na primer “Visoko specijalizovana ustanova).

 • Velikomučenik ili veliko mučenik?
  Pravilno je spojeno, velikomučenik.

 • Uzbrdo ili uz brdo?
  Spojeno ako nam treba prilog koji znači “naviše, nagore”, odvojeno u ostalim slučajevima. “Ulica ide uzbrdo” i “Uspeo sam se uz brdo.”

 • Uskoro ili u skoro?
  Ako nam treba prilog koji znači “ubrzo”, onda pišemo spojeno. U doslovnom značenju pišemo odvojeno. Primeri: “Uskoro odlazim” i “Usvojeno je u skoro svim školama”.

 • Transkontinentalna ili trans kontinentalna?
  Pravilno je spojeno, transkontinentalna.

 • Rent-a-kar ili rentakar?
  Pravilno je rentakar.

 • Od nikoga ili ni od koga?
  Pravilno je ni od koga.

 • O ničemu ili ni o čemu?
  Pravilno je ni o čemu.

 • Ni na šta ili na ništa?
  Pravilno je ni na šta.

 • Nemoram ili ne moram?
  Pravilno je ne moram.

 • Nedam ili ne dam?
  Pravilno je ne dam.

 • Nemoj ili ne moj?
  Ako je u pitanju odrični glagol, pravilno je nemoj. Ako poričemo da je nešto naše, pišemo “ne moj”. “Čiji je ovaj sat? Ne moj! Ma nemoj da pričaš!”

 • Ne nagađam ili nenagađam?
  Pravilno je ne nagađam.

 • Namrtvo ili na mrtvo?
  Kao jedinstven prilog piše se spojeno, namrtvo. (“Prebijen je namrtvo”) U ostalim slučajevima odvojeno: “Stao je na mrtvo cveće”

 • Nadomak ili na domak?
  Kao prilog piše se spojeno, nadomak.

 • Na izgled ili naizgled?
  Kao prilog piše se spojeno, naizgled. Kao spoj predloga i imenice piše se odvojeno, na izgled.

 • Multimedijalna ili multi-medijalna?
  Pravilno je multimedijalna. Uopšteno prefiks “multi” piše se spojeno sa rečima kojima prethodi.

 • Zapadnoevropski ili zapadno evropski?
  Pravilno je zapadnoevropski.

 • Za ničiju ljubav ili ni za čiju ljubav?
  Pravilno je ni za čiju ljubav.

 • Upravo ili u pravo?
  Prilog u značenju “baš sada” piše se spojeno, u pravo. U ostalim slučajevima je odvojeno. (Pogodio je u pravo mesto)

 • Unekoliko ili u nekoliko?
  Prilog koji znači “pomalo, donekle” piše se spojeno, unekoliko. U ostalim slučajevima ide odvojeno: “Svratio sam u nekoliko prodavnica.”

 • Umesto ili u mesto?
  Kao predlog koji označava zamenu nečega nekim drugim piše se spojeno, a u ostalim slučajevima odvojeno. “Umesto u mesto ciljao je u mačku”

 • Tu sam ili tusam?
  Pravilno je tu sam.

 • Stoga ili s toga?
  Pravilno je stoga.

 • S čim ili sčim?
  Pravilno je odvojeno, s čim (ili sa čim).

 • Aeroklub ili aero-klub?
  Pravilno je aero-klub.

 • Agrobiologija ili agro-biologija?
  Pravilno je agrobiologija.

 • Akonto ili a konto?
  Pravilno je akonto.

 • Akobogda ili ako bog da?
  Kao prilog koji znači kuda, kamo, piše se spojeno, a kao izraz nadanja piše se odvojeno.

 • Cakum pakum ili cakum-pakum?
  Pravilno je cakum-pakum.

 • Celobrojan ili celo brojan?
  Pravilno je celobrojan.

 • Cap carap ili cap-carap?
  Pravilno je cap-carap.

 • Cikloturizam ili ciklo turizam?
  Pravilno je cikloturizam.

 • Citostatik ili cito statik?
  Pravilno je citostatik.

 • Budi bog s nama ili budiboksnama.
  Kao prilog koji označava nešto veoma čudno piše se spojeno, u svim ostalim slučajevima odvojeno. “Ona radi nešto sve budiboksnama”

 • Brzopotezna ili brzo potezna?
  Pravilno je brzopotezna.

 • Bubamara ili buba mara?
  Pravilno je bubamara.

 • Brodolom ili brodo lom?
  Pravilno je brodolom.

 • Čarter-let ili čarter let?
  Pravilno je čarter-let.

 • Čekajući ili čekaju ći?
  Pravilno je čekajući. “Ći” je sastavni deo glagolskog priloga sadašnjeg i uvek se piše spojeno.

 • Zlosrećan ili zlo-srećan?
  Pravilno je zlosrećan.

 • Zauzvrat ili za uzvrat?
  Pravilno je zauzvrat.

 • Zauvek ili za uvek?
  Kao prilog koji znači “večito” pravilno je zauvek.

 • Zašto ili za što?
  Kao upitni prilog, piše se spojeno zašto. U ostalim slučajevima odvojeno: “Nemam se za što uhvatiti.”

 • Zasad ili za sad?
  Kao prilog koji znači “privremeno” piše se spojeno, zasad(a). “Zasad je miran.” U ostalim slučajevima odvojeno: “Evo ovo ti je za sad, a ovo za kasnije.”

 • Vuk Stefanović Karadžić ili Vuk Stefanović-Karadžić?
  Pravilno je Vuk Stefanović Karadžić. U slučaju dva prezimena koja su oba promenljiva piše se bez crtice. Međutim ako je PRVO prezime nepromenjivo, onda se koristi crtica. (Mihailo Polit-Desančić).

 • Vojnoobaveštajni ili vojno obaveštajni?
  Pravilno je vojnoobaveštajni.

 • Višečasovni ili više časovni?
  Pravilno je višečasovni.

 • Videćemo ili vide ćemo?
  Pravilno je videćemo.

 • Videoklip ili video-klip?
  Pravilno je video-klip.

 • Zapravo ili za pravo?
  Kao rečca koja znači “u stvari, upravo, naime, baš” piše se zapravo. U ostalim slučajevima odvojeno: “Zapravo, dao mi je za pravo.”

 • Zaredom ili za redom?
  Kao prilog koji znači jedan za drugim piše se zaredo.

 • Zanavek ili za navek?
  Pravilno je zanavek.

 • Zaime boga ili za ime boga?
  Pravilno je za ime boga.

 • Za ništa ili ni za šta ili nizašta?
  Pravilno je ni za šta.

 • Začas ili za čas?
  Kao prilog piše se spojeno: “Doći ću začas.” U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Doći ću za čas.” (znači doći ću na vreme za čas.)

 • Začudo ili za čudo?
  Kao prilog piše se spojeno: “Začudo uspeo sam da nađem mesto u autobusu.” U ostalim slučajevima odvojeno: “Platio sam za čudo.”

 • Alterego ili alter ego?
  Pravilno je alter ego.

 • Aminokiseline ili amino-kiseline?
  Pravilno je amino-kiseline.

 • Banja Luka ili Banjaluka?
  Koriste se oba.

 • Bar kod ili bar-kod?
  Pravilno je bar-kod.

 • Belo svetski ili belosvetski?
  Pravilno je belosvetski.

 • Beliji ili belji?
  Pravilno je belji.

 • Antropogeografija ili antropo geografija?
  Pravilno je antropogeografija.

 • Apolitičan ili a političan?
  Pravilno je apolitičan.

 • Arapsko-turski ili arapskoturski?
  Koriste se oba.

 • Arhiepiskop ili arhi episkop?
  Pravilno je arhiepiskop.

 • Astrofizika ili astro fizika?
  Pravilno je astrofizika.

 • Austro-ugarska ili Austrougarska?
  Oba su prihvatljiva.

 • Auto-put ili autoput?
  Pravilno je auto-put.

 • Autogol ili auto gol?
  Pravilno je autogol.

 • Antitalenat ili anti-talenat?
  Pravilno je antitalenat.

 • Audio-vizuelan ili audiovizuelan?
  Pravilno je audio-vizuelan.

 • Avio modelar ili avio-modelar?
  Pravilno je avio-modelar.

 • Beo zoovrt ili Beo zoo-vrt?
  Pravilno je Beo zoo-vrt, a takođe je prihvatljivo Beogradski zoološki vrt, Vrt dobre nade ili Zoološki vrt grada Beograda.

 • Bezvremeno ili bez vremeno?
  Pravilno je bezvremeno.

 • Bez uslovno ili bezuslovno?
  Pravilno je sastavljeno, bezuslovno.

 • Bespredmetan, bez predmetan ili bezpredmetan?
  Pravilno je spojeno i sa jednačenjem po zvučnosti, bespredmetan.

 • Bez veze ili bezveze.
  Kao pridev „bezvezan/bezvezna/bezvezno“ piše se spojeno a kao spoj predloga i imenice piše se odvojeno. „Baš je bezvezno što sam ostao bez veze.“

 • Bi ću ili biću?
  Pravilno je biću.

 • Bio ritam ili bioritam?
  Pravilno je bioritam.

 • Bledo plava ili bledoplava?
  Pravilno je spojeno, bledoplava.

 • Boga ti ili bogati?
  Kao uzvik piše se odvojeno – boga ti, boga mu, boga joj. Kao izraz pojačavanja u prvom licu jednine (bogami) piše se spojeno. Kao pridev u množini koji znači imućni, piše se spojeno. Primeri: „Ajde, boga ti, dodaj mi tu čašu“, „Bogami, postaje sve hladnije“, „Oni su jako bogati“.

 • Blok-nastava ili blok nastava?
  Pravilno je blok-nastava.

 • Crno-žut ili crnožut?
  Pravilno je crno-žut. Spoj dveju različitih boja piše se sa crticom (Crveno-plava, belo-siva, zeleno-crna...), ali nazivi za nijanse boja pišu se spojeno (bledosiva, tamnocrvena, plavoljubičasta, jarkožuta...)

 • Dalekosežan ili daleko sežan.
  Pravilno je dalekosežan.

 • De fakto ili defakto?
  Pravilno je defakto.

 • Austro-Ugarska ili Austrougarska?
  Odgovor: Austrougarska

 • Hidroavion ili hidro avion?
  Pravilno je hidroavion.

 • Hipo koristik ili hipokoristik?
  Pravilno je hipokoristik.

 • Hiper produkcija ili hiperprodukcija?
  Pravilno je hiperprodukcija.

 • Ijedan ili i jedan?
  Koriste se oba. Ijedan u značenju ikoji ili ikakav, a i jedan u pojačanom značenju (I jedan i drugi).

 • Ionako ili i onako?
  Kao prilog piše se spojeno, ionako (Ionako sam izgubio ključeve), a u ostalim slučajevima odvojeno (Dobro je i ovako i onako).

 • I sl. ili isl.
  Pravilno je i sl.

 • Iako ili i ako?
  Kao dopusni veznik piše se spojeno – iako. (Nisam ga našao iako sam svuda tražio) U ostalim slučajevima odvojeno. (Naći ću ga i ako moram da prevrnem čitavu kuću)

 • Ići ćemo ili ićićemo?
  Pravilno je ići ćemo.

 • I dalje ili idalje?
  Pravilno je i dalje.

 • I kakav ili ikakav?
  Pravilno je ikakav.

 • I malo ili imalo?
  Kao prilog piše se spojeno (Imate li imalo šećera?), a u ostalim slučajevima odvojeno.

 • I-mejl ili imejl?
  Pravilno je imejl.

 • Inopartner ili ino partner?
  Pravilno je inopartner.

 • Đene đene ili đene-đene?
  Pravilno je đene-đene.

 • Fer plej ili fer-plej?
  Pravilno je fer-plej.

 • Gđa ili g-đa?
  Pravilno je gđa.

 • Gdekoji ili gde koji?
  Pravilno je gdekoji.

 • Gde si ili gdesi?
  Pravilno je gde si.

 • General-major ili generalmajor?
  Pravilno je general-major, kao i general-potpukovnik, general-pukovnik i slično.

 • Geo-strateški ili geostrateški?
  Pravilno je geostrateški.

 • Godinu ipo ili godinu i po?
  Pravilno je godinu i po.

 • Gluvo-nemi ili gluvonemi?
  Pravilno je gluvonemi.

 • Istočnoevropski ili istočno-evropski?
  Pravilno je istočnoevropski.

 • Isto vremeno ili istovremeno?
  Pravilno je spojeno, istovremeno.

 • I suviše ili isuviše?
  Kao prilog koji znači „previše“ piše se spojeno, isuviše. Kada se posebno naglašava piše se odvojeno.

 • Izbaciću ili ja ću izbaciti.
  Koriste se oba.

 • Jasam ili ja sam?
  Pravilno je ja sam.

 • Javimi ili javi mi?
  Pravilno je javi mi.

 • Je l' ili jel?
  Kao upitna rečca nastala od je li, piše se je l'. Kao deo uzvika (Recimo „ma jel tako!“) piše se jel.

 • Jedno cifren ili jednocifren?
  Pravilno je jednocifren.

 • Kad god ili kadgod?
  Koriste se oba.

 • Kalijum-bromid ili kalijum bromid?
  Nazivi hemijskih jedinjenja pišu se sa crticom, kalijum-bromid.

 • Kara kondžula ili karakondžula.
  Pravilno je karakondžula.

 • Katkad ili kad-kad.
  Koriste se oba.