Zatvori
Treba vam majstor, frizer, rezervacija u restoranu ili neka druga usluga ili pomoć u Beogradu, a nemate vremena da tražite?
Treba vam majstor, frizer, rezervacija u restoranu ili neka druga usluga ili pomoć u Beogradu, a nemate vremena da tražite?

Pravopis: Spojeno ili odvojeno?

Potrudili smo se da objasnimo najčešće nedoumice oko pisanja složenih reči ili izraza, kada se pišu spojeno, odvojeno ili pak sa crticom.

 • Rećiću ili reći ću, doćiću ili doći ću i slično.
  Ako se neka reč u infinitivu završava na “ći”, onda se piše odvojeno. Znači: pomoći ću, ali pogledaću, prihvatiću, pripaziću...

 • Naprimer ili na primer?
  Piše se odvojeno – na primer.

 • Ćete videti ili videćete?
  Potpuno je svejedno.

 • Sve jedno ili svejedno?
  Piše se spojeno, svejedno, ako koristimo reč da istaknemo da su neke dve stvari podjednak izbor. Odvojeno pisanje može da označava da je više stvari potpuno jednako ili identično po kvalitetu ili drugim svojstvima, ili da pripadaju istoj celini.

 • Dobro došli ili dobrodošli?
  Kao izraz dobrodošlice piše se odvojeno: “Dobro došli, dragi gosti!”. U slučajevima kada se koristi da izrazimo da nam je nešto potrebno i da bismo ga drage volje prihvatili, piše se spojeno. Primer: “Prilozi su dobrodošli”

 • Preda mnom ili predamnom?
  Kao i svi izrazi koji sadrže reč “preda”, piše se odvojeno preda mnom.

 • Zamalo ili za malo.
  Koriste se oba, ali u različitim situacijama. Spojeno se piše kada ga koristimo kao sinonim za nešto što se gotovo desilo, ali ipak nije: “Zamalo da se onesvestim!” (ali nisam). Odvojeno se piše kada se nešto za malo NIJE desilo, ali ipak jeste: “Za malo sam promašio metu!” (Ipak sam promašio). Razlika u značenju vidi se u sledećem primeru: “Zamalo sam propustio voz!” (ali ipak sam ga uhvatio) i “Za malo sam propustio voz!” (skoro sam stigao ali mi je otišao).

 • Ponekad ili po nekad?
  Pravilno je ponekad.

 • Kad god ili kadgod?
  Oba su pravilna.

 • Nadalje ili na dalje?
  Pravilno je nadalje.

 • Ne dam ili nedam?
  Pravilno je odvojeno, ne dam.

 • Naći ću ili naćiću.
  Buduće vreme glagola čiji infinitivi se završavaju na “ći” piše se odvojeno. Znači: pomoći ću, ali zato: videću, hodaću, upaliću, itd.

 • Idalje ili i dalje?
  Iako se kao skraćenica piše “itd”, nema nikakvog razloga da ove dve reči budu spojene – pravilno je odvojeno, i dalje.

 • Dosad ili do sad?
  Pravilno je i jedno i drugo.

 • Upravu ili u pravu?
  Pravilno je odvojeno, u pravu.

 • U redu ili uredu?
  Pravilno je odvojenu, u redu.

 • Ionako ili i onako?
  Pravilna su uglavnom oba, osim u izrazima kao što je: “I ovako i onako nekako ćemo uspeti.”

 • Da li ili dali?
  Kao upitna rečca pravilno je odvojeno: “Da li vidiš onu pticu?”, ali kao glagol “dati” u trećem licu množine piše se, naravno, spojeno: “Dali su mi dobra sedišta.”

 • Samnom ili sa mnom?
  Pravilno je odvojeno, sa mnom.

 • Apropo ili a propo?
  Iako je u svom izvoru odvojeno, po našem pravilu pravilno je pisati spojeno, odnosno apropo.

 • Kamo li ili kamoli?
  Piše se spojeno, kamoli, ako se koristi kao veznik u rečenici. “Nisam hteo ni da ga vidim, a kamoli da pričam s njim!” Odvojeno se piše ako se koristi u upitnom obliku: “Kamo li je on otišao?”

 • Ne moj ili nemoj?
  Kao glagol pravilno je spojeno, nemoj. (izuzetak od pravila da se “ne” piše odvojeno od glagola kome prethodi), ali ako koristimo u odricanju onda se piše odvojeno: “Ovo je tvoj sat, ne moj.”

 • Malo pre ili malopre?
  Malopre se piše ako je u pitanju prilog koji znači maločas. Ali ako hoćemo da kažemo da se nešto dogodilo malo pre nečega drugog, piše se odvojeno. “Stigao sam malo pre radnog vremena.”

 • Uostalom ili u ostalom.
  Kao rečca piše se spojeno: “Uostalom to smo već znali.” Ali zato: “Dobar je u matematici ali u ostalom je prosečan.”

 • Itekako ili i te kako?
  Pravilno je odvojeno, i te kako.

 • Vi bi ste ili vi biste?
  Pravilno je “vi biste”.

 • Neznajući ili ne znajući?
  Iako postoji reč “neznanje” koja se piše spojeno, ipak pravilno je odvojeno, “ne znajući” kao i kod drugih reči: “ne poštujući”, “ne pevajući”, “ne plivajući”...

 • Zauzvrat ili za uzvrat?
  Zauzvrat je pravilno.

 • Do viđenja ili doviđenja.
  Kao pozdrav piše se spojeno, doviđenja. Kao vremenska odredba piše se odvojeno: “Do viđenja komete nije se znalo da se sastoji od leda.”

 • Ićiću ili ići ću?
  Pravilno je odvojeno, pošto se ovaj glagol u infinitivu završava na “ći”.

 • Nijedna ili ni jedna?
  Koriste se oba. Najčešće se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo značenje. Recimo: “Nijedna ptica nije crna”, ali zato “Ni jedna ni druga ptica nije crna”.

 • Jel ili je l’?
  Koriste se oba, mada pravopisi preporučuju spojeno pisanje.

 • Posle podne ili poslepodne?
  Kao vremenska odredba piše se odvojeno: “Doći ću posle podne.”, a kao imenica spojeno: “Nije ga bilo čitavo poslepodne.”

 • Po malo ili pomalo?
  Kao prilog koji označava malu količinu ili određenu meru piše se spojeno: “To je pomalo smešno.” U distributivnom značenju piše se odvojeno: “Svako je dobio po malo mleka.”

 • Dabogda ili da bog da?
  Pravilno je spojeno, dabogda.

 • Napamet ili na pamet.
  Napamet se piše kada je sinonim za “naizust”, dok se u ostalim slučajevima piše odvojeno. “On zna celu pesmu napamet.” i “Ne pada mu nijedna pesma na pamet.”

 • Za sad ili zasad.
  Kada hoćemo da kažemo da je nešto privremeno, pišemo spojeno: “Mirna je zasad(a).” Ali kada koristimo u značenju namene, onda pišemo odvojeno: “Ovo je za sad, a ovo ostavi za kasnije.”

 • Neradi ili ne radi.
  Pravilno je odvojeno, ne radi.

 • Ustvari ili u stvari.
  Piše se odvojeno, u stvari.

 • Za ništa, nizašta ili ni za šta?
  Pravilno je u tri odvojene reči: ni za šta.

 • Bezveze ili bez veze?
  Pravilno je odvojeno, bez veze, kada je u pitanju spoj predloga “bez” i imenice “veza”.

 • Godinu i po ili godinu ipo?
  Pravilno je godinu i po.

 • Zasigurno ili za sigurno.
  Zavisno od situacije koriste se oba. U značenju pouzdano, svakako, bez sumnje piše se spojeno, dok odvojeno pišemo kada stavljamo naglasak na sigurno.

 • Veroučitelj ili vero učitelj?
  Pravilno je spojeno, kao i kod reči veronauka, veroispovest, veroljublje i sličnih.

 • Malte ne ili maltene?
  Pravilno je maltene.

 • Malo prodaja ili maloprodaja.
  Pravilno je maloprodaja.

 • Maločas ili malo čas?
  Pravilno je maločas.

 • Malo pre ili malopre?
  Kao prilog koji znači maločas piše se spojeno, malopre. U ostalim slučajevima piše se odvojeno.

 • Makro elementi ili makroelementi?
  Pravilno je makroelementi.

 • Makakvih ili ma kakvih?
  Pravilno je ma kakvih.

 • Laboratorija ili labaratorija?
  Pravilno je laboratorija.

 • Peva ćemo ili pevaćemo?
  Pravilno je pevaćemo.

 • Radio aktivnost ili radioaktivnost?
  Pravilno je radioaktivnost.

 • Radišli ili radiš li?
  Pravilno je radiš li.

 • Koliko toliko, kolikotoliko ili koliko-toliko?
  Pravilno je koliko-toliko.

 • Kogod ili ko god?
  Koriste se oba. Kogod se koristi u neodređenijem značenju kao sinonim za „neko“, a u ostalim slučajevima piše se odvojeno.

 • Ulevo ili u levo?
  Kako su ovo različiti izrazi koriste se oba u različitim slučajevima. Prilog “ulevo” znači na levu stranu i pravilno je pisati ga spojeno. Ako ga koristimo da odredimo nešto levo srednjeg roda onda pišemo odvojeno: “Udarila me je u levo oko.”

 • Uoči ili u oči?
  Različiti izrazi, koriste se oba u različitim slučajevima. “Uoči” je predlog koji znači neposredno pre nečega i piše se spojeno. U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Stavila sam kapi u oči.”

 • Vegeterijanac ili vegetarijanac?
  Pravilno je vegetarijanac.

 • Ućutkivati ili ućutkavati?
  Koriste se oba pošto je ućutkivati nesvršeni oblik ovog glagola dok je ućutkavati nesvršeni i učestali oblik istog. Prvi koristimo da kažemo da smo dugo vremena vršili tu radnju: “Cele večeri sam je ućutkivao.”, dok drugi koristimo da kažemo da ne samo da smo nešto dugo radili nego još uvek to radimo, štaviše preraslo nam je u običaj: “Uvek moram da je ućutkavam!”

 • U susret ili ususret?
  Pravilno je odvojeno.

 • Bogzna ili bog zna?
  Različiti izrazi, koriste se oba. Bogzna se koristi u značenju naročito, osobito, obično kada negiramo: “Ne peva bogzna kako.” Ali zato imamo: “Otišao je bog zna gde.”

 • Do zla boga ili dozlaboga?
  Pravilno je spojeno, dozlaboga.

 • foto-sinteza ili fotosinteza?
  Pravilno je fotosinteza.

 • Moto-trke ili moto trke?
  Pravilno je moto-trke, kao i moto-klub, moto-kros, moto-revija i slični izrazi.

 • Nazdravlje ili na zdravlje.
  Pravilno je nazdravlje.

 • Napola ili na pola?
  Različiti izrazi. Napola je prilog koji znači na dva jednaka dela: “Presekla sam tortu napola.” dok je “na pola” spoj predloga i imenice: “Setio sam se na pola puta.”

 • Nasamo ili na samo?
  Pravilno je nasamo ako nam treba prilog koji znači “u četiri oka”.

 • Neznam ili ne znam?
  Pravilno je ne znam.

 • Zajedno ili za jedno?
  Različiti izrazi su u pitanju. Zajedno znači u društvu sa nekim i piše se spojeno. “Za jedno” je spoj predloga i priloga koji koristimo za neodređeni vremenski period: “Vraćam se za jedno pet minuta.” ili u drugim slučajevima: “Za jedno dete je dovoljna ova količina.”

 • Zadugo ili za dugo?
  Različiti izrazi. Zadugo je prilog koji znači poduže i piše se spojeno. U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Ova stolica nije udobna za dugo sedenje.”

 • Use ili u se?
  Pravilno je u se.

 • Umnogome ili u mnogome?
  Pravilno je umnogome.

 • Ubuduće ili u buduće?
  Ako koristimo kao prilog, onda se piše spojeno, ubuduće. “Ubuduće karte će koštati dvostruko više.” Ako koristimo kao spoj predloga i prideva, onda ide odvojeno: “Uzdam se u buduće uspehe.”

 • Trominutni, tro-minutni ili tro minutni?
  Pravilno je trominutni.

 • A priori ili apriori?
  Oba su pravilna.

 • A posteriori ili aposteriori?
  Oba su pravilna.

 • Alkotest, alko test ili alko-test?
  Pravilno je alko-test.

 • Bilo kakav ili bilokakav?
  Pravilno je odvojeno, bilo kakav. Izrazi sa “bilo” se uvek pišu odvojeni: bilo ko, bilo gde, bilo kada...

 • Budzašto ili bud zašto?
  Pravilno je spojeno, budzašto.

 • Daje ili da je?
  Ovo su različiti izrazi. “Daje” je treće lice jednine prezenta reči “dati”, dok je “da je” spoj rečce “da” i trećeg lica jednine prezenta reči “jeste”. Primer: “Želim da je ponesem.” i “Sestra mi daje knjigu.”

 • Lap top ili laptop?
  Pravilno je laptop.

 • Radio stanica ili radio-stanica?
  Pravilno je radio-stanica.

 • Za badava ili zabadava.
  Pravilno je spojeno, zabadava, ako nam treba sinonim za “uzalud”. “Nisam zabadava toliko radio.” Međutim postoji i reč “badava” koja znači jeftino, i u tom slučaju “za” se piše odvojeno: “Kupio sam knjigu za badava.” (Da smo napisali “Kupio sam knjigu zabadava” to bi značilo kupio sam je uzalud).

 • Visokospecijalizovan ili visoko specijalizovan?
  Obično se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo “visoko”. (Na primer “Visoko specijalizovana ustanova).

 • Velikomučenik ili veliko mučenik?
  Pravilno je spojeno, velikomučenik.

 • Uzbrdo ili uz brdo?
  Spojeno ako nam treba prilog koji znači “naviše, nagore”, odvojeno u ostalim slučajevima. “Ulica ide uzbrdo” i “Uspeo sam se uz brdo.”

 • Uskoro ili u skoro?
  Ako nam treba prilog koji znači “ubrzo”, onda pišemo spojeno. U doslovnom značenju pišemo odvojeno. Primeri: “Uskoro odlazim” i “Usvojeno je u skoro svim školama”.

 • Transkontinentalna ili trans kontinentalna?
  Pravilno je spojeno, transkontinentalna.

 • Rent-a-kar ili rentakar?
  Pravilno je rentakar.

 • Od nikoga ili ni od koga?
  Pravilno je ni od koga.

 • O ničemu ili ni o čemu?
  Pravilno je ni o čemu.

 • Ni na šta ili na ništa?
  Pravilno je ni na šta.

 • Nemoram ili ne moram?
  Pravilno je ne moram.

 • Nedam ili ne dam?
  Pravilno je ne dam.

 • Nemoj ili ne moj?
  Ako je u pitanju odrični glagol, pravilno je nemoj. Ako poričemo da je nešto naše, pišemo “ne moj”. “Čiji je ovaj sat? Ne moj! Ma nemoj da pričaš!”

 • Namrtvo ili na mrtvo?
  Kao jedinstven prilog piše se spojeno, namrtvo. (“Prebijen je namrtvo”) U ostalim slučajevima odvojeno: “Stao je na mrtvo cveće”

 • Nadomak ili na domak?
  Kao prilog piše se spojeno, nadomak.

 • Na izgled ili naizgled?
  Kao prilog piše se spojeno, naizgled. Kao spoj predloga i imenice piše se odvojeno, na izgled.

 • Multimedijalna ili multi-medijalna?
  Pravilno je multimedijalna. Uopšteno prefiks “multi” piše se spojeno sa rečima kojima prethodi.

 • Zapadnoevropski ili zapadno evropski?
  Pravilno je zapadnoevropski.

 • Za ničiju ljubav ili ni za čiju ljubav?
  Pravilno je ni za čiju ljubav.

 • Upravo ili u pravo?
  Prilog u značenju “baš sada” piše se spojeno, u pravo. U ostalim slučajevima je odvojeno. (Pogodio je u pravo mesto)

 • Unekoliko ili u nekoliko?
  Prilog koji znači “pomalo, donekle” piše se spojeno, unekoliko. U ostalim slučajevima ide odvojeno: “Svratio sam u nekoliko prodavnica.”

 • Umesto ili u mesto?
  Kao predlog koji označava zamenu nečega nekim drugim piše se spojeno, a u ostalim slučajevima odvojeno. “Umesto u mesto ciljao je u mačku”

 • Tu sam ili tusam?
  Pravilno je tu sam.

 • Stoga ili s toga?
  Pravilno je stoga.

 • S čim ili sčim?
  Pravilno je odvojeno, s čim (ili sa čim).

 • Aeroklub ili aero-klub?
  Pravilno je aero-klub.

 • Agrobiologija ili agro-biologija?
  Pravilno je agrobiologija.

 • Akonto ili a konto?
  Pravilno je akonto.

 • Akobogda ili ako bog da?
  Kao prilog koji znači kuda, kamo, piše se spojeno, a kao izraz nadanja piše se odvojeno.

 • Cakum pakum ili cakum-pakum?
  Pravilno je cakum-pakum.

 • Celobrojan ili celo brojan?
  Pravilno je celobrojan.

 • Cap carap ili cap-carap?
  Pravilno je cap-carap.

 • Cikloturizam ili ciklo turizam?
  Pravilno je cikloturizam.

 • Citostatik ili cito statik?
  Pravilno je citostatik.

 • Budi bog s nama ili budiboksnama.
  Kao prilog koji označava nešto veoma čudno piše se spojeno, u svim ostalim slučajevima odvojeno. “Ona radi nešto sve budiboksnama”

 • Brzopotezna ili brzo potezna?
  Pravilno je brzopotezna.

 • Bubamara ili buba mara?
  Pravilno je bubamara.

 • Brodolom ili brodo lom?
  Pravilno je brodolom.

 • Čarter-let ili čarter let?
  Pravilno je čarter-let.

 • Čekajući ili čekaju ći?
  Pravilno je čekajući. “Ći” je sastavni deo glagolskog priloga sadašnjeg i uvek se piše spojeno.

 • Zlosrećan ili zlo-srećan?
  Pravilno je zlosrećan.

 • Zauzvrat ili za uzvrat?
  Pravilno je zauzvrat.

 • Zauvek ili za uvek?
  Kao prilog koji znači “večito” pravilno je zauvek.

 • Zašto ili za što?
  Kao upitni prilog, piše se spojeno zašto. U ostalim slučajevima odvojeno: “Nemam se za što uhvatiti.”

 • Zasad ili za sad?
  Kao prilog koji znači “privremeno” piše se spojeno, zasad(a). “Zasad je miran.” U ostalim slučajevima odvojeno: “Evo ovo ti je za sad, a ovo za kasnije.”

 • Vuk Stefanović Karadžić ili Vuk Stefanović-Karadžić?
  Pravilno je Vuk Stefanović Karadžić. U slučaju dva prezimena koja su oba promenljiva piše se bez crtice. Međutim ako je PRVO prezime nepromenjivo, onda se koristi crtica. (Mihailo Polit-Desančić).

 • Vojnoobaveštajni ili vojno obaveštajni?
  Pravilno je vojnoobaveštajni.

 • Višečasovni ili više časovni?
  Pravilno je višečasovni.

 • Videćemo ili vide ćemo?
  Pravilno je videćemo.

 • Videoklip ili video-klip?
  Pravilno je video-klip.

 • Zapravo ili za pravo?
  Kao rečca koja znači “u stvari, upravo, naime, baš” piše se zapravo. U ostalim slučajevima odvojeno: “Zapravo, dao mi je za pravo.”

 • Zaredom ili za redom?
  Kao prilog koji znači jedan za drugim piše se zaredo.

 • Zanavek ili za navek?
  Pravilno je zanavek.

 • Zaime boga ili za ime boga?
  Pravilno je za ime boga.

 • Za ništa ili ni za šta ili nizašta?
  Pravilno je ni za šta.

 • Začas ili za čas?
  Kao prilog piše se spojeno: “Doći ću začas.” U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Doći ću za čas.” (znači doći ću na vreme za čas.)

 • Začudo ili za čudo?
  Kao prilog piše se spojeno: “Začudo uspeo sam da nađem mesto u autobusu.” U ostalim slučajevima odvojeno: “Platio sam za čudo.”

 • Alterego ili alter ego?
  Pravilno je alter ego.

 • Aminokiseline ili amino-kiseline?
  Pravilno je amino-kiseline.

 • Banja Luka ili Banjaluka?
  Koriste se oba.

 • Bar kod ili bar-kod?
  Pravilno je bar-kod.

 • Belo svetski ili belosvetski?
  Pravilno je belosvetski.

 • Beliji ili belji?
  Pravilno je belji.

 • Antropogeografija ili antropo geografija?
  Pravilno je antropogeografija.

 • Apolitičan ili a političan?
  Pravilno je apolitičan.

 • Arapsko-turski ili arapskoturski?
  Koriste se oba.

 • Arhiepiskop ili arhi episkop?
  Pravilno je arhiepiskop.

 • Astrofizika ili astro fizika?
  Pravilno je astrofizika.

 • Austro-ugarska ili Austrougarska?
  Oba su prihvatljiva.

 • Auto-put ili autoput?
  Pravilno je auto-put.

 • Autogol ili auto gol?
  Pravilno je autogol.

 • Antitalenat ili anti-talenat?
  Pravilno je antitalenat.

 • Audio-vizuelan ili audiovizuelan?
  Pravilno je audio-vizuelan.

 • Avio modelar ili avio-modelar?
  Pravilno je avio-modelar.

 • Beo zoovrt ili Beo zoo-vrt?
  Pravilno je Beo zoo-vrt, a takođe je prihvatljivo Beogradski zoološki vrt, Vrt dobre nade ili Zoološki vrt grada Beograda.

 • Bezvremeno ili bez vremeno?
  Pravilno je bezvremeno.

 • Bez uslovno ili bezuslovno?
  Pravilno je sastavljeno, bezuslovno.

 • Bespredmetan, bez predmetan ili bezpredmetan?
  Pravilno je spojeno i sa jednačenjem po zvučnosti, bespredmetan.

 • Bez veze ili bezveze.
  Kao pridev „bezvezan/bezvezna/bezvezno“ piše se spojeno a kao spoj predloga i imenice piše se odvojeno. „Baš je bezvezno što sam ostao bez veze.“

 • Bi ću ili biću?
  Pravilno je biću.

 • Bio ritam ili bioritam?
  Pravilno je bioritam.

 • Bledo plava ili bledoplava?
  Pravilno je spojeno, bledoplava.

 • Boga ti ili bogati?
  Kao uzvik piše se odvojeno – boga ti, boga mu, boga joj. Kao izraz pojačavanja u prvom licu jednine (bogami) piše se spojeno. Kao pridev u množini koji znači imućni, piše se spojeno. Primeri: „Ajde, boga ti, dodaj mi tu čašu“, „Bogami, postaje sve hladnije“, „Oni su jako bogati“.

 • Blok-nastava ili blok nastava?
  Pravilno je blok-nastava.

 • Crno-žut ili crnožut?
  Pravilno je crno-žut. Spoj dveju različitih boja piše se sa crticom (Crveno-plava, belo-siva, zeleno-crna...), ali nazivi za nijanse boja pišu se spojeno (bledosiva, tamnocrvena, plavoljubičasta, jarkožuta...)

 • Dalekosežan ili daleko sežan.
  Pravilno je dalekosežan.

 • De fakto ili defakto?
  Pravilno je defakto.

 • Austro-Ugarska ili Austrougarska?
  Odgovor: Austrougarska

 • Hidroavion ili hidro avion?
  Pravilno je hidroavion.

 • Hipo koristik ili hipokoristik?
  Pravilno je hipokoristik.

 • Hiper produkcija ili hiperprodukcija?
  Pravilno je hiperprodukcija.

 • Ijedan ili i jedan?
  Koriste se oba. Ijedan u značenju ikoji ili ikakav, a i jedan u pojačanom značenju (I jedan i drugi).

 • Ionako ili i onako?
  Kao prilog piše se spojeno, ionako (Ionako sam izgubio ključeve), a u ostalim slučajevima odvojeno (Dobro je i ovako i onako).

 • I sl. ili isl.
  Pravilno je i sl.

 • Iako ili i ako?
  Kao dopusni veznik piše se spojeno – iako. (Nisam ga našao iako sam svuda tražio) U ostalim slučajevima odvojeno. (Naći ću ga i ako moram da prevrnem čitavu kuću)

 • Ići ćemo ili ićićemo?
  Pravilno je ići ćemo.

 • I dalje ili idalje?
  Pravilno je i dalje.

 • I kakav ili ikakav?
  Pravilno je ikakav.

 • I malo ili imalo?
  Kao prilog piše se spojeno (Imate li imalo šećera?), a u ostalim slučajevima odvojeno.

 • I-mejl ili imejl?
  Pravilno je imejl.

 • Inopartner ili ino partner?
  Pravilno je inopartner.

 • Đene đene ili đene-đene?
  Pravilno je đene-đene.

 • Fer plej ili fer-plej?
  Pravilno je fer-plej.

 • Gđa ili g-đa?
  Pravilno je gđa.

 • Gdekoji ili gde koji?
  Pravilno je gdekoji.

 • Gde si ili gdesi?
  Pravilno je gde si.

 • General-major ili generalmajor?
  Pravilno je general-major, kao i general-potpukovnik, general-pukovnik i slično.

 • Geo-strateški ili geostrateški?
  Pravilno je geostrateški.

 • Godinu ipo ili godinu i po?
  Pravilno je godinu i po.

 • Gluvo-nemi ili gluvonemi?
  Pravilno je gluvonemi.

 • Istočnoevropski ili istočno-evropski?
  Pravilno je istočnoevropski.

 • Isto vremeno ili istovremeno?
  Pravilno je spojeno, istovremeno.

 • I suviše ili isuviše?
  Kao prilog koji znači „previše“ piše se spojeno, isuviše. Kada se posebno naglašava piše se odvojeno.

 • Izbaciću ili ja ću izbaciti.
  Koriste se oba.

 • Jasam ili ja sam?
  Pravilno je ja sam.

 • Javimi ili javi mi?
  Pravilno je javi mi.

 • Je l' ili jel?
  Kao upitna rečca nastala od je li, piše se je l'. Kao deo uzvika (Recimo „ma jel tako!“) piše se jel.

 • Jedno cifren ili jednocifren?
  Pravilno je jednocifren.

 • Kad god ili kadgod?
  Koriste se oba.

 • Kalijum-bromid ili kalijum bromid?
  Nazivi hemijskih jedinjenja pišu se sa crticom, kalijum-bromid.

 • Kara kondžula ili karakondžula.
  Pravilno je karakondžula.

 • Katkad ili kad-kad.
  Koriste se oba.

 • Naći ću ili naćiću.
  Buduće vreme glagola čiji infinitivi se završavaju na ći piše se odvojeno. Znači: pomoći ću, ali zato: videću, hodaću, upaliću, itd.

 • A kamoli ili akamoli ili a kamo li
  Pravilno je a kamoli. Reč kamoli je nastala spajanjem veznika kamo i rečce li u jednu reč. Uz nju se često nalazi veznik a, sa kojim čini izraz a kamoli.

 • Ako bi ste ili ako biste
  Pravilno je ako biste.

 • Auto škola ili autoškola ili auto-škola
  Ispravno je auto-škola.

 • Baci ću ili baciću
  Piše se baciću.

 • Bez i malo ili bez imalo
  Piše se i jedno i drugo.Kao prilog, piše se spojeno. Stoga, bez imalo.U svim ostalim slučajevima, piše se odvojeno. Dakle, bez i malo.

 • Bez malo ili bezmalo
  Piše se i jedno i drugo.Bezmalo znači umalo i piše se spojeno. Stoga, bezmalo.Razdvojeno se piše u bukvalnom značenju. Dakle, bez malo.

 • Bez obzira ili bezobzira
  Tačno je bez obzira.

 • Bi će ili biće
  Pravilno je biće.

 • Bi ćemo ili bićemo
  Pravilno je bićemo.

 • Bi ću ili biću
  Pravilno je biću.

 • Bi li ili bili
  Piše se i jedno i drugo.Ako postavljate pitanje, piše se rastavljeno. Dakle, bi li.Kao radni glagolski pridev, piše se sastavljeno. Stoga, bili.

 • Bi smo ili bismo
  Ispravno je bismo.

 • Bi ste ili biste
  Ispravno je biste.

 • Bilo kad ili bilo kada
  Dopuštena su oba oblika.

 • Bilo koji ili bilokoji
  Piše se bilo koji.

 • Bilo šta ili bilošta
  Tačno je bilo šta.

 • Biti u pravu ili biti upravu
  Pravilno je biti u pravu.

 • Boga mi ili bogami
  Piše se i jedno i drugo.Zarad naglašavanja reči, piše se spojeno. Stoga, bogami!U doslovnom značenju, piše se odvojeno. Dakle, boga mi!

 • Budi te ili budite
  Tačno je budite.

 • Će mi ili ćemi
  Ispravno je će mi.

 • Će mo ili ćemo
  Ispravno je ćemo

 • Će mu ili ćemu
  Ispravno je će mu.

 • Će se ili ćese
  Ispravno je će se.

 • Će te ili ćete
  Ispravno je ćete.

 • Će ti ili ćeti
  Ispravno je će ti.

 • Čeka ćemo ili čekaćemo
  Tačno je čekaćemo.

 • Čeka ćeš ili čekaćeš
  Tačno je čekaćeš.

 • Čeka ću ili čekaću
  Tačno je čekaću.

 • Čeka te ili čekate
  Piše i jedno i drugo.Lična zamenica te se piše odvojeno. Na primer: Oprezno, čeka te(be).Drugo lice množine prezenta se piše zajedno. Na primer: Izvinite, vi čekate u redu?

 • Čekaće te ili čekaćete
  Piše i jedno i drugo.Lična zamenica te se piše odvojeno. Na primer: Oprezno, čekaće te(be).Drugo lice množine futura I se piše zajedno. Na primer: Izvinite, čekaćete u redu.

 • Čekaj te ili čekajte
  Ispravno je čekajte.

 • Čestitaj te ili čestitajte
  Pravilno je čestitajte.

 • Čini mi se ili činimi se
  Tačno je čini mi se.

 • Čini ti ili činiti
  Tačno je činiti.

 • Čini ti se ili činiti se
  Tačno je čini ti se.

 • Ču ćemo se ili čućemo se
  Piše se čućemo se.

 • Ču ćeš ili čućeš
  Piše se čućeš.

 • Čudi me ili čudime
  Ispravno je čudi me.

 • Ćuta ćemo ili ćutaćemo
  Pravilno je čutaćemo.

 • Ćuta ću ili ćutaću
  Pravilno je čutaću.

 • Čuva ću ili čuvaću
  Tačno je čuvaću.

 • Čuvaj te ili čuvajte
  Tačno je čuvajte.

 • Da bi smo ili da bismo
  Piše se da bismo.

 • Da će ili daće
  Ispravno je daće.

 • Da će ili daće
  Ispravno je daće.

 • Da ćemo ili daćemo
  Ispravno je daćemo.

 • Da ćeš ili daćeš
  Ispravno je daćeš.

 • Da ćete ili daćete
  Ispravno je daćete.

 • Da ću ili daću
  Ispravno je daću.

 • Da l' ili dal'
  Tačno je da l'.

 • Da li bi ste ili da li biste
  Pravilno je da li biste.

 • Da li će te ili da li ćete
  Pravilno je da li ćete.

 • Da li je u redu ili da li je uredu
  Pravilno je da li je u redu.

 • Da mi ili dami
  Iliti dati meni. Ispravno je odvojeno.

 • Da ste ili daste
  Piše se da ste.

 • Da te ili date
  Piše se i jedno i drugo.Veznik da i lična zamenica te pišu se odvojeno. Dakle, da te.Drugo lice množine prezenta glagola dati piše se spojeno. Stoga, date.

 • Daje te ili dajete
  Ispravno je dajete.

 • Desi će ili desiće
  Tačno je desiće.

 • Do duše ili doduše
  Pravilno je i jedno i drugo.To je prilog koji znači uistinu i piše se zajedno. Na primer: Doduše, nisam stigao na vreme.Predlog do i imenica duša pišu razdvojeno. Na primer: Kažu da se srce nalazi do duše.

 • Do kad ili do kada
  Dopušteno su oba oblika.

 • Do nedavno ili donedavno
  Piše se donedavno.

 • Do sad ili do sada
  Dopušteno su oba oblika.

 • Do znanja ili doznanja
  Tačno je do znanja.

 • Dobi ćemo ili dobićemo
  Ispravno je dobićemo.

 • Dobi ćeš ili dobićeš
  Ispravno je dobićeš.

 • Dobi ću ili dobiću
  Ispravno je dobiću.

 • Dobro došla ili dobrodošla
  Piše se i jedno i drugo.Kao izraz dobrodošlice, piše se razdvojeno: Na primer: Dobro došli, dragi gosti!Kad nam je potreban pridev da iskažemo nešto korisno, piše se spojeno. Na primer: Sva pitanja su dobrodošla!

 • Dobro namerno ili dobronamerno
  Prefiks dobro se uvek piše spojeno sa korenom reči. Dakle, dobronamerno.

 • Dočeka ćemo ili dočekaćemo
  Pravilno je dočekaćemo.

 • Doći će te ili doćićete
  Ispravno je doći ćete.

 • Doći ćemo ili doćemo
  Ispravno je doći ćemo.

 • Doći ćemo ili doćićemo
  Ispravno je doći ćemo.

 • Doći ćeš ili doćićeš
  Ispravno je doći ćeš.

 • Dodaj te ili dodajte
  Tačno je dodajte.

 • Dođe te ili dođete
  Piše se dođete.

 • Dogovori ćemo ili dogovorićemo
  Pravilno je dogovorićemo.

 • Dogovori ćemo se ili dogovorićemo
  Pravilno je dogovorićemo se.

 • Dolazi će ili dolaziće
  Ispravno je dolaziće.

 • Dolazi te ili dolazite
  Ispravno je dolazite.

 • Dosadi će ili dosadiće
  Tačno je dosadiće.

 • Dostavi ćemo ili dostavićemo
  Piše se dostavićemo.

 • Druži ćemo ili družićemo
  Pravilno je družićemo.

 • Dugo očekivani ili dugočekivani ili dugoočekivani
  To je složenica. Pravilno je sa dva O, tj. dugoočekivani.

 • Dva i po ili dva ipo
  Ispravno je dva i po.

 • Gde ćemo ili gdećemo
  Tačno je gde ćemo.Gde ćete ili gdećete

 • Gde ćete ili gdećete
  Tačno je gde ćete.

 • Glasaj te ili glasajte
  Piše se glasajte.

 • Gleda ćeš ili gledaćeš
  Pravilno je gledaćeš.

 • Gleda ću ili gledaću
  Pravilno je gledaću.

 • Gleda ću ili gledaću
  Pravilno je gledaću.

 • Gleda te ili gledate
  Piše i jedno i drugo.Lična zamenica te se piše odvojeno. Na primer: Oprezno, gleda te(be).Drugo lice množine prezenta se piše zajedno. Na primer: Treba da gledate pravo.

 • Gospodski ili gospodcki
  Ispravno je gospodski.

 • Hoće mo ili hoćemo
  Tačno je hoćemo.

 • Hoće te ili hoćete
  Tačno je hoćete.

 • I pak ili ipak
  Pravilno je ipak.

 • Ide te ili idete
  Piše se idete.

 • Igra ćemo ili igraćemo
  Ispravno je igraćemo.

 • Ima ćemo ili imaćemo
  Tačno je imaćemo.

 • Ima ćeš ili imaćeš
  Tačno je imaćeš.

 • Ima ćete ili imaćete
  Tačno je imaćete.

 • Ima ću ili imaću
  Tačno je imaću.

 • Interesuje me ili interesujeme
  Pravilno je interesuje me.

 • Isključi ću ili isključiću
  Piše se isključiću.

 • Ispravi će ili ispraviće
  Ispravno je ispraviće.

 • Ispravi ću ili ispraviću
  Ispravno je ispraviću.

 • Iz viđenja ili izviđenja
  Tačno je iz viđenja.

 • Izaći će ili izaćiće
  Pravilno je izaći će.

 • Izaći ćemo ili izaćićemo
  Pravilno je izaći ćemo.

 • Izaći ćeš ili izaćićeš
  Pravilno je izaći ćeš.

 • Izaći ću ili izaćiću
  Pravilno je izaći ću.

 • Izaći ću ili izaću
  Pravilno je izaći ću.

 • Izbaci ću ili izbaciću
  Piše se izbaciću.

 • Izdrža ćeš ili izdržaćeš
  Ispravno je izdržaćeš.

 • Izkoristiti ili iskoristiti
  Tačno je iskoristiti.

 • Između ostalog ili izmeđuostalog
  Pravilno je između ostalog.

 • Izvinite ili izvini te
  Piše se izvinite.

 • Ja sam ili jasam
  Ispravno je ja sam.

 • Ja sam u pravu ili ja sam upravu
  Ispravno je ja sam u pravu.

 • Javi ću ti ili javiću ti
  Tačno je javiću ti.

 • Javljaj te ili javljate
  Tačno je javljajte.

 • Je l si ili jesi li
  Pravilno je jesi li.

 • Je li ili jeli
  Piše se i jedno i drugo, ali ima različito značenje.Radni pridev od glagola jesti se piše spojeno. Na primer: Jeli su hitro.Dok ako postavljate pitanje, pišete odvojeno. Na primer: Je li bitno šta su jeli?

 • Je sam ili jesam
  Ispravno je jesam.

 • Jedamput ili jedanput
  Tačno je jedanput.

 • Jedan i po ili jedan ipo
  Pravilno je jedan i po.

 • Jedan put ili jedanput
  Piše se jedanput.

 • Jel ste ili jeste
  Ispravno jeste.

 • Još uvek ili jošuvek
  Tačno je još uvek.

 • Kad će mo ili kad ćemo
  Pravilno je kad ćemo.

 • Kad će te ili kad ćete
  Pravilno je kad ćete.

 • Kada bi ste ili kada biste
  Pravilno je kada biste.

 • Kada će te ili kada ćete
  Pravilno je kada ćete.

 • Kako ste ili kakoste
  Piše se kako ste.

 • Kasni ću ili kasniću
  Ispravno je kasniću.

 • Katkad ili kadkad
  Tačno je katkad.

 • Kaži te ili kažite
  Pravilno je kažite.

 • Ko je ili koje
  Ispravno jedno i drugo, ali ima različito znanje.Ko je upitna zamenica, a je oblik trećeg lica jednine glagola jesam. Na primer: Ko je na vezi?Spojeno je upitno-odnosna zamenica. Na primer: Koje voće da kupim?

 • Koje kakve ili kojekakve
  To je složena zamenica i piše se zajedno. Dakle, kojekakve.

 • Kontra efekat ili kontraefekat
  To je složenica i piše spojeno. Stoga, kontraefekat.

 • Koristi ćemo ili koristićemo
  Pravilno je koristićemo.

 • Krenu ću ili krenuću
  Piše se krenuću.

 • Kupi ćemo ili kupićemo
  Tačno je kupićemo.

 • Kupi te ili kupite
  Tačno je kupite.

 • Lajkuj te ili lajkujte
  Ispravno je lajkujte.

 • Leći će ili lećiće
  Piše se leći će.

 • Ljubi ćeš ili ljubićeš
  Pravilno je ljubićeš.

 • Ma da ili mada
  Piše se i jedno i drugo, ali imaju različita značenja.Kao veznik, piše se spojeno. Na primer: Mada, on je visok.Rečca ma i veznik da se piše odvojeno. Na primer: Ma, da, kako da ne.

 • Menja ćemo ili menjaćemo
  Ispravno je menjaćemo.

 • Mi će mo ili mi ćemo
  Pravilno je mi ćemo.

 • Misli će ili misliće
  Piše se misliće.

 • Mnogo čemu ili mnogočemu
  Tačno je mnogo čemu.

 • Moći će ili moćiće
  Ispravno je moći će.

 • Moći ćemo ili moćićemo
  Ispravno je moći ćemo.

 • Moći ćeš ili moćićeš
  Ispravno je moći ćeš.

 • Mogu li ili moguli
  Rečca li se uvek piše odvojeno od glagola. Dakle, mogu li.

 • Molim te ili molimte
  Pravilno je molim te.

 • Može li ili moželi
  Piše se može li.

 • Može te ili možete
  Piše se možete.

 • Na bolje ili nabolje
  Piše se i jedno i drugo.Ako se misli na boljitak, prilog se piše spojeno. Na primer: Njegovo stanje ide nabolje.Ako je reč o doslovnom smisli, piše se odvojeno. Na primer: Otišao je na bolje radno mesto.

 • Na brzinu ili nabrzinu
  Ispravno je na brzinu.

 • Na mene ili namene
  Tačno je na mene.

 • Na niže ili naniže
  Pravilno je i jedno i drugo.Kao prilog, piše se spojeno. Na primer: Spuštamo se naniže.Kada se misli u bukvalnom smislu, piše se odvojeno. Na primer: Pao je na niže grane.

 • Na redu ili naredu
  Piše se na redu.

 • Na šta ili našta
  Pravilno je i jedno i drugo.Ako se koristi kao prilog, piše spojeno. Na primer: Našta to si ljut?Kao predlog, piše se odvojeno. Na primer: Kakav svinjac! Na šta ovo liči?

 • Na više ili naviše
  Pravilno je i jedno i drugo.Kao prilog, piše se spojeno. Na primer: Krećemo se naviše.Kad se misli bukvalno, piše se odvojeno. Na primer: Dobio je premeštaj na više mesto.

 • Na vreme ili navreme
  Tačno je na vreme.

 • Ne daj ili nedaj
  Ispravno je ne daj.

 • Na red ili nared
  Ispravno je odvojeno. Dakle, na red.

 • Na slepo ili naslepo
  Pravilno je spojeno. Stoga, naslepo.

 • Na spavala ili naspavala
  Ispravno je sastavljeno. Dakle, naspavala.

 • Na tenane ili natenane
  Pravilno je spojeno. Stoga, natenane.

 • Na više ili naviše
  Pravilno je i jedno i drugo.

  Piše spojeno kao prilog koji znači u pravcu kretanja.
  Odvojeno se piše kada se misli u bukvalnom smislu.

 • Na vreme ili navreme
  Piše se rastavljeno. Dakle, na vreme.

 • Na vući ili navući
  Ispravno je sastavljeno. Stoga, navući.

 • Na žalost ili nažalost
  Može i jedno i drugo.

  U slučaju priloga, piše se sastavljeno. Na primer: Nažalost, danas pada kiša.
  Ako iza sledi genitiv, piše se odvojeno. Na primer. Na žalost fudbalera jaka kiša je prekinula trening.

 • Nabavi ćemo ili nabavićemo
  Pravilno je spojeno. Dakle, nabavićemo.

 • Naći će ili naćiće
  Buduće vreme glagola čiji infinitivi se završavaju na ći piše se odvojeno. Stoga, naći će.

 • Naći će se ili naćiće se
  Ispravno je rastavljeno. Dakle, naći će se.

 • Naći ćemo ili naćićemo
  Pravilno je odvojeno. Stoga, naći ćemo.

 • Naći ćeš ili naćićeš
  Piše se rastavljeno. Samim tim, naći ćeš.

 • Naći ćete ili naćićete
  Ispravno je odvojeno. Shodno tome, naći ćete.

 • Nadamo se ili nadajmo se
  Piše se i jedno i drugo.

 • Nadoknadi ćemo ili nadoknadićemo
  Tačno je sastavljeno. Shodno tome, nadoknadičemo.

 • Nadprosečan ili natprosečan
  Pravilno je natprosečan.

 • Nadprosečna ili natprosečna
  Pravilno je natprosečna.

 • Nadprosečno ili natprosečno
  Pravilno je natprosečno.

 • Naj bitnije ili najbitnije
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najbitnije.

 • Naj bolje ili najbolje
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najbolje.

 • Naj bolji ili najbolji
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najbolji.

 • Naj divinija ili najdivnija
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najdivnija.

 • Naj iskrenije ili najiskrenije
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najiskrenije.

 • Naj kasnije ili najkasnije
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najkasnije.

 • Naj lepša ili najlepša
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najlepša.

 • Naj lepše ili najlepše
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najlepše.

 • Naj sretniji ili najsretniji
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najsretnije.

 • Naj verovatnije ili najverovatnije
  Superlativ priloga se uvek piše sastavljeno. Otuda, najverovatnije.

 • Naj više ili najviše
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najviše.

 • Naljuti ću ili naljutiću
  Ispravno je spojeno. Zato, naljutiću.

 • Naljuti ću se ili naljutiću se
  Piše se naljutiću se.

 • Napio ili napijo
  Tačno je napio.

 • Napisa ću ili napisaću
  Ako se infinitiv glagola završava na ti, uvek se piše sastavljeno. Stoga, napisaću.

 • Napiši te ili napišite
  Ispravno je napišite.

 • Napravi ćemo ili napravićemo
  Pravilno je napravićemo.

 • Napravi ću ili napraviću
  Pravilno je napraviču.

 • Naruči ćemo ili naručićemo
  Ispravno je naručićemo.

 • Naruči ću ili naručiću
  Ispravno je naručiću.

 • Nastavi ćemo ili nastavićemo
  Tačno je nastavićemo.

 • Nastavi ću ili nastaviću
  Tačno je nastaviću.

 • Nauči će ili naučiće
  Ispravno je naučiće.

 • Nauči ćemo ili naučićemo
  Ispravno je naučićemo.

 • Nauči ćeš ili naučićeš
  Ispravno je naučićeš.

 • Nauči ću ili naučiću
  Ispravno je naučiću.

 • Navići ćeš ili navićićeš
  Pravilno je navići ćeš.

 • Navrati ću ili navratiću
  Tačno je navratiću.

 • Nazovi te ili nazovite
  Ispravno je nazovite.

 • Ne bi ili nebi
  Pravilno je ne bi.

 • Ne bi li ili ne bili
  Rečca li se uvek piše odvojeno. Stoga, ne bi li.

 • Ne bi se ili nebi se
  Tačno je ne bi se.

 • Ne bi smo ili ne bismo
  Pravilno je ne bismo.

 • Ne bi ste ili ne biste
  Pravilno je ne biste.

 • Ne bitno ili nebitno
  Ispravno je nebitno.

 • Ne blagovremeno ili neblagovremeno
  Tačno je neblagovremeno.

 • Ne boj se ili nebojse
  Piše se rastavljeno. Dakle, ne boj se.

 • Ne boli ili neboli
  Pravilno je ne boli.

 • Ne brinite ili nebrinite
  Tačno je ne brinite.

 • Ne bude ili nebude
  Ispravno je ne bude.

 • Ne budem ili nebudem
  Ispravno je ne budem.

 • Ne budemo ili nebudemo
  Ispravno je ne budemo.

 • Ne budeš ili nebudeš
  Ispravno je ne budeš.

 • Ne budi ili nebudi
  Ispravno je ne budi.

 • Ne budite ili nebudite
  Ispravno je ne budite.

 • Ne ćemo ili nećemo
  Glagol neću je izuzetak, te rečca ne se piše sastavljeno. Dakle, nećemo.

 • Ne ćete ili nećete
  Pravilno je nećete.

 • Ne da ili neda
  Piše se odvojeno. Stoga, ne da.

 • Ne da mi se ili neda mi se
  Tačno je ne da mi se.

 • Ne daj bože ili nedaj bože
  Ispravno je ne daj bože.

 • Ne daj se ili nedaj se
  Pravilno je ne daj se.

 • Ne dajmo ili nedajmo
  Piše se ne dajmo.

 • Ne dajte ili nedajte
  Tačno je ne dajte.

 • Ne definisano ili nedefinisano
  Ispravno je nedefinisano.

 • Ne deluje ili nedeluje
  Piše se ne deluje.

 • Ne desi ili nedesi
  Tačno je ne desi.

 • Ne dolazak ili nedolazak
  Pravilno je nedolazak.

 • Ne dostavljanje ili nedostavljanje
  Ispravno je nedostavljanje.

 • Ne dozvoljava ili nedozvoljava
  Piše se ne dozvoljava.

 • Ne dugo ili nedugo
  Ispravno je nedugo.

 • Ne edukovan ili needukovan ili nedukovan
  Pravilno je needukovan.

 • Ne fer ili nefer
  Tačno je nefer.

 • Ne gleda ili negleda
  Ispravno je ne gleda.

 • Ne gledanje ili negledanje
  Pravilno je negledanje.

 • Ne ide ili neide
  Piše se ne ide.

 • Ne idem ili neidem
  Piše se ne idem.

 • Ne idete ili neidete
  Piše se ne idete.

 • Ne interesuje ili neinteresuje
  Tačno je ne interesuje.

 • Ne iskvaren ili neiskvaren
  Ispravno je neiskvaren.

 • Ne isporučeno ili neisporučeno
  Pravilno je neisporučeno.

 • Ne isporuka ili neisporuka
  Piše se neisporuka.

 • Ne izdržljivo ili neizdržljivo
  Tačno je neizdržljivo.

 • Ne jasan ili nejasan
  Ispravno je nejasan.

 • Ne javiš ili nejaviš
  Pravilno je ne javiš.

 • Ne kasni ili nekasni
  Piše se ne kasni.

 • Ne koristi ili nekoristi
  Tačno je ne koristi.

 • Ne krene ili nekrene
  Ispravno je ne krene.

 • Ne kulturan ili nekulturan
  Pravilno je nekulturan.

 • Ne ljudi ili neljudi
  Piše se neljudi.

 • Ne ljutim ili neljutim
  Tačno ne ne ljutim.

 • Ne manjka ili nemanjka
  Ispravno je nemanjka.

 • Ne moguće ili nemoguće
  Piše se nemoguće.

 • Ne moram ili nemoram
  Ispravno je ne moram.

 • Ne moramo ili nemoramo
  Ispravno je ne moramo.

 • Ne moraš ili nemoraš
  Ispravno je ne moraš

 • Ne možemo ili nemožemo
  Pravilno je ne možemo.

 • Ne može se ili nemože se
  Pravilno je ne može se.

 • Ne mrdam ili nemrdam
  Piše se ne mrdam.

 • Ne nađeš ili nenađeš
  Tačno je ne nađeš.

 • Ne najavljen ili nenajavljen
  Ispravno je nenajavljen.

 • Ne namerno ili nenamerno
  Pravilno je nenamerno.

 • Ne naplaćeno ili nenaplaćeno
  Piše se neplaćeno.

 • Ne naspavan ili nenaspavan
  Tačno je nenaspavan.

 • Ne naučen ili nenaučen
  Ispravno je nenaučen.

 • Ne normalan ili nenormalan
  Pravilno je nenormalan.

 • Ne normalno ili nenormalno
  Pravilno je nenormalno.

 • Ne obećevam ili neobećavam
  Piše se ne obećavam.

 • Ne očekivano ili neočekivano
  Tačno je neočekivano.

 • Ne očekujem ili neočekujem
  Ispravno je ne očekujem.

 • Ne odgovara ili neodgovara
  Pravilno je ne odgovara.

 • Ne odgovaram ili neodgovaram
  Piše se ne odgovaram.

 • Ne odgovaranje ili neodgovaranje
  Tačno je neodgovaranje.

 • Ne određeno ili neodređeno
  Ispravno je neodređeno.

 • Ne opradvani ili neopravdani
  Pravilno je neopravdani.

 • Ne ošišan ili neošišan
  Piše se neošišan.

 • Ne ostavlja ili neostavlja
  Tačno je ne ostavlja.

 • Ne otpakovan ili neotpakovan
  Ispravno je neotpakovan.

 • Ne otpakovano ili neotpakovano
  Ispravno je neotpakovano.

 • Ne otvoreno ili neotvoreno
  Pravilno je neotvoreno.

 • Ne pada ili nepada
  Piše se ne pada.

 • Ne pismen ili nepismen
  Ispravno je nepismen.

 • Ne plaćeno ili neplaćeno
  Pravilno je neplaćeno.

 • Ne planiran ili neplaniran
  Piše se neplaniran.

 • Ne planirano ili neplanirano
  Piše se neplanirano.

 • Ne planski ili neplanski
  Piše se neplanski.

 • Ne podnosim ili nepodnosim
  Tačno je ne podnosim.

 • Ne podudara ili nepodudara
  Ispravno je nepodudara.

 • Ne poklapaju ili nepoklapaju
  Pravilno je nepoklapaju.

 • Ne pominji ili nepominji
  Piše se ne pominji.

 • Ne ponovilo ili neponovilo
  Tačno je ne ponovilo.

 • Ne ponovilo se ili neponovilo se
  Tačno je ne ponovilo se.

 • Ne poštovanje ili nepoštovanje
  Ispravno je nepoštovanje.

 • Ne poštuje ili nepoštuje
  Pravilno je ne poštuje.

 • Ne poštujem ili nepoštujem
  Pravilno je ne poštujem.

 • Ne poštuju ili nepoštuju
  Pravilno je ne poštuju.

 • Ne poštujući ili nepoštujući
  Pravilno je ne poštujući.

 • Ne potreban ili nepotreban
  Piše se nepotreban.

 • Ne potrebno ili nepotrebno
  Piše se nepotrebno.

 • Ne povezano ili nepovezano
  Tačno je nepovezano.

 • Ne prati ili neprati
  Ispravno je ne prati.

 • Ne pravim ili nepravim
  Pravilno je ne pravim.

 • Ne pregledan ili nepregledan
  Piše se nepregledan.

 • Ne prevaziđen ili neprevaziđen
  Tačno je neprevaziđen.

 • Ne pričam ili nepričam
  Ispravno je ne pričam.

 • Ne pričamo ili ne pričamo
  Ispravno je ne pričamo.

 • Ne pričaš ili nepričaš
  Ispravno je ne pričaš.

 • Ne pridržava ili nepridržava
  Pravilno je ne pridržava.

 • Ne pridržavanje ili nepridržavanje
  Pravilno je nepridržavanje.

 • Ne prihvaćen ili neprihvaćen
  Piše se neprihvaćen.

 • Ne prihvatljivo ili neprihvatljivo
  Piše se neprihvatljivo.

 • Ne prijatno ili neprijatno
  Tačno je neprijatno.

 • Ne primećujem ili neprimećujem
  Ispravno je ne primećujem.

 • Ne primerno ili neprimerno
  Pravilno je neprimerno.

 • Ne procenjivo ili neprocenjivo
  Piše se neprocenjivo.

 • Ne prođe ili neprođe
  Tačno je ne prođe.

 • Ne profesionalno ili neprofesionalno
  Ispravno je neprofesionalno.

 • Ne prolazim ili neprolazim
  Pravilno je ne prolazim.

 • Ne prolaznim ili neprolaznim
  Piše se neprolaznim.

 • Ne promenjeno ili nepromenjeno
  Tačno je nepromenjeno.

 • Ne propustite ili nepropustite
  Ispravno je ne propustite.

 • Ne punih ili nepunih
  Pravilno je nepunih.

 • Ne rad ili nerad
  Piše se nerad.

 • Ne radan ili neradan
  Piše se neradan.

 • Ne radi ili neradi
  Piše se ne radi.

 • Ne radim ili neradim
  Piše se ne radim.

 • Ne radni ili neradni
  Piše se neradni.

 • Ne raspoložen ili neraspoložen
  Tačno je neraspoložen.

 • Ne realno ili nerealno
  Ispravno je nerealno.

 • Ne redovno ili neredovno
  Pravilno je neredovno.

 • Ne rešeno ili nerešeno
  Piše se nerešeno.

 • Ne šaljem ili nešaljem
  Tačno je ne šaljem.

 • Ne sebično ili nesebično
  Ispravno je nesebično.

 • Ne seća ili neseća
  Pravilno je ne seća.

 • Ne sećaš ili nesećaš
  Pravilno je ne sećaš.

 • Ne smeju ili nesmeju
  Piše se ne smeju.

 • Ne smetano ili nesmetano
  Tačno je nesmetano.

 • Ne smijemo ili nesmijemo
  Ispravno je ne smijemo.

 • Ne spava ili nespava
  Pravilno je ne spava.

 • Ne spavanje ili nespavanje
  Piše se nespavanje.

 • Ne stane ili nestane
  Tačno je nestane.

 • Ne suđena ili nesuđena
  Ispravno je nesuđena.

 • Ne tačno ili netačno
  Pravilno je netačno.

 • Ne uobraziš ili neuobraziš
  Tačno je ne uobraziš.

 • Ne urađen ili neurađen
  Ispravno je neurađen.

 • Ne urađeno ili neurađeno
  Ispravno je neurađeno.

 • Ne uspem ili neuspem
  Pravilno je ne uspem.

 • Ne uspeo ili neuspeo
  Pravilno je neuspeo.

 • Ne vezano ili nevezano
  Ispravno je nevezano.

 • Ne vide ili nevide
  Pravilno je ne vide.

 • Ne viđeno ili neviđeno
  Piše se neviđeno.

 • Ne zaboravi ili nezaboravi
  Tačno je ne zaboravi.

 • Ne zaboravite ili nezaboravite
  Tačno je ne zaboravite.

 • Ne zaboravno ili nezaboravno
  Tačno je nezaboravno.

 • Ne zahvalan ili nezahvalan
  Ispravno je nezahvalan.

 • Ne zainteresovana ili nezainteresovana
  Pravilno je nezainteresovana.

 • Ne zajedno ili nezajedno
  Piše se ne zajedno.

 • Ne zaposlen ili nezaposlen
  Tačno je nezaposlen.

 • Ne zdravo ili nezdravo
  Ispravno je nezdravo.

 • Ne zna ili nezna
  Pravilno je ne zna.

 • Ne znače ili neznače
  Pravilno je ne znače.

 • Ne znači ili neznači
  Pravilno je ne znači.

 • Ne znalice ili neznalice
  Pravilno je neznalice.

 • Ne znanje ili neznanje
  Pravilno je neznanje.

 • Ne znanjem ili neznanjem
  Pravilno je neznanjem.

 • Ne žurimo ili nežurimo
  Piše se ne žurimo.

 • Nedostajaće te ili nedostajaćete
  Tačno je nedostajaćete.

 • Neki dan ili nekidan
  Ispravno je neki dan.

 • Nema te ili nemate
  Glagol nemati je jedan od izuzetak gde se rečca ne piše spojeno. Dakle, nemate.

 • Nema veze ili nemaveze
  Pravilno je nema veze.

 • Ni čemu ili ničemu
  Piše se ničemu.

 • Ni kakve ili nikakve
  Tačno je nikakav.

 • Ni na koga ili ninakoga
  Ispravno je ni na koga.

 • Ni na šta ili ninašta
  Pravilno je ni na šta.

 • Ni od koga ili niodkoga
  Piše se ni od koga.

 • Ni sa čim ili ni s čim
  Tačno su oba oblika.

 • Ni sa kim ili nisakim
  Ispravno je ni sa kim.

 • Ni slučajno ili nislučajno
  Pravilno je ni slučajno.

 • Ni u čemu ili u ničemu
  Piše se ni u čemu.

 • Ni za kakve ili nizakakve
  Tačno je ni za kakve.

 • Nije u redu ili nije uredu
  Ispravno je nije u redu.

 • Noći ću ili noćiću
  Pravilno je noći ću.

 • Obavesti ćemo ili obavestićemo
  Piše se obavestićemo.

 • Obići ćemo ili obićićemo
  Tačno je obići ćemo.

 • Objasni ću ili objasniću
  Ispravno je objasniću

 • Obrisa ću ili obrisaću
  Pravilno je obrisaću.

 • Obući ću ili obućiću
  Piše se obući ću.

 • Od davnina ili oddavnina ili odavnina
  Tačno je odavnina.

 • Od kad ili odkad
  Ispravno je od kad.

 • Od nekud ili odnekud
  Pravilno je odnekud.

 • Od pozadi ili otpozadi
  Piše se otpozadi.

 • Od skoro ili odskoro
  Tačno je odskoro.

 • Odgovori će ili odgovoriće
  Ispravno je odgovoriće.

 • Odgovori ću ili odgovoriću
  Ispravno je odgovoriću.

 • Odlepi ću ili odlepiću
  Pravilno je odlepiću.

 • Odmaraj te ili odmarajte
  Piše se odmarajte.

 • Odpratiti ili otpratiti
  Tačno je otpratiti.

 • Odsanjati ili otsanjati
  Ispravno je odsanjati

 • Odsutna ili otsutna
  Pravilno je odsutna.

 • Odziv ili odaziv
  Piše se i jedno i drugo.

 • Okači ću ili okačiću
  Tačno je okačiću.

 • Omogući će ili omogućiće
  Ispravno je omogućiće.

 • On line ili online
  Pravilno je online.

 • Oprosti ćemo ili oprostićemo
  Piše se oprostićemo.

 • Organizova ćemo ili organizovaćemo
  Tačno je organizovaćemo.

 • Oseća ćeš ili osećaćeš
  Ispravno je osećaćeš.

 • Oseća ću ili osećaću
  Ispravno je osećaću.

 • Ostareo ili ostario
  Pravilno su oba oblika.

 • Ostavi ćemo ili ostavićemo
  Piše se ostavićemo.

 • Ostavi ću ili ostaviću
  Piše se ostaviću.

 • Otići ćemo ili otićićemo
  Tačno je otići ćemo.

 • Otići ću ili otićiću
  Tačno je otići ću.

 • Pa će mo ili pa ćemo
  Ispravno je pa ćemo.

 • Pada će ili padaće
  Pravilno je padaće.

 • Pak ili ipak
  Piše se i jedno i drugo.

 • Pazi ću ili paziću
  Tačno je paziću.

 • Pazi te se ili pazite se
  Tačno je pazite se.

 • Peva ćemo ili pevaćemo
  Ispravno je pevaćemo.

 • Pisa ćemo ili pisaćemo
  Pravilno je pisaćemo.

 • Pita ću ili pitaću
  Piše se pitaću.

 • Pitaće te ili pitaćete
  Piše se pitaćete.

 • Plati ćemo ili platićemo
  Tačno je platićemo.

 • Po bogu ili pobogu
  Ispravno je pobogu.

 • Po nešto ili ponešto
  Pravilna su oba oblika.

  Ako je reč o deobnom značenju, onda se piše rastavljeno. Na primer: Svako dete je dobilo po nešto.
  Sastavljeno se piše u slučaju neodređene zamenice. Na primer: Kupite ponešto od voća.

 • Po podne ili popodne
  Dopušteno su oba oblika.

  Odvojeno se piše u funkciji priloške odredbe za vreme. Na primer: Ove nedelje po podne idem u školu.
  Spojeno se piše kada je reč o imenici. Na primer: Popodne je padao sneg.

 • Po redu ili poredu
  Piše se po redu.

 • Po sredi ili posredi
  Tačno je i jedno i drugo.

  Ukoliko hoćemo da kažemo da je u pitanju nešto, onda pišemo posredi.
  Ako hoćemo da kažemo da je nešto podeljeno po sredini, onda pišemo po sredi.

 • Poče će ili počeće
  Ispravno je počeće.

 • Poče ću ili počeću
  Ispravno je počeću.

 • Poći ću ili poćiću
  Pravilno je poći ću.

 • Pocrvene ću ili pocrveneću
  Piše se pocrveniću.

 • Pod hitno ili podhitno
  Tačno je pod hitno.

 • Podeli ćemo ili podelićemo
  Ispravno je podelićemo.

 • Podići ću ili podićiću
  Pravilno je podići ću.

 • Podkomisija ili potkomisija
  Piše se potkomisija.

 • Poen ili pojen
  Tačno je poen.

 • Pogleda ću ili pogledaću
  Ispravno je pogledaću.

 • Pogledaj te ili pogledajte
  Ispravno je pogledajte.

 • Pokuša ćemo ili pokušaćemo
  Pravilno je pokušaćemo.

 • Pokuša ću ili pokušaću
  Pravilno je pokušaću.

 • Položi ćeš ili položićeš
  Piše se položićeš.

 • Pomiri ćete se ili pomirićete se
  Tačno je pomirićete se.

 • Pomisli će ili pomisliće
  Ispravno je pomisliće.

 • Pomoći će ili pomoćiće
  Pravilno je pomoći će.

 • Pomoći ćemo ili pomoćićemo
  Pravilno je pomoći ćemo.

 • Pone ću ili poneću
  Piše se poneću.

 • Ponesi te ili ponesite
  Piše se ponesite.

 • Popi ću ili popiću
  Tačno je popiću.

 • Popravi ćemo ili popravićemo
  Ispravno je popravićemo.

 • Poruči ću ili poručiću
  Pravilno je poručiću.

 • Pošalji te ili pošaljite
  Piše se pošaljite.

 • Posla ćete ili poslaćete
  Piše se poslaćete.

 • Posla ću ili poslaću
  Piše se poslaću.

 • Poslaću ti ili poslaćuti
  Piše se poslaću ti.

 • Posvađa ćemo se ili posvađaćemo se
  Tačno je posvađaćemo se.

 • Potresen ili potrešen
  Ispravno je potresen.

 • Potrudi ćemo ili potrudićemo
  Pravilno je potrudićemo.

 • Povući će ili povućiće
  Piše se povući će.

 • Pozdravi te ili pozdravite
  Tačno je pozdravite.

 • Prati te ili pratite
  Piše i jedno i drugo.

  Lična zamenica te se piše odvojeno. Na primer: Oprezno, prate te(be).
  Prezent i imperativ drugog lica množine se piše zajedno. Na primer: Pratite njega!

 • Pre dobar ili predobar
  Prefiks pre se uvek piše spojeno sa korenom reči. Dakle, predobar.

 • Pre dugo ili predugo
  Ispravno je predugo.

 • Pre podne ili prepodne
  Dopušteno su oba oblika.

  Odvojeno se piše u funkciji priloške odredbe za vreme. Na primer: Ove nedelje pre podne idem u školu.
  Spojeno se piše kada je reč o imenici. Na primer: Prepodne je padao sneg.

 • Pre slatka ili preslatka
  Pravilno je preslatka.

 • Pre ukusno ili preukusno
  Piše se preukusno.

 • Prebaci ću ili prebaciću
  Tačno je prebaciću.

 • Preda mnom ili predamnom
  Ispravno je pred mnom.

 • Predprošle ili pretprošle
  Pravilno je pretprošle.

 • Preko potreban ili prekopotreban
  Piše se preko potreban.

 • Preko potrebno ili prekopotrebno
  Piše se preko potrebno.

 • Prene ću ili preneću
  Tačno je preneću.

 • Preskoči ću ili preskočiću
  Ispravno je preskočiću.

 • Prežive ćemo ili preživećemo
  Pravilno je preživećemo.

 • Priča će ili pričaće
  Piše se pričaće.

 • Priča ćemo ili pričaćemo
  Piše se pričaćemo.

 • Priča ćeš ili pričaćeš
  Piše se pričaćeš.

 • Prihvati ću ili prihvatiću
  Tačno je prihvatiću.

 • Pripremi ću ili pripremiću
  Ispravno pripremiću.

 • Proba ćemo ili probaćemo
  Pravilno je probaćemo.

 • Promeni ću ili promeniću
  Piše se promeniću.

 • Pronaći ćete ili pronaćićete
  Tačno je pronaći ćete.

 • Pronaći ću ili pronaćiću
  Tačno je pronaći ću.

 • Proslavi ćemo ili proslavićemo
  Ispravno je proslavićemo.

 • Proveri ćemo ili proverićemo
  Pravilno je proverićemo.

 • Pući će ili pućiće
  Piše se pući će.

 • Pusti ćemo ili pustićemo
  Tačno je pustićemo.

 • Pusti ću ili pustiću
  Tačno je pustiću.

 • Radi će ili radiće
  Ispravno je radiće.

 • Radi ćemo ili radićemo
  Ispravno je radićemo.

 • Radi ću ili radiću
  Ispravno je radiću.

 • Razgovara ćemo ili razgovaraćemo
  Pravilno je razgovaraćemo.

 • Razmisli ćemo ili razmislićemo
  Piše se razmislićemo.

 • Razmisli ću ili razmisliću
  Piše se razmisliću.

 • Razume ćeš ili razumećeš
  Tačno je razumećeš.

 • Rečca ili rečica
  Piše se i jedno i drugo, ali sa različitim značenjima.
  Rečca je gramatički termin, dok je rečica deminutiv imenice reka.

 • Reći ćemo ili rećićemo
  Ispravno je reći ćemo.

 • Reći ćete ili rećićete
  Ispravno je reći ćete.

 • Reći ću ili rećiću
  Ispravno je reći ću.

 • Reci te mi ili recite mi
  Ispravno je recite mi.

 • Reši ćemo ili rešićemo
  Pravilno je rešićemo.

 • S njim ili sa njim
  Dopuštena su oba oblika.

 • S tim ili stim
  Piše se s tim.

 • Sa nama ili s nama
  Dopuštena su oba oblika.

 • Sa posla ili s posla
  Dopuštena su oba oblika.

 • Sa srećom ili sasrećom
  Tačno je sa srećom.

 • Sačeka ćemo ili sačekaćemo
  Ispravno je sačekaćemo.

 • Sad ću ili saću
  Pravilno je sad ću.

 • Sad ili sada
  Dopuštena su oba oblika.

 • Sada ću ili sad ću
  Dopuštena su oba oblika.

 • šalji te ili šaljite
  Piše se šaljite.

 • Samim tim ili samim time
  Dopuštena su oba oblika.

 • Sat i po ili sat ipo
  Ispravno je sat i po.

 • Sazna ćemo ili saznaćemo
  Pravilno je saznaćemo.

 • Shvati će ili shvatiće
  Piše se shvatiće.

 • Shvati ću ili shvatiću
  Piše se shvatiću.

 • Sići ću ili sićiću
  Tačno je sići ću.

 • Slika ću ili slikaću
  Ispravno je slikaću.

 • Slušaj te ili slušajte
  Pravilno je slušajte.

 • Smisli ćemo ili smislićemo
  Piše se smislićemo.

 • Smisli ćeš ili smislićeš
  Piše se smislićeš.

 • Snaći ćemo ili snaćićemo
  Tačno je snaći ćemo.

 • Snaći ću ili snaćiću
  Tačno je snaći ću.

 • Spava ćemo ili spavaćemo
  Ispravno je spavaćemo.

 • Spavaj te ili spavajte
  Ispravno je spavajte.

 • Spremi ćemo ili spremićemo
  Pravilno je spremićemo.

 • Sredi ćeš ili sredićeš
  Piše se sredićeš.

 • šta bi ste ili štabiste
  Tačno je šta biste.

 • šta će mi ili štaće mi
  Ispravno je šta će mi.

 • šta će mo ili šta ćemo
  Ispravno je šta ćemo.

 • šta ćeš ili štaćeš
  Ispravno je šta ćeš.

 • šta ćete ili štaćete
  Ispravno je šta ćete.

 • šta više ili štaviše
  Pravilno je štaviše.

 • Stavi ću ili staviću
  Piše se staviću.

 • Stići će ili stićiće
  Tačno je stići će.

 • Stići ćemo ili stićićemo
  Tačno je stići ćemo.

 • Stići ćete ili stićićete
  Tačno je stići ćete.

 • što pre ili štopre
  Ispravno je što pre.

 • Svrati ćemo ili svratićemo
  Pravilno je svratićemo.

 • Tako je ili takoje
  Piše se tako je.

 • Tako reći ili takoreći
  Piše se takoreći.
  Ako želimo posebno da naglasimo, onda razdvajamo prilog i rečcu.

 • Trafo stanica ili trafostanica ili trafo-stanica
  To je složenica. Stoga, tačno je trafo-stanica.

 • Trča ću ili trčaću
  Ispravno je trčaću.

 • U jedno ili ujedno
  Piše se i jedno i drugo.

  Kao prilog, piše se sastavljeno. Dakle, ujedno.
  U doslovnom značenju, piše se rastavljeno. Stoga, u jedno.

 • U koliko ili ukoliko
  sPiše se i jedno i drugo.

  Kao veznik, u smislu ako, piše se spojeno. Dakle, ukoliko.
  U ostalim slučajevima, piše se odvojeno. Stoga, u koliko.

 • U naokolo ili uonakolo
  Ispravno je uonakolo.

 • U ozbilji se ili uozbilji se
  Pravilno je uozbilji se.

 • U pitanju ili upitanju
  Piše se u pitanju.

 • U pravu ili upravu
  Tačno je u pravu.

 • U radi ili uradi
  Ispravno je uradi.

 • U suprotnom ili usprotnom
  Pravilno je u suprotnom.

 • Ubaci ćemo ili ubacićemo
  Piše se ubacićemo.

 • Ubaci ću ili ubaciću
  Piše se ubaciću.

 • Ući ćemo ili ućićemo
  Tačno je ući ćemo.

 • Uđi te ili uđite
  Ispravno je uđite.

 • Upozna ćemo ili upoznaćemo
  Pravilno je upoznaćemo.

 • Uradi ćemo ili uradićemo
  Piše se uradićemo.

 • Uradi ću ili uradiću
  Piše se uradiću.

 • Uživa ćemo ili uživaćemo
  Tačno je uživaćemo.

 • Uživaj te ili uživajte
  Tačno je uživajte.

 • Veruj te ili verujte
  Ispravno je verujte.

 • Vežba ću ili vežbaću
  Pravilno je vežbaću.

 • Vi ćete ili vi će te
  Piše se vi ćete.

 • Vide ćemo ili videćemo
  Iako postoje slučajevi kada se dodatak za građenje futura I -ću (-ćeš, -će...) piše odvojeno, u ovom slučaju ispravno je napisati spojeno, tj. "videćemo".

 • Vide ćete ili videćete
  Iako postoje slučajevi kada se dodatak za građenje futura I -ću (-ćeš, -će...) piše odvojeno, u ovom slučaju ispravno je napisati spojeno, tj. "videćete".

 • Videćeš ili vide ćeš
  Iako postoje slučajevi kada se dodatak za građenje futura I -ću (-ćeš, -će...) piše odvojeno, u ovom slučaju ispravno je napisati spojeno, tj. "videćeš".