Zatvori
 • 011info Belgrade guide English version
 • 011info Beogradski vodič

Pravopis: spojeno ili odvojeno?

Potrudili smo se da objasnimo najčešće nedoumice oko pisanja složenih reči ili izraza, kada se pišu spojeno, odvojeno ili pak sa crticom.

 • Rećiću ili reći ću, doćiću ili doći ću i slično.
  Ako se neka reč u infinitivu završava na “ći”, onda se piše odvojeno. Znači: pomoći ću, ali pogledaću, prihvatiću, pripaziću...

 • Naprimer ili na primer?
  Piše se odvojeno – na primer.

 • Ćete videti ili videćete?
  Potpuno je svejedno.

 • Sve jedno ili svejedno?
  Piše se spojeno, svejedno, ako koristimo reč da istaknemo da su neke dve stvari podjednako moguće. Odvojeno

 • Dobro došli ili dobrodošli?
  Kao izraz dobrodošlice piše se odvojeno: “Dobro došli, dragi gosti!”. U slučajevima kada se koristi da izrazimo da nam je nešto potrebno i da bismo ga drage volje prihvatili, piše se spojeno. Primer: “Prilozi su dobrodošli”

 • Preda mnom ili predamnom?
  Kao i svi izrazi koji sadrže reč “preda”, piše se odvojeno preda mnom.

 • Zamalo ili za malo.
  Koriste se oba, ali u različitim situacijama. Spojeno se piše kada ga koristimo kao sinonim za nešto što se gotovo desilo, ali ipak nije: “Zamalo da se onesvestim!” (ali nisam). Odvojeno se piše kada se nešto za malo NIJE desilo, ali ipak jeste: “Za malo sam promašio metu!” (Ipak sam promašio). Razlika u značenju vidi se u sledećem primeru: “Zamalo sam propustio voz!” (ali ipak sam ga uhvatio) i “Za malo sam propustio voz!” (skoro sam stigao ali mi je otišao).

 • Ponekad ili po nekad?
  Pravilno je ponekad.

 • Kad god ili kadgod?
  Oba su pravilna.

 • Nadalje ili na dalje?
  Pravilno je nadalje.

 • Ne dam ili nedam?
  Pravilno je odvojeno, ne dam.

 • Naći ću ili naćiću.
  Buduće vreme glagola čiji infinitivi se završavaju na “ći” piše se odvojeno. Znači: pomoći ću, ali zato: videću, hodaću, upaliću, itd.

 • Idalje ili i dalje?
  Iako se kao skraćenica piše “itd”, nema nikakvog razloga da ove dve reči budu spojene – pravilno je odvojeno, i dalje.

 • Dosad ili do sad?
  Pravilno je i jedno i drugo.

 • Upravu ili u pravu?
  Pravilno je odvojeno, u pravu.

 • U redu ili uredu?
  Pravilno je odvojenu, u redu.

 • Ionako ili i onako?
  Pravilna su uglavnom oba, osim u izrazima kao što je: “I ovako i onako nekako ćemo uspeti.”

 • Da li ili dali?
  Kao upitna rečca pravilno je odvojeno: “Da li vidiš onu pticu?”, ali kao glagol “dati” u trećem licu množine piše se, naravno, spojeno: “Dali su mi dobra sedišta.”

 • Samnom ili sa mnom?
  Pravilno je odvojeno, sa mnom.

 • Apropo ili a propo?
  Iako je u svom izvoru odvojeno, po našem pravilu pravilno je pisati spojeno, odnosno apropo.

 • Ne mojte ili nemojte?
  Pravilno je nemojte i ovo je izuzetak od pravila. U većini slučajevima ne se priše odvojeno od glagola kome prethodi.

 • Kamo li ili kamoli?
  Piše se spojeno, kamoli, ako se koristi kao veznik u rečenici. “Nisam hteo ni da ga vidim, a kamoli da pričam s njim!” Odvojeno se piše ako se koristi u upitnom obliku: “Kamo li je on otišao?”

 • Ne moj ili nemoj?
  Kao glagol pravilno je spojeno, nemoj. (izuzetak od pravila da se “ne” piše odvojeno od glagola kome prethodi), ali ako koristimo u odricanju onda se piše odvojeno: “Ovo je tvoj sat, ne moj.”

 • Malo pre ili malopre?
  Malopre se piše ako je u pitanju prilog koji znači maločas. Ali ako hoćemo da kažemo da se nešto dogodilo malo pre nečega drugog, piše se odvojeno. “Stigao sam malo pre radnog vremena.”

 • Uostalom ili u ostalom.
  Kao rečca piše se spojeno: “Uostalom to smo već znali.” Ali zato: “Dobar je u matematici ali u ostalom je prosečan.”

 • Itekako ili i te kako?
  Pravilno je odvojeno, i te kako.

 • Vi bi ste ili vi biste?
  Pravilno je “vi biste”.

 • Neznajući ili ne znajući?
  Iako postoji reč “neznanje” koja se piše spojeno, ipak pravilno je odvojeno, “ne znajući” kao i kod drugih reči: “ne poštujući”, “ne pevajući”, “ne plivajući”...

 • Ne efikasan ili neefikasan?
  Pravilno je spojeno, neefikasan. Slični slučajevi su: neplaćen, neograničen, nesputan, neradan, nezreo...

 • Zauzvrat ili za uzvrat?
  Zauzvrat je pravilno.

 • Do viđenja ili doviđenja.
  Kao pozdrav piše se spojeno, doviđenja. Kao vremenska odredba piše se odvojeno: “Do viđenja komete nije se znalo da se sastoji od leda.”

 • Ićiću ili ići ću?
  Pravilno je odvojeno, pošto se ovaj glagol u infinitivu završava na “ći”.

 • Nijedna ili ni jedna?
  Koriste se oba. Najčešće se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo značenje. Recimo: “Nijedna ptica nije crna”, ali zato “Ni jedna ni druga ptica nije crna”.

 • Jel ili je l’?
  Koriste se oba, mada pravopisi preporučuju spojeno pisanje.

 • Posle podne ili poslepodne?
  Kao vremenska odredba piše se odvojeno: “Doći ću posle podne.”, a kao imenica spojeno: “Nije ga bilo čitavo poslepodne.”

 • Po malo ili pomalo?
  Kao prilog koji označava malu količinu ili određenu meru piše se spojeno: “To je pomalo smešno.” U distributivnom značenju piše se odvojeno: “Svako je dobio po malo mleka.”

 • Dabogda ili da bog da?
  Pravilno je spojeno, dabogda.

 • Netreba ili ne treba.
  Kako su ovo dve odvojene reči, tako se i pišu: “ne treba”.

 • Napamet ili na pamet.
  Napamet se piše kada je sinonim za “naizust”, dok se u ostalim slučajevima piše odvojeno. “On zna celu pesmu napamet.” i “Ne pada mu nijedna pesma na pamet.”

 • Za sad ili zasad.
  Kada hoćemo da kažemo da je nešto privremeno, pišemo spojeno: “Mirna je zasad(a).” Ali kada koristimo u značenju namene, onda pišemo odvojeno: “Ovo je za sad, a ovo ostavi za kasnije.”

 • Neradi ili ne radi.
  Pravilno je odvojeno, ne radi.

 • Ustvari ili u stvari.
  Piše se odvojeno, u stvari.

 • Za ništa, nizašta ili ni za šta?
  Pravilno je u tri odvojene reči: ni za šta.

 • Bezveze ili bez veze?
  Pravilno je odvojeno, bez veze, kada je u pitanju spoj predloga “bez” i imenice “veza”.

 • Godinu i po ili godinu ipo?
  Pravilno je godinu i po.

 • Zasigurno ili za sigurno.
  Zavisno od situacije koriste se oba. U značenju pouzdano, svakako, bez sumnje piše se spojeno, dok odvojeno pišemo kada stavljamo naglasak na sigurno.

 • Veroučitelj ili vero učitelj?
  Pravilno je spojeno, kao i kod reči veronauka, veroispovest, veroljublje i sličnih.

 • Malte ne ili maltene?
  Pravilno je maltene.

 • Malo prodaja ili maloprodaja.
  Pravilno je maloprodaja.

 • Maločas ili malo čas?
  Pravilno je maločas.

 • Malo pre ili malopre?
  Kao prilog koji znači maločas piše se spojeno, malopre. U ostalim slučajevima piše se odvojeno.

 • Makro elementi ili makroelementi?
  Pravilno je makroelementi.

 • Makakvih ili ma kakvih?
  Pravilno je ma kakvih.

 • Laboratorija ili labaratorija?
  Pravilno je laboratorija.

 • Peva ćemo ili pevaćemo?
  Pravilno je pevaćemo.

 • Radio aktivnost ili radioaktivnost?
  Pravilno je radioaktivnost.

 • Radišli ili radiš li?
  Pravilno je radiš li.

 • Koliko toliko, kolikotoliko ili koliko-toliko?
  Pravilno je koliko-toliko.

 • Kogod ili ko god?
  Koriste se oba. Kogod se koristi u neodređenijem značenju kao sinonim za „neko“, a u ostalim slučajevima piše se odvojeno.

 • Ulevo ili u levo?
  Kako su ovo različiti izrazi koriste se oba u različitim slučajevima. Prilog “ulevo” znači na levu stranu i pravilno je pisati ga spojeno. Ako ga koristimo da odredimo nešto levo srednjeg roda onda pišemo odvojeno: “Udarila me je u levo oko.”

 • Uoči ili u oči?
  Različiti izrazi, koriste se oba u različitim slučajevima. “Uoči” je predlog koji znači neposredno pre nečega i piše se spojeno. U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Stavila sam kapi u oči.”

 • Vegeterijanac ili vegetarijanac?
  Pravilno je vegetarijanac.

 • Ućutkivati ili ućutkavati?
  Koriste se oba pošto je ućutkivati nesvršeni oblik ovog glagola dok je ućutkavati nesvršeni i učestali oblik istog. Prvi koristimo da kažemo da smo dugo vremena vršili tu radnju: “Cele večeri sam je ućutkivao.”, dok drugi koristimo da kažemo da ne samo da smo nešto dugo radili nego još uvek to radimo, štaviše preraslo nam je u običaj: “Uvek moram da je ućutkavam!”

 • U susret ili ususret?
  Pravilno je odvojeno.

 • Bogzna ili bog zna?
  Različiti izrazi, koriste se oba. Bogzna se koristi u značenju naročito, osobito, obično kada negiramo: “Ne peva bogzna kako.” Ali zato imamo: “Otišao je bog zna gde.”

 • Do zla boga ili dozlaboga?
  Pravilno je spojeno, dozlaboga.

 • foto-sinteza ili fotosinteza?
  Pravilno je fotosinteza.

 • Moto-trke ili moto trke?
  Pravilno je moto-trke, kao i moto-klub, moto-kros, moto-revija i slični izrazi.

 • Nazdravlje ili na zdravlje.
  Pravilno je nazdravlje.

 • Napola ili na pola?
  Različiti izrazi. Napola je prilog koji znači na dva jednaka dela: “Presekla sam tortu napola.” dok je “na pola” spoj predloga i imenice: “Setio sam se na pola puta.”

 • Nasamo ili na samo?
  Pravilno je nasamo ako nam treba prilog koji znači “u četiri oka”.

 • Ne važno ili nevažno?
  Pravilno je nevažno.

 • Neznam ili ne znam?
  Pravilno je ne znam.

 • Zajedno ili za jedno?
  Različiti izrazi su u pitanju. Zajedno znači u društvu sa nekim i piše se spojeno. “Za jedno” je spoj predloga i priloga koji koristimo za neodređeni vremenski period: “Vraćam se za jedno pet minuta.” ili u drugim slučajevima: “Za jedno dete je dovoljna ova količina.”

 • Zadugo ili za dugo?
  Različiti izrazi. Zadugo je prilog koji znači poduže i piše se spojeno. U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Ova stolica nije udobna za dugo sedenje.”

 • Use ili u se?
  Pravilno je u se.

 • Umnogome ili u mnogome?
  Pravilno je umnogome.

 • Ubuduće ili u buduće?
  Ako koristimo kao prilog, onda se piše spojeno, ubuduće. “Ubuduće karte će koštati dvostruko više.” Ako koristimo kao spoj predloga i prideva, onda ide odvojeno: “Uzdam se u buduće uspehe.”

 • Trominutni, tro-minutni ili tro minutni?
  Pravilno je trominutni.

 • A priori ili apriori?
  Oba su pravilna.

 • A posteriori ili aposteriori?
  Oba su pravilna.

 • Alkotest, alko test ili alko-test?
  Pravilno je alko-test.

 • Bilo kakav ili bilokakav?
  Pravilno je odvojeno, bilo kakav. Izrazi sa “bilo” se uvek pišu odvojeni: bilo ko, bilo gde, bilo kada...

 • Budzašto ili bud zašto?
  Pravilno je spojeno, budzašto.

 • Daje ili da je?
  Ovo su različiti izrazi. “Daje” je treće lice jednine prezenta reči “dati”, dok je “da je” spoj rečce “da” i trećeg lica jednine prezenta reči “jeste”. Primer: “Želim da je ponesem.” i “Sestra mi daje knjigu.”

 • Lap top ili laptop?
  Pravilno je laptop.

 • Radio stanica ili radio-stanica?
  Pravilno je radio-stanica.

 • Za badava ili zabadava.
  Pravilno je spojeno, zabadava, ako nam treba sinonim za “uzalud”. “Nisam zabadava toliko radio.” Međutim postoji i reč “badava” koja znači jeftino, i u tom slučaju “za” se piše odvojeno: “Kupio sam knjigu za badava.” (Da smo napisali “Kupio sam knjigu zabadava” to bi značilo kupio sam je uzalud).

 • Visokospecijalizovan ili visoko specijalizovan?
  Obično se piše spojeno, osim kada želimo da naglasimo “visoko”. (Na primer “Visoko specijalizovana ustanova).

 • Velikomučenik ili veliko mučenik?
  Pravilno je spojeno, velikomučenik.

 • Uzbrdo ili uz brdo?
  Spojeno ako nam treba prilog koji znači “naviše, nagore”, odvojeno u ostalim slučajevima. “Ulica ide uzbrdo” i “Uspeo sam se uz brdo.”

 • Uskoro ili u skoro?
  Ako nam treba prilog koji znači “ubrzo”, onda pišemo spojeno. U doslovnom značenju pišemo odvojeno. Primeri: “Uskoro odlazim” i “Usvojeno je u skoro svim školama”.

 • Transkontinentalna ili trans kontinentalna?
  Pravilno je spojeno, transkontinentalna.

 • Rent-a-kar ili rentakar?
  Pravilno je rentakar.

 • Od nikoga ili ni od koga?
  Pravilno je ni od koga.

 • O ničemu ili ni o čemu?
  Pravilno je ni o čemu.

 • Ni na šta ili na ništa?
  Pravilno je ni na šta.

 • Nemoram ili ne moram?
  Pravilno je ne moram.

 • Nedam ili ne dam?
  Pravilno je ne dam.

 • Nemoj ili ne moj?
  Ako je u pitanju odrični glagol, pravilno je nemoj. Ako poričemo da je nešto naše, pišemo “ne moj”. “Čiji je ovaj sat? Ne moj! Ma nemoj da pričaš!”

 • Ne nagađam ili nenagađam?
  Pravilno je ne nagađam.

 • Namrtvo ili na mrtvo?
  Kao jedinstven prilog piše se spojeno, namrtvo. (“Prebijen je namrtvo”) U ostalim slučajevima odvojeno: “Stao je na mrtvo cveće”

 • Nadomak ili na domak?
  Kao prilog piše se spojeno, nadomak.

 • Na izgled ili naizgled?
  Kao prilog piše se spojeno, naizgled. Kao spoj predloga i imenice piše se odvojeno, na izgled.

 • Multimedijalna ili multi-medijalna?
  Pravilno je multimedijalna. Uopšteno prefiks “multi” piše se spojeno sa rečima kojima prethodi.

 • Zapadnoevropski ili zapadno evropski?
  Pravilno je zapadnoevropski.

 • Za ničiju ljubav ili ni za čiju ljubav?
  Pravilno je ni za čiju ljubav.

 • Upravo ili u pravo?
  Prilog u značenju “baš sada” piše se spojeno, u pravo. U ostalim slučajevima je odvojeno. (Pogodio je u pravo mesto)

 • Unekoliko ili u nekoliko?
  Prilog koji znači “pomalo, donekle” piše se spojeno, unekoliko. U ostalim slučajevima ide odvojeno: “Svratio sam u nekoliko prodavnica.”

 • Umesto ili u mesto?
  Kao predlog koji označava zamenu nečega nekim drugim piše se spojeno, a u ostalim slučajevima odvojeno. “Umesto u mesto ciljao je u mačku”

 • Tu sam ili tusam?
  Pravilno je tu sam.

 • Stoga ili s toga?
  Pravilno je stoga.

 • S čim ili sčim?
  Pravilno je odvojeno, s čim (ili sa čim).

 • Aeroklub ili aero-klub?
  Pravilno je aero-klub.

 • Agrobiologija ili agro-biologija?
  Pravilno je agrobiologija.

 • Akonto ili a konto?
  Pravilno je akonto.

 • Akobogda ili ako bog da?
  Kao prilog koji znači kuda, kamo, piše se spojeno, a kao izraz nadanja piše se odvojeno.

 • Cakum pakum ili cakum-pakum?
  Pravilno je cakum-pakum.

 • Celobrojan ili celo brojan?
  Pravilno je celobrojan.

 • Cap carap ili cap-carap?
  Pravilno je cap-carap.

 • Cikloturizam ili ciklo turizam?
  Pravilno je cikloturizam.

 • Citostatik ili cito statik?
  Pravilno je citostatik.

 • Budi bog s nama ili budiboksnama.
  Kao prilog koji označava nešto veoma čudno piše se spojeno, u svim ostalim slučajevima odvojeno. “Ona radi nešto sve budiboksnama”

 • Brzopotezna ili brzo potezna?
  Pravilno je brzopotezna.

 • Bubamara ili buba mara?
  Pravilno je bubamara.

 • Brodolom ili brodo lom?
  Pravilno je brodolom.

 • Čarter-let ili čarter let?
  Pravilno je čarter-let.

 • Čekajući ili čekaju ći?
  Pravilno je čekajući. “Ći” je sastavni deo glagolskog priloga sadašnjeg i uvek se piše spojeno.

 • Zlosrećan ili zlo-srećan?
  Pravilno je zlosrećan.

 • Zauzvrat ili za uzvrat?
  Pravilno je zauzvrat.

 • Zauvek ili za uvek?
  Kao prilog koji znači “večito” pravilno je zauvek.

 • Zašto ili za što?
  Kao upitni prilog, piše se spojeno zašto. U ostalim slučajevima odvojeno: “Nemam se za što uhvatiti.”

 • Zasad ili za sad?
  Kao prilog koji znači “privremeno” piše se spojeno, zasad(a). “Zasad je miran.” U ostalim slučajevima odvojeno: “Evo ovo ti je za sad, a ovo za kasnije.”

 • Vuk Stefanović Karadžić ili Vuk Stefanović-Karadžić?
  Pravilno je Vuk Stefanović Karadžić. U slučaju dva prezimena koja su oba promenljiva piše se bez crtice. Međutim ako je PRVO prezime nepromenjivo, onda se koristi crtica. (Mihailo Polit-Desančić).

 • Vojnoobaveštajni ili vojno obaveštajni?
  Pravilno je vojnoobaveštajni.

 • Višečasovni ili više časovni?
  Pravilno je višečasovni.

 • Videćemo ili vide ćemo?
  Pravilno je videćemo.

 • Videoklip ili video-klip?
  Pravilno je video-klip.

 • Zapravo ili za pravo?
  Kao rečca koja znači “u stvari, upravo, naime, baš” piše se zapravo. U ostalim slučajevima odvojeno: “Zapravo, dao mi je za pravo.”

 • Zaredom ili za redom?
  Kao prilog koji znači jedan za drugim piše se zaredo.

 • Zanavek ili za navek?
  Pravilno je zanavek.

 • Zaime boga ili za ime boga?
  Pravilno je za ime boga.

 • Za ništa ili ni za šta ili nizašta?
  Pravilno je ni za šta.

 • Začas ili za čas?
  Kao prilog piše se spojeno: “Doći ću začas.” U ostalim slučajevima piše se odvojeno: “Doći ću za čas.” (znači doći ću na vreme za čas.)

 • Začudo ili za čudo?
  Kao prilog piše se spojeno: “Začudo uspeo sam da nađem mesto u autobusu.” U ostalim slučajevima odvojeno: “Platio sam za čudo.”

 • Alterego ili alter ego?
  Pravilno je alter ego.

 • Aminokiseline ili amino-kiseline?
  Pravilno je amino-kiseline.

 • Banja Luka ili Banjaluka?
  Koriste se oba.

 • Bar kod ili bar-kod?
  Pravilno je bar-kod.

 • Belo svetski ili belosvetski?
  Pravilno je belosvetski.

 • Beliji ili belji?
  Pravilno je belji.

 • Antropogeografija ili antropo geografija?
  Pravilno je antropogeografija.

 • Apolitičan ili a političan?
  Pravilno je apolitičan.

 • Arapsko-turski ili arapskoturski?
  Koriste se oba.

 • Arhiepiskop ili arhi episkop?
  Pravilno je arhiepiskop.

 • Astrofizika ili astro fizika?
  Pravilno je astrofizika.

 • Austro-ugarska ili Austrougarska?
  Oba su prihvatljiva.

 • Auto-put ili autoput?
  Pravilno je auto-put.

 • Autogol ili auto gol?
  Pravilno je autogol.

 • Antitalenat ili anti-talenat?
  Pravilno je antitalenat.

 • Audio-vizuelan ili audiovizuelan?
  Pravilno je audio-vizuelan.

 • Avio modelar ili avio-modelar?
  Pravilno je avio-modelar.

 • Beo zoovrt ili Beo zoo-vrt?
  Pravilno je Beo zoo-vrt, a takođe je prihvatljivo Beogradski zoološki vrt, Vrt dobre nade ili Zoološki vrt grada Beograda.

 • Bezvremeno ili bez vremeno?
  Pravilno je bezvremeno.

 • Bez uslovno ili bezuslovno?
  Pravilno je sastavljeno, bezuslovno.

 • Bespredmetan, bez predmetan ili bezpredmetan?
  Pravilno je spojeno i sa jednačenjem po zvučnosti, bespredmetan.

 • Bez veze ili bezveze.
  Kao pridev „bezvezan/bezvezna/bezvezno“ piše se spojeno a kao spoj predloga i imenice piše se odvojeno. „Baš je bezvezno što sam ostao bez veze.“

 • Bi ću ili biću?
  Pravilno je biću.

 • Bio ritam ili bioritam?
  Pravilno je bioritam.

 • Bledo plava ili bledoplava?
  Pravilno je spojeno, bledoplava.

 • Boga ti ili bogati?
  Kao uzvik piše se odvojeno – boga ti, boga mu, boga joj. Kao izraz pojačavanja u prvom licu jednine (bogami) piše se spojeno. Kao pridev u množini koji znači imućni, piše se spojeno. Primeri: „Ajde, boga ti, dodaj mi tu čašu“, „Bogami, postaje sve hladnije“, „Oni su jako bogati“.

 • Blok-nastava ili blok nastava?
  Pravilno je blok-nastava.

 • Crno-žut ili crnožut?
  Pravilno je crno-žut. Spoj dveju različitih boja piše se sa crticom (Crveno-plava, belo-siva, zeleno-crna...), ali nazivi za nijanse boja pišu se spojeno (bledosiva, tamnocrvena, plavoljubičasta, jarkožuta...)

 • Dalekosežan ili daleko sežan.
  Pravilno je dalekosežan.

 • De fakto ili defakto?
  Pravilno je defakto.

 • Austro-Ugarska ili Austrougarska?
  Odgovor: Austrougarska

 • Hidroavion ili hidro avion?
  Pravilno je hidroavion.

 • Hipo koristik ili hipokoristik?
  Pravilno je hipokoristik.

 • Hiper produkcija ili hiperprodukcija?
  Pravilno je hiperprodukcija.

 • Ijedan ili i jedan?
  Koriste se oba. Ijedan u značenju ikoji ili ikakav, a i jedan u pojačanom značenju (I jedan i drugi).

 • Ionako ili i onako?
  Kao prilog piše se spojeno, ionako (Ionako sam izgubio ključeve), a u ostalim slučajevima odvojeno (Dobro je i ovako i onako).

 • I sl. ili isl.
  Pravilno je i sl.

 • Iako ili i ako?
  Kao dopusni veznik piše se spojeno – iako. (Nisam ga našao iako sam svuda tražio) U ostalim slučajevima odvojeno. (Naći ću ga i ako moram da prevrnem čitavu kuću)

 • Ići ćemo ili ićićemo?
  Pravilno je ići ćemo.

 • I dalje ili idalje?
  Pravilno je i dalje.

 • I kakav ili ikakav?
  Pravilno je ikakav.

 • I malo ili imalo?
  Kao prilog piše se spojeno (Imate li imalo šećera?), a u ostalim slučajevima odvojeno.

 • I-mejl ili imejl?
  Pravilno je imejl.

 • Inopartner ili ino partner?
  Pravilno je inopartner.

 • Đene đene ili đene-đene?
  Pravilno je đene-đene.

 • Fer plej ili fer-plej?
  Pravilno je fer-plej.

 • Gđa ili g-đa?
  Pravilno je gđa.

 • Gdekoji ili gde koji?
  Pravilno je gdekoji.

 • Gde si ili gdesi?
  Pravilno je gde si.

 • General-major ili generalmajor?
  Pravilno je general-major, kao i general-potpukovnik, general-pukovnik i slično.

 • Geo-strateški ili geostrateški?
  Pravilno je geostrateški.

 • Godinu ipo ili godinu i po?
  Pravilno je godinu i po.

 • Gluvo-nemi ili gluvonemi?
  Pravilno je gluvonemi.

 • Istočnoevropski ili istočno-evropski?
  Pravilno je istočnoevropski.

 • Isto vremeno ili istovremeno?
  Pravilno je spojeno, istovremeno.

 • I suviše ili isuviše?
  Kao prilog koji znači „previše“ piše se spojeno, isuviše. Kada se posebno naglašava piše se odvojeno.

 • Izbaciću ili ja ću izbaciti.
  Koriste se oba.

 • Jasam ili ja sam?
  Pravilno je ja sam.

 • Javimi ili javi mi?
  Pravilno je javi mi.

 • Je l' ili jel?
  Kao upitna rečca nastala od je li, piše se je l'. Kao deo uzvika (Recimo „ma jel tako!“) piše se jel.

 • Jedno cifren ili jednocifren?
  Pravilno je jednocifren.

 • Kad god ili kadgod?
  Koriste se oba.

 • Kalijum-bromid ili kalijum bromid?
  Nazivi hemijskih jedinjenja pišu se sa crticom, kalijum-bromid.

 • Kara kondžula ili karakondžula.
  Pravilno je karakondžula.

 • Katkad ili kad-kad.
  Koriste se oba.

 • Naći ću ili naćiću.
  Buduće vreme glagola čiji infinitivi se završavaju na ći piše se odvojeno. Znači: pomoći ću, ali zato: videću, hodaću, upaliću, itd.

 • A kamoli ili akamoli ili a kamo li
  Pravilno je a kamoli. Reč kamoli je nastala spajanjem veznika kamo i rečce li u jednu reč. Uz nju se često nalazi veznik a, sa kojim čini izraz a kamoli.

 • Ako bi ste ili ako biste
  Pravilno je ako biste.

 • Auto škola ili autoškola ili auto-škola
  Ispravno je auto-škola.

 • Baci ću ili baciću
  Piše se baciću.

 • Bez i malo ili bez imalo
  Piše se i jedno i drugo.Kao prilog, piše se spojeno. Stoga, bez imalo.U svim ostalim slučajevima, piše se odvojeno. Dakle, bez i malo.

 • Bez malo ili bezmalo
  Piše se i jedno i drugo.Bezmalo znači umalo i piše se spojeno. Stoga, bezmalo.Razdvojeno se piše u bukvalnom značenju. Dakle, bez malo.

 • Bez obzira ili bezobzira
  Tačno je bez obzira.

 • Bi će ili biće
  Pravilno je biće.

 • Bi ćemo ili bićemo
  Pravilno je bićemo.

 • Bi ću ili biću
  Pravilno je biću.

 • Bi li ili bili
  Piše se i jedno i drugo.Ako postavljate pitanje, piše se rastavljeno. Dakle, bi li.Kao radni glagolski pridev, piše se sastavljeno. Stoga, bili.

 • Bi smo ili bismo
  Ispravno je bismo.

 • Bi ste ili biste
  Ispravno je biste.

 • Bilo kad ili bilo kada
  Dopuštena su oba oblika.

 • Bilo koji ili bilokoji
  Piše se bilo koji.

 • Bilo šta ili bilošta
  Tačno je bilo šta.

 • Biti u pravu ili biti upravu
  Pravilno je biti u pravu.

 • Boga mi ili bogami
  Piše se i jedno i drugo.Zarad naglašavanja reči, piše se spojeno. Stoga, bogami!U doslovnom značenju, piše se odvojeno. Dakle, boga mi!

 • Budi te ili budite
  Tačno je budite.

 • Će mi ili ćemi
  Ispravno je će mi.

 • Će mo ili ćemo
  Ispravno je ćemo

 • Će mu ili ćemu
  Ispravno je će mu.

 • Će se ili ćese
  Ispravno je će se.

 • Će te ili ćete
  Ispravno je ćete.

 • Će ti ili ćeti
  Ispravno je će ti.

 • Čeka ćemo ili čekaćemo
  Tačno je čekaćemo.

 • Čeka ćeš ili čekaćeš
  Tačno je čekaćeš.

 • Čeka ću ili čekaću
  Tačno je čekaću.

 • Čeka te ili čekate
  Piše i jedno i drugo.Lična zamenica te se piše odvojeno. Na primer: Oprezno, čeka te(be).Drugo lice množine prezenta se piše zajedno. Na primer: Izvinite, vi čekate u redu?

 • Čekaće te ili čekaćete
  Piše i jedno i drugo.Lična zamenica te se piše odvojeno. Na primer: Oprezno, čekaće te(be).Drugo lice množine futura I se piše zajedno. Na primer: Izvinite, čekaćete u redu.

 • Čekaj te ili čekajte
  Ispravno je čekajte.

 • Čestitaj te ili čestitajte
  Pravilno je čestitajte.

 • Čini mi se ili činimi se
  Tačno je čini mi se.

 • Čini ti ili činiti
  Tačno je činiti.

 • Čini ti se ili činiti se
  Tačno je čini ti se.

 • Ču ćemo se ili čućemo se
  Piše se čućemo se.

 • Ču ćeš ili čućeš
  Piše se čućeš.

 • Čudi me ili čudime
  Ispravno je čudi me.

 • Ćuta ćemo ili ćutaćemo
  Pravilno je čutaćemo.

 • Ćuta ću ili ćutaću
  Pravilno je čutaću.

 • Čuva ću ili čuvaću
  Tačno je čuvaću.

 • Čuvaj te ili čuvajte
  Tačno je čuvajte.

 • Da bi smo ili da bismo
  Piše se da bismo.

 • Da će ili daće
  Ispravno je daće.

 • Da će ili daće
  Ispravno je daće.

 • Da ćemo ili daćemo
  Ispravno je daćemo.

 • Da ćeš ili daćeš
  Ispravno je daćeš.

 • Da ćete ili daćete
  Ispravno je daćete.

 • Da ću ili daću
  Ispravno je daću.

 • Da l' ili dal'
  Tačno je da l'.

 • Da li bi ste ili da li biste
  Pravilno je da li biste.

 • Da li će te ili da li ćete
  Pravilno je da li ćete.

 • Da li je u redu ili da li je uredu
  Pravilno je da li je u redu.

 • Da mi ili dami
  Iliti dati meni. Ispravno je odvojeno.

 • Da ste ili daste
  Piše se da ste.

 • Da te ili date
  Piše se i jedno i drugo.Veznik da i lična zamenica te pišu se odvojeno. Dakle, da te.Drugo lice množine prezenta glagola dati piše se spojeno. Stoga, date.

 • Daje te ili dajete
  Ispravno je dajete.

 • Desi će ili desiće
  Tačno je desiće.

 • Do duše ili doduše
  Pravilno je i jedno i drugo.To je prilog koji znači uistinu i piše se zajedno. Na primer: Doduše, nisam stigao na vreme.Predlog do i imenica duša pišu razdvojeno. Na primer: Kažu da se srce nalazi do duše.

 • Do kad ili do kada
  Dopušteno su oba oblika.

 • Do nedavno ili donedavno
  Piše se donedavno.

 • Do sad ili do sada
  Dopušteno su oba oblika.

 • Do znanja ili doznanja
  Tačno je do znanja.

 • Dobi ćemo ili dobićemo
  Ispravno je dobićemo.

 • Dobi ćeš ili dobićeš
  Ispravno je dobićeš.

 • Dobi ću ili dobiću
  Ispravno je dobiću.

 • Dobro došla ili dobrodošla
  Piše se i jedno i drugo.Kao izraz dobrodošlice, piše se razdvojeno: Na primer: Dobro došli, dragi gosti!Kad nam je potreban pridev da iskažemo nešto korisno, piše se spojeno. Na primer: Sva pitanja su dobrodošla!

 • Dobro namerno ili dobronamerno
  Prefiks dobro se uvek piše spojeno sa korenom reči. Dakle, dobronamerno.

 • Dočeka ćemo ili dočekaćemo
  Pravilno je dočekaćemo.

 • Doći će te ili doćićete
  Ispravno je doći ćete.

 • Doći ćemo ili doćemo
  Ispravno je doći ćemo.

 • Doći ćemo ili doćićemo
  Ispravno je doći ćemo.

 • Doći ćeš ili doćićeš
  Ispravno je doći ćeš.

 • Dodaj te ili dodajte
  Tačno je dodajte.

 • Dođe te ili dođete
  Piše se dođete.

 • Dogovori ćemo ili dogovorićemo
  Pravilno je dogovorićemo.

 • Dogovori ćemo se ili dogovorićemo
  Pravilno je dogovorićemo se.

 • Dolazi će ili dolaziće
  Ispravno je dolaziće.

 • Dolazi te ili dolazite
  Ispravno je dolazite.

 • Dosadi će ili dosadiće
  Tačno je dosadiće.

 • Dostavi ćemo ili dostavićemo
  Piše se dostavićemo.

 • Druži ćemo ili družićemo
  Pravilno je družićemo.

 • Dugo očekivani ili dugočekivani ili dugoočekivani
  To je složenica. Pravilno je sa dva O, tj. dugoočekivani.

 • Dva i po ili dva ipo
  Ispravno je dva i po.

 • Gde ćemo ili gdećemo
  Tačno je gde ćemo.Gde ćete ili gdećete

 • Gde ćete ili gdećete
  Tačno je gde ćete.

 • Glasaj te ili glasajte
  Piše se glasajte.

 • Gleda ćeš ili gledaćeš
  Pravilno je gledaćeš.

 • Gleda ću ili gledaću
  Pravilno je gledaću.

 • Gleda ću ili gledaću
  Pravilno je gledaću.

 • Gleda te ili gledate
  Piše i jedno i drugo.Lična zamenica te se piše odvojeno. Na primer: Oprezno, gleda te(be).Drugo lice množine prezenta se piše zajedno. Na primer: Treba da gledate pravo.

 • Gospodski ili gospodcki
  Ispravno je gospodski.

 • Hoće mo ili hoćemo
  Tačno je hoćemo.

 • Hoće te ili hoćete
  Tačno je hoćete.

 • I pak ili ipak
  Pravilno je ipak.

 • Ide te ili idete
  Piše se idete.

 • Igra ćemo ili igraćemo
  Ispravno je igraćemo.

 • Ima ćemo ili imaćemo
  Tačno je imaćemo.

 • Ima ćeš ili imaćeš
  Tačno je imaćeš.

 • Ima ćete ili imaćete
  Tačno je imaćete.

 • Ima ću ili imaću
  Tačno je imaću.

 • Interesuje me ili interesujeme
  Pravilno je interesuje me.

 • Isključi ću ili isključiću
  Piše se isključiću.

 • Ispravi će ili ispraviće
  Ispravno je ispraviće.

 • Ispravi ću ili ispraviću
  Ispravno je ispraviću.

 • Iz viđenja ili izviđenja
  Tačno je iz viđenja.

 • Izaći će ili izaćiće
  Pravilno je izaći će.

 • Izaći ćemo ili izaćićemo
  Pravilno je izaći ćemo.

 • Izaći ćeš ili izaćićeš
  Pravilno je izaći ćeš.

 • Izaći ću ili izaćiću
  Pravilno je izaći ću.

 • Izaći ću ili izaću
  Pravilno je izaći ću.

 • Izbaci ću ili izbaciću
  Piše se izbaciću.

 • Izdrža ćeš ili izdržaćeš
  Ispravno je izdržaćeš.

 • Izkoristiti ili iskoristiti
  Tačno je iskoristiti.

 • Između ostalog ili izmeđuostalog
  Pravilno je između ostalog.

 • Izvinite ili izvini te
  Piše se izvinite.

 • Ja sam ili jasam
  Ispravno je ja sam.

 • Ja sam u pravu ili ja sam upravu
  Ispravno je ja sam u pravu.

 • Javi ću ti ili javiću ti
  Tačno je javiću ti.

 • Javljaj te ili javljate
  Tačno je javljajte.

 • Je l si ili jesi li
  Pravilno je jesi li.

 • Je li ili jeli
  Piše se i jedno i drugo, ali ima različito značenje.Radni pridev od glagola jesti se piše spojeno. Na primer: Jeli su hitro.Dok ako postavljate pitanje, pišete odvojeno. Na primer: Je li bitno šta su jeli?

 • Je sam ili jesam
  Ispravno je jesam.

 • Jedamput ili jedanput
  Tačno je jedanput.

 • Jedan i po ili jedan ipo
  Pravilno je jedan i po.

 • Jedan put ili jedanput
  Piše se jedanput.

 • Jel ste ili jeste
  Ispravno jeste.

 • Još uvek ili jošuvek
  Tačno je još uvek.

 • Kad će mo ili kad ćemo
  Pravilno je kad ćemo.

 • Kad će te ili kad ćete
  Pravilno je kad ćete.

 • Kada bi ste ili kada biste
  Pravilno je kada biste.

 • Kada će te ili kada ćete
  Pravilno je kada ćete.

 • Kako ste ili kakoste
  Piše se kako ste.

 • Kasni ću ili kasniću
  Ispravno je kasniću.

 • Katkad ili kadkad
  Tačno je katkad.

 • Kaži te ili kažite
  Pravilno je kažite.

 • Ko je ili koje
  Ispravno jedno i drugo, ali ima različito znanje.Ko je upitna zamenica, a je oblik trećeg lica jednine glagola jesam. Na primer: Ko je na vezi?Spojeno je upitno-odnosna zamenica. Na primer: Koje voće da kupim?

 • Koje kakve ili kojekakve
  To je složena zamenica i piše se zajedno. Dakle, kojekakve.

 • Kontra efekat ili kontraefekat
  To je složenica i piše spojeno. Stoga, kontraefekat.

 • Koristi ćemo ili koristićemo
  Pravilno je koristićemo.

 • Krenu ću ili krenuću
  Piše se krenuću.

 • Kupi ćemo ili kupićemo
  Tačno je kupićemo.

 • Kupi te ili kupite
  Tačno je kupite.

 • Lajkuj te ili lajkujte
  Ispravno je lajkujte.

 • Leći će ili lećiće
  Piše se leći će.

 • Ljubi ćeš ili ljubićeš
  Pravilno je ljubićeš.

 • Ma da ili mada
  Piše se i jedno i drugo, ali imaju različita značenja.Kao veznik, piše se spojeno. Na primer: Mada, on je visok.Rečca ma i veznik da se piše odvojeno. Na primer: Ma, da, kako da ne.

 • Ma nemoj ili manemoj
  Tačno je ma nemoj.

 • Menja ćemo ili menjaćemo
  Ispravno je menjaćemo.

 • Mi će mo ili mi ćemo
  Pravilno je mi ćemo.

 • Misli će ili misliće
  Piše se misliće.

 • Mnogo čemu ili mnogočemu
  Tačno je mnogo čemu.

 • Moći će ili moćiće
  Ispravno je moći će.

 • Moći ćemo ili moćićemo
  Ispravno je moći ćemo.

 • Moći ćeš ili moćićeš
  Ispravno je moći ćeš.

 • Mogu li ili moguli
  Rečca li se uvek piše odvojeno od glagola. Dakle, mogu li.

 • Molim te ili molimte
  Pravilno je molim te.

 • Može li ili moželi
  Piše se može li.

 • Može te ili možete
  Piše se možete.

 • Na bolje ili nabolje
  Piše se i jedno i drugo.Ako se misli na boljitak, prilog se piše spojeno. Na primer: Njegovo stanje ide nabolje.Ako je reč o doslovnom smisli, piše se odvojeno. Na primer: Otišao je na bolje radno mesto.

 • Na brzinu ili nabrzinu
  Ispravno je na brzinu.

 • Na mene ili namene
  Tačno je na mene.

 • Na niže ili naniže
  Pravilno je i jedno i drugo.Kao prilog, piše se spojeno. Na primer: Spuštamo se naniže.Kada se misli u bukvalnom smislu, piše se odvojeno. Na primer: Pao je na niže grane.

 • Na redu ili naredu
  Piše se na redu.

 • Na šta ili našta
  Pravilno je i jedno i drugo.Ako se koristi kao prilog, piše spojeno. Na primer: Našta to si ljut?Kao predlog, piše se odvojeno. Na primer: Kakav svinjac! Na šta ovo liči?

 • Na više ili naviše
  Pravilno je i jedno i drugo.Kao prilog, piše se spojeno. Na primer: Krećemo se naviše.Kad se misli bukvalno, piše se odvojeno. Na primer: Dobio je premeštaj na više mesto.

 • Na vreme ili navreme
  Tačno je na vreme.

 • Ne daj ili nedaj
  Ispravno je ne daj.

 • Ne dam ili nedam
  Ispravno je ne dam.

 • Na red ili nared
  Ispravno je odvojeno. Dakle, na red.

 • Na slepo ili naslepo
  Pravilno je spojeno. Stoga, naslepo.

 • Na spavala ili naspavala
  Ispravno je sastavljeno. Dakle, naspavala.

 • Na tenane ili natenane
  Pravilno je spojeno. Stoga, natenane.

 • Na više ili naviše
  Pravilno je i jedno i drugo.

  Piše spojeno kao prilog koji znači u pravcu kretanja.
  Odvojeno se piše kada se misli u bukvalnom smislu.

 • Na vreme ili navreme
  Piše se rastavljeno. Dakle, na vreme.

 • Na vući ili navući
  Ispravno je sastavljeno. Stoga, navući.

 • Na žalost ili nažalost
  Može i jedno i drugo.

  U slučaju priloga, piše se sastavljeno. Na primer: Nažalost, danas pada kiša.
  Ako iza sledi genitiv, piše se odvojeno. Na primer. Na žalost fudbalera jaka kiša je prekinula trening.

 • Nabavi ćemo ili nabavićemo
  Pravilno je spojeno. Dakle, nabavićemo.

 • Naći će ili naćiće
  Buduće vreme glagola čiji infinitivi se završavaju na ći piše se odvojeno. Stoga, naći će.

 • Naći će se ili naćiće se
  Ispravno je rastavljeno. Dakle, naći će se.

 • Naći ćemo ili naćićemo
  Pravilno je odvojeno. Stoga, naći ćemo.

 • Naći ćeš ili naćićeš
  Piše se rastavljeno. Samim tim, naći ćeš.

 • Naći ćete ili naćićete
  Ispravno je odvojeno. Shodno tome, naći ćete.

 • Nadamo se ili nadajmo se
  Piše se i jedno i drugo.

 • Nadoknadi ćemo ili nadoknadićemo
  Tačno je sastavljeno. Shodno tome, nadoknadičemo.

 • Nadprosečan ili natprosečan
  Pravilno je natprosečan.

 • Nadprosečna ili natprosečna
  Pravilno je natprosečna.

 • Nadprosečno ili natprosečno
  Pravilno je natprosečno.

 • Naj bitnije ili najbitnije
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najbitnije.

 • Naj bolje ili najbolje
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najbolje.

 • Naj bolji ili najbolji
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najbolji.

 • Naj divinija ili najdivnija
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najdivnija.

 • Naj iskrenije ili najiskrenije
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najiskrenije.

 • Naj kasnije ili najkasnije
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najkasnije.

 • Naj lepša ili najlepša
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najlepša.

 • Naj lepše ili najlepše
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najlepše.

 • Naj sretniji ili najsretniji
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najsretnije.

 • Naj verovatnije ili najverovatnije
  Superlativ priloga se uvek piše sastavljeno. Otuda, najverovatnije.

 • Naj više ili najviše
  Superlativ prideva se uvek piše sastavljeno. Otuda, najviše.

 • Naljuti ću ili naljutiću
  Ispravno je spojeno. Zato, naljutiću.

 • Naljuti ću se ili naljutiću se
  Piše se naljutiću se.

 • Napio ili napijo
  Tačno je napio.

 • Napisa ću ili napisaću
  Ako se infinitiv glagola završava na ti, uvek se piše sastavljeno. Stoga, napisaću.

 • Napiši te ili napišite
  Ispravno je napišite.

 • Napravi ćemo ili napravićemo
  Pravilno je napravićemo.

 • Napravi ću ili napraviću
  Pravilno je napraviču.

 • Naruči ćemo ili naručićemo
  Ispravno je naručićemo.

 • Naruči ću ili naručiću
  Ispravno je naručiću.

 • Nastavi ćemo ili nastavićemo
  Tačno je nastavićemo.

 • Nastavi ću ili nastaviću
  Tačno je nastaviću.

 • Nauči će ili naučiće
  Ispravno je naučiće.

 • Nauči ćemo ili naučićemo
  Ispravno je naučićemo.

 • Nauči ćeš ili naučićeš
  Ispravno je naučićeš.

 • Nauči ću ili naučiću
  Ispravno je naučiću.

 • Navići ćeš ili navićićeš
  Pravilno je navići ćeš.

 • Navrati ću ili navratiću
  Tačno je navratiću.

 • Nazovi te ili nazovite
  Ispravno je nazovite.

 • Ne bi ili nebi
  Pravilno je ne bi.

 • Ne bi li ili ne bili
  Rečca li se uvek piše odvojeno. Stoga, ne bi li.

 • Ne bi se ili nebi se
  Tačno je ne bi se.

 • Ne bi smo ili ne bismo
  Pravilno je ne bismo.

 • Ne bi ste ili ne biste
  Pravilno je ne biste.

 • Ne bitno ili nebitno
  Ispravno je nebitno.

 • Ne blagovremeno ili neblagovremeno
  Tačno je neblagovremeno.

 • Ne boj se ili nebojse
  Piše se rastavljeno. Dakle, ne boj se.

 • Ne boli ili neboli
  Pravilno je ne boli.

 • Ne brinite ili nebrinite
  Tačno je ne brinite.

 • Ne bude ili nebude
  Ispravno je ne bude.

 • Ne budem ili nebudem
  Ispravno je ne budem.

 • Ne budemo ili nebudemo
  Ispravno je ne budemo.

 • Ne budeš ili nebudeš
  Ispravno je ne budeš.

 • Ne budi ili nebudi
  Ispravno je ne budi.

 • Ne budite ili nebudite
  Ispravno je ne budite.

 • Ne ćemo ili nećemo
  Glagol neću je izuzetak, te rečca ne se piše sastavljeno. Dakle, nećemo.

 • Ne ćete ili nećete
  Pravilno je nećete.

 • Ne da ili neda
  Piše se odvojeno. Stoga, ne da.

 • Ne da mi se ili neda mi se
  Tačno je ne da mi se.

 • Ne daj bože ili nedaj bože
  Ispravno je ne daj bože.

 • Ne daj se ili nedaj se
  Pravilno je ne daj se.

 • Ne dajmo ili nedajmo
  Piše se ne dajmo.

 • Ne dajte ili nedajte
  Tačno je ne dajte.

 • Ne definisano ili nedefinisano
  Ispravno je nedefinisano.

 • Ne deluje ili nedeluje
  Piše se ne deluje.

 • Ne desi ili nedesi
  Tačno je ne desi.

 • Ne dolazak ili nedolazak
  Pravilno je nedolazak.

 • Ne dostavljanje ili nedostavljanje
  Ispravno je nedostavljanje.

 • Ne dozvoljava ili nedozvoljava
  Piše se ne dozvoljava.

 • Ne dugo ili nedugo
  Ispravno je nedugo.

 • Ne edukovan ili needukovan ili nedukovan
  Pravilno je needukovan.

 • Ne fer ili nefer
  Tačno je nefer.

 • Ne gleda ili negleda
  Ispravno je ne gleda.

 • Ne gledanje ili negledanje
  Pravilno je negledanje.

 • Ne ide ili neide
  Piše se ne ide.

 • Ne idem ili neidem
  Piše se ne idem.

 • Ne idete ili neidete
  Piše se ne idete.

 • Ne interesuje ili neinteresuje
  Tačno je ne interesuje.

 • Ne iskvaren ili neiskvaren
  Ispravno je neiskvaren.

 • Ne isporučeno ili neisporučeno
  Pravilno je neisporučeno.

 • Ne isporuka ili neisporuka
  Piše se neisporuka.

 • Ne izdržljivo ili neizdržljivo
  Tačno je neizdržljivo.

 • Ne jasan ili nejasan
  Ispravno je nejasan.

 • Ne javiš ili nejaviš
  Pravilno je ne javiš.

 • Ne kasni ili nekasni
  Piše se ne kasni.

 • Ne koristi ili nekoristi
  Tačno je ne koristi.

 • Ne krene ili nekrene
  Ispravno je ne krene.

 • Ne kulturan ili nekulturan
  Pravilno je nekulturan.

 • Ne ljudi ili neljudi
  Piše se neljudi.

 • Ne ljutim ili neljutim
  Tačno ne ne ljutim.

 • Ne manjka ili nemanjka
  Ispravno je nemanjka.

 • Ne mogu ili nemogu
  Pravilno je ne mogu.

 • Ne moguće ili nemoguće
  Piše se nemoguće.

 • Ne moj ili nemoj
  Ovaj glagol je jedan od izuzetaka, te piše se spojeno. Dakle, nemoj.

 • Ne mojte ili nemojte
  Tačno je nemojte.

 • Ne moram ili nemoram
  Ispravno je ne moram.

 • Ne moramo ili nemoramo
  Ispravno je ne moramo.

 • Ne moraš ili nemoraš
  Ispravno je ne moraš

 • Ne možemo ili nemožemo
  Pravilno je ne možemo.

 • Ne može se ili nemože se
  Pravilno je ne može se.

 • Ne mrdam ili nemrdam
  Piše se ne mrdam.

 • Ne nađeš ili nenađeš
  Tačno je ne nađeš.

 • Ne najavljen ili nenajavljen
  Ispravno je nenajavljen.

 • Ne namerno ili nenamerno
  Pravilno je nenamerno.

 • Ne naplaćeno ili nenaplaćeno
  Piše se neplaćeno.

 • Ne naspavan ili nenaspavan
  Tačno je nenaspavan.

 • Ne naučen ili nenaučen
  Ispravno je nenaučen.

 • Ne normalan ili nenormalan
  Pravilno je nenormalan.

 • Ne normalno ili nenormalno
  Pravilno je nenormalno.

 • Ne obećevam ili neobećavam
  Piše se ne obećavam.

 • Ne očekivano ili neočekivano
  Tačno je neočekivano.

 • Ne očekujem ili neočekujem
  Ispravno je ne očekujem.

 • Ne odgovara ili neodgovara
  Pravilno je ne odgovara.

 • Ne odgovaram ili neodgovaram
  Piše se ne odgovaram.

 • Ne odgovaranje ili neodgovaranje
  Tačno je neodgovaranje.

 • Ne određeno ili neodređeno
  Ispravno je neodređeno.

 • Ne opradvani ili neopravdani
  Pravilno je neopravdani.

 • Ne ošišan ili neošišan
  Piše se neošišan.

 • Ne ostavlja ili neostavlja
  Tačno je ne ostavlja.

 • Ne otpakovan ili neotpakovan
  Ispravno je neotpakovan.

 • Ne otpakovano ili neotpakovano
  Ispravno je neotpakovano.

 • Ne otvoreno ili neotvoreno
  Pravilno je neotvoreno.

 • Ne pada ili nepada
  Piše se ne pada.

 • Ne piše ili nepiše
  Tačno je ne piše.

 • Ne pismen ili nepismen
  Ispravno je nepismen.

 • Ne plaćeno ili neplaćeno
  Pravilno je neplaćeno.

 • Ne planiran ili neplaniran
  Piše se neplaniran.

 • Ne planirano ili neplanirano
  Piše se neplanirano.

 • Ne planski ili neplanski
  Piše se neplanski.

 • Ne podnosim ili nepodnosim
  Tačno je ne podnosim.

 • Ne podudara ili nepodudara
  Ispravno je nepodudara.

 • Ne poklapaju ili nepoklapaju
  Pravilno je nepoklapaju.

 • Ne pominji ili nepominji
  Piše se ne pominji.

 • Ne ponovilo ili neponovilo
  Tačno je ne ponovilo.

 • Ne ponovilo se ili neponovilo se
  Tačno je ne ponovilo se.

 • Ne poštovanje ili nepoštovanje
  Ispravno je nepoštovanje.

 • Ne poštuje ili nepoštuje
  Pravilno je ne poštuje.

 • Ne poštujem ili nepoštujem
  Pravilno je ne poštujem.

 • Ne poštuju ili nepoštuju
  Pravilno je ne poštuju.

 • Ne poštujući ili nepoštujući
  Pravilno je ne poštujući.

 • Ne potreban ili nepotreban
  Piše se nepotreban.

 • Ne potrebno ili nepotrebno
  Piše se nepotrebno.

 • Ne povezano ili nepovezano
  Tačno je nepovezano.

 • Ne prati ili neprati
  Ispravno je ne prati.

 • Ne pravim ili nepravim
  Pravilno je ne pravim.

 • Ne pregledan ili nepregledan
  Piše se nepregledan.

 • Ne prevaziđen ili neprevaziđen
  Tačno je neprevaziđen.

 • Ne pričam ili nepričam
  Ispravno je ne pričam.

 • Ne pričamo ili ne pričamo
  Ispravno je ne pričamo.

 • Ne pričaš ili nepričaš
  Ispravno je ne pričaš.

 • Ne pridržava ili nepridržava
  Pravilno je ne pridržava.

 • Ne pridržavanje ili nepridržavanje
  Pravilno je nepridržavanje.

 • Ne prihvaćen ili neprihvaćen
  Piše se neprihvaćen.

 • Ne prihvatljivo ili neprihvatljivo
  Piše se neprihvatljivo.

 • Ne prijatno ili neprijatno
  Tačno je neprijatno.

 • Ne primećujem ili neprimećujem
  Ispravno je ne primećujem.

 • Ne primerno ili neprimerno
  Pravilno je neprimerno.

 • Ne procenjivo ili neprocenjivo
  Piše se neprocenjivo.

 • Ne prođe ili neprođe
  Tačno je ne prođe.

 • Ne profesionalno ili neprofesionalno
  Ispravno je neprofesionalno.

 • Ne prolazim ili neprolazim
  Pravilno je ne prolazim.

 • Ne prolaznim ili neprolaznim
  Piše se neprolaznim.

 • Ne promenjeno ili nepromenjeno
  Tačno je nepromenjeno.

 • Ne propustite ili nepropustite
  Ispravno je ne propustite.

 • Ne punih ili nepunih
  Pravilno je nepunih.

 • Ne rad ili nerad
  Piše se nerad.

 • Ne radan ili neradan
  Piše se neradan.

 • Ne radi ili neradi
  Piše se ne radi.

 • Ne radim ili neradim
  Piše se ne radim.

 • Ne radni ili neradni
  Piše se neradni.

 • Ne raspoložen ili neraspoložen
  Tačno je neraspoložen.

 • Ne realno ili nerealno
  Ispravno je nerealno.

 • Ne redovno ili neredovno
  Pravilno je neredovno.

 • Ne rešeno ili nerešeno
  Piše se nerešeno.

 • Ne šaljem ili nešaljem
  Tačno je ne šaljem.

 • Ne sebično ili nesebično
  Ispravno je nesebično.

 • Ne seća ili neseća
  Pravilno je ne seća.

 • Ne sećaš ili nesećaš
  Pravilno je ne sećaš.

 • Ne smeju ili nesmeju
  Piše se ne smeju.

 • Ne smetano ili nesmetano
  Tačno je nesmetano.

 • Ne smijemo ili nesmijemo
  Ispravno je ne smijemo.

 • Ne spava ili nespava
  Pravilno je ne spava.

 • Ne spavanje ili nespavanje
  Piše se nespavanje.

 • Ne stane ili nestane
  Tačno je nestane.

 • Ne suđena ili nesuđena
  Ispravno je nesuđena.

 • Ne tačno ili netačno
  Pravilno je netačno.

 • Ne treba ili netreba
  Piše se ne treba.

 • Ne trebaju ili netrebaju
  Piše se ne trebaju.

 • Ne trebam ili netrebam
  Piše se ne trebam.

 • Ne uobraziš ili neuobraziš
  Tačno je ne uobraziš.

 • Ne urađen ili neurađen
  Ispravno je neurađen.

 • Ne urađeno ili neurađeno
  Ispravno je neurađeno.

 • Ne uspem ili neuspem
  Pravilno je ne uspem.

 • Ne uspeo ili neuspeo
  Pravilno je neuspeo.

 • Ne važno ili nevažno
  Piše se nevažno.

 • Ne verujem ili neverujem
  Tačno je ne verujem.

 • Ne vezano ili nevezano
  Ispravno je nevezano.

 • Ne vide ili nevide
  Pravilno je ne vide.

 • Ne viđeno ili neviđeno
  Piše se neviđeno.

 • Ne zaboravi ili nezaboravi
  Tačno je ne zaboravi.

 • Ne zaboravite ili nezaboravite
  Tačno je ne zaboravite.

 • Ne zaboravno ili nezaboravno
  Tačno je nezaboravno.

 • Ne zahvalan ili nezahvalan
  Ispravno je nezahvalan.

 • Ne zainteresovana ili nezainteresovana
  Pravilno je nezainteresovana.

 • Ne zajedno ili nezajedno
  Piše se ne zajedno.

 • Ne zaposlen ili nezaposlen
  Tačno je nezaposlen.

 • Ne zdravo ili nezdravo
  Ispravno je nezdravo.

 • Ne zna ili nezna
  Pravilno je ne zna.

 • Ne znače ili neznače
  Pravilno je ne znače.

 • Ne znači ili neznači
  Pravilno je ne znači.

 • Ne znalice ili neznalice
  Pravilno je neznalice.

 • Ne znanje ili neznanje
  Pravilno je neznanje.

 • Ne znanjem ili neznanjem
  Pravilno je neznanjem.

 • Ne žurimo ili nežurimo
  Piše se ne žurimo.

 • Nedostajaće te ili nedostajaćete
  Tačno je nedostajaćete.

 • Neki dan ili nekidan
  Ispravno je neki dan.

 • Nema te ili nemate
  Glagol nemati je jedan od izuzetak gde se rečca ne piše spojeno. Dakle, nemate.

 • Nema veze ili nemaveze
  Pravilno je nema veze.

 • Nemoj te ili nemojte
  Još jedan glagol izuzetak i piše sastavljeno. Stoga, nemojte.

 • Ni čemu ili ničemu
  Piše se ničemu.

 • Ni kakve ili nikakve
  Tačno je nikakav.

 • Ni na koga ili ninakoga
  Ispravno je ni na koga.

 • Ni na šta ili ninašta
  Pravilno je ni na šta.

 • Ni od koga ili niodkoga
  Piše se ni od koga.

 • Ni sa čim ili ni s čim
  Tačno su oba oblika.

 • Ni sa kim ili nisakim
  Ispravno je ni sa kim.

 • Ni slučajno ili nislučajno
  Pravilno je ni slučajno.

 • Ni u čemu ili u ničemu
  Piše se ni u čemu.

 • Ni za kakve ili nizakakve
  Tačno je ni za kakve.

 • Nije u redu ili nije uredu
  Ispravno je nije u redu.

 • Noći ću ili noćiću
  Pravilno je noći ću.

 • Obavesti ćemo ili obavestićemo
  Piše se obavestićemo.

 • Obići ćemo ili obićićemo
  Tačno je obići ćemo.

 • Objasni ću ili objasniću
  Ispravno je objasniću

 • Obrisa ću ili obrisaću
  Pravilno je obrisaću.

 • Obući ću ili obućiću
  Piše se obući ću.

 • Od davnina ili oddavnina ili odavnina
  Tačno je odavnina.

 • Od kad ili odkad
  Ispravno je od kad.

 • Od nekud ili odnekud
  Pravilno je odnekud.

 • Od pozadi ili otpozadi
  Piše se otpozadi.

 • Od skoro ili odskoro
  Tačno je odskoro.

 • Odgovori će ili odgovoriće
  Ispravno je odgovoriće.

 • Odgovori ću ili odgovoriću
  Ispravno je odgovoriću.

 • Odlepi ću ili odlepiću
  Pravilno je odlepiću.

 • Odmaraj te ili odmarajte
  Piše se odmarajte.

 • Odpratiti ili otpratiti
  Tačno je otpratiti.

 • Odsanjati ili otsanjati
  Ispravno je odsanjati

 • Odsutna ili otsutna
  Pravilno je odsutna.

 • Odziv ili odaziv
  Piše se i jedno i drugo.

 • Okači ću ili okačiću
  Tačno je okačiću.

 • Omogući će ili omogućiće
  Ispravno je omogućiće.

 • On line ili online
  Pravilno je online.

 • Oprosti ćemo ili oprostićemo
  Piše se oprostićemo.

 • Organizova ćemo ili organizovaćemo
  Tačno je organizovaćemo.

 • Oseća ćeš ili osećaćeš
  Ispravno je osećaćeš.

 • Oseća ću ili osećaću
  Ispravno je osećaću.

 • Ostareo ili ostario
  Pravilno su oba oblika.

 • Ostavi ćemo ili ostavićemo
  Piše se ostavićemo.

 • Ostavi ću ili ostaviću
  Piše se ostaviću.

 • Otići ćemo ili otićićemo
  Tačno je otići ćemo.

 • Otići ću ili otićiću
  Tačno je otići ću.

 • Pa će mo ili pa ćemo
  Ispravno je pa ćemo.

 • Pada će ili padaće
  Pravilno je padaće.

 • Pak ili ipak
  Piše se i jedno i drugo.

 • Pazi ću ili paziću
  Tačno je paziću.

 • Pazi te se ili pazite se
  Tačno je pazite se.

 • Peva ćemo ili pevaćemo
  Ispravno je pevaćemo.

 • Pisa ćemo ili pisaćemo
  Pravilno je pisaćemo.

 • Pita ću ili pitaću
  Piše se pitaću.

 • Pitaće te ili pitaćete
  Piše se pitaćete.

 • Plati ćemo ili platićemo
  Tačno je platićemo.

 • Po bogu ili pobogu
  Ispravno je pobogu.

 • Po nešto ili ponešto
  Pravilna su oba oblika.

  Ako je reč o deobnom značenju, onda se piše rastavljeno. Na primer: Svako dete je dobilo po nešto.
  Sastavljeno se piše u slučaju neodređene zamenice. Na primer: Kupite ponešto od voća.

 • Po podne ili popodne
  Dopušteno su oba oblika.

  Odvojeno se piše u funkciji priloške odredbe za vreme. Na primer: Ove nedelje po podne idem u školu.
  Spojeno se piše kada je reč o imenici. Na primer: Popodne je padao sneg.

 • Po redu ili poredu
  Piše se po redu.

 • Po sredi ili posredi
  Tačno je i jedno i drugo.

  Ukoliko hoćemo da kažemo da je u pitanju nešto, onda pišemo posredi.
  Ako hoćemo da kažemo da je nešto podeljeno po sredini, onda pišemo po sredi.

 • Poče će ili počeće
  Ispravno je počeće.

 • Poče ću ili počeću
  Ispravno je počeću.

 • Poći ću ili poćiću
  Pravilno je poći ću.

 • Pocrvene ću ili pocrveneću
  Piše se pocrveniću.

 • Pod hitno ili podhitno
  Tačno je pod hitno.

 • Podeli ćemo ili podelićemo
  Ispravno je podelićemo.

 • Podići ću ili podićiću
  Pravilno je podići ću.

 • Podkomisija ili potkomisija
  Piše se potkomisija.

 • Poen ili pojen
  Tačno je poen.

 • Pogleda ću ili pogledaću
  Ispravno je pogledaću.

 • Pogledaj te ili pogledajte
  Ispravno je pogledajte.

 • Pokuša ćemo ili pokušaćemo
  Pravilno je pokušaćemo.

 • Pokuša ću ili pokušaću
  Pravilno je pokušaću.

 • Položi ćeš ili položićeš
  Piše se položićeš.

 • Pomiri ćete se ili pomirićete se
  Tačno je pomirićete se.

 • Pomisli će ili pomisliće
  Ispravno je pomisliće.

 • Pomoći će ili pomoćiće
  Pravilno je pomoći će.

 • Pomoći ćemo ili pomoćićemo
  Pravilno je pomoći ćemo.

 • Pone ću ili poneću
  Piše se poneću.

 • Ponesi te ili ponesite
  Piše se ponesite.

 • Popi ću ili popiću
  Tačno je popiću.

 • Popravi ćemo ili popravićemo
  Ispravno je popravićemo.

 • Poruči ću ili poručiću
  Pravilno je poručiću.

 • Pošalji te ili pošaljite
  Piše se pošaljite.

 • Posla ćete ili poslaćete
  Piše se poslaćete.

 • Posla ću ili poslaću
  Piše se poslaću.

 • Poslaću ti ili poslaćuti
  Piše se poslaću ti.

 • Posvađa ćemo se ili posvađaćemo se
  Tačno je posvađaćemo se.

 • Potresen ili potrešen
  Ispravno je potresen.

 • Potrudi ćemo ili potrudićemo
  Pravilno je potrudićemo.

 • Povući će ili povućiće
  Piše se povući će.

 • Pozdravi te ili pozdravite
  Tačno je pozdravite.

 • Prati te ili pratite
  Piše i jedno i drugo.

  Lična zamenica te se piše odvojeno. Na primer: Oprezno, prate te(be).
  Prezent i imperativ drugog lica množine se piše zajedno. Na primer: Pratite njega!

 • Pre dobar ili predobar
  Prefiks pre se uvek piše spojeno sa korenom reči. Dakle, predobar.

 • Pre dugo ili predugo
  Ispravno je predugo.

 • Pre podne ili prepodne
  Dopušteno su oba oblika.

  Odvojeno se piše u funkciji priloške odredbe za vreme. Na primer: Ove nedelje pre podne idem u školu.
  Spojeno se piše kada je reč o imenici. Na primer: Prepodne je padao sneg.

 • Pre slatka ili preslatka
  Pravilno je preslatka.

 • Pre ukusno ili preukusno
  Piše se preukusno.

 • Prebaci ću ili prebaciću
  Tačno je prebaciću.

 • Preda mnom ili predamnom
  Ispravno je pred mnom.

 • Predprošle ili pretprošle
  Pravilno je pretprošle.

 • Preko potreban ili prekopotreban
  Piše se preko potreban.

 • Preko potrebno ili prekopotrebno
  Piše se preko potrebno.

 • Prene ću ili preneću
  Tačno je preneću.

 • Preskoči ću ili preskočiću
  Ispravno je preskočiću.

 • Prežive ćemo ili preživećemo
  Pravilno je preživećemo.

 • Priča će ili pričaće
  Piše se pričaće.

 • Priča ćemo ili pričaćemo
  Piše se pričaćemo.

 • Priča ćeš ili pričaćeš
  Piše se pričaćeš.

 • Prihvati ću ili prihvatiću
  Tačno je prihvatiću.

 • Pripremi ću ili pripremiću
  Ispravno pripremiću.

 • Proba ćemo ili probaćemo
  Pravilno je probaćemo.

 • Promeni ću ili promeniću
  Piše se promeniću.

 • Pronaći ćete ili pronaćićete
  Tačno je pronaći ćete.

 • Pronaći ću ili pronaćiću
  Tačno je pronaći ću.

 • Proslavi ćemo ili proslavićemo
  Ispravno je proslavićemo.

 • Proveri ćemo ili proverićemo
  Pravilno je proverićemo.

 • Pući će ili pućiće
  Piše se pući će.

 • Pusti ćemo ili pustićemo
  Tačno je pustićemo.

 • Pusti ću ili pustiću
  Tačno je pustiću.

 • Radi će ili radiće
  Ispravno je radiće.

 • Radi ćemo ili radićemo
  Ispravno je radićemo.

 • Radi ću ili radiću
  Ispravno je radiću.

 • Razgovara ćemo ili razgovaraćemo
  Pravilno je razgovaraćemo.

 • Razmisli ćemo ili razmislićemo
  Piše se razmislićemo.

 • Razmisli ću ili razmisliću
  Piše se razmisliću.

 • Razume ćeš ili razumećeš
  Tačno je razumećeš.

 • Rečca ili rečica
  Piše se i jedno i drugo, ali sa različitim značenjima.
  Rečca je gramatički termin, dok je rečica deminutiv imenice reka.

 • Reći ćemo ili rećićemo
  Ispravno je reći ćemo.

 • Reći ćete ili rećićete
  Ispravno je reći ćete.

 • Reći ću ili rećiću
  Ispravno je reći ću.

 • Reci te mi ili recite mi
  Ispravno je recite mi.

 • Reši ćemo ili rešićemo
  Pravilno je rešićemo.

 • S njim ili sa njim
  Dopuštena su oba oblika.

 • S tim ili stim
  Piše se s tim.

 • Sa nama ili s nama
  Dopuštena su oba oblika.

 • Sa posla ili s posla
  Dopuštena su oba oblika.

 • Sa srećom ili sasrećom
  Tačno je sa srećom.

 • Sačeka ćemo ili sačekaćemo
  Ispravno je sačekaćemo.

 • Sad ću ili saću
  Pravilno je sad ću.

 • Sad ili sada
  Dopuštena su oba oblika.

 • Sada ću ili sad ću
  Dopuštena su oba oblika.

 • šalji te ili šaljite
  Piše se šaljite.

 • Samim tim ili samim time
  Dopuštena su oba oblika.

 • Sat i po ili sat ipo
  Ispravno je sat i po.

 • Sazna ćemo ili saznaćemo
  Pravilno je saznaćemo.

 • Shvati će ili shvatiće
  Piše se shvatiće.

 • Shvati ću ili shvatiću
  Piše se shvatiću.

 • Sići ću ili sićiću
  Tačno je sići ću.

 • Slika ću ili slikaću
  Ispravno je slikaću.

 • Slušaj te ili slušajte
  Pravilno je slušajte.

 • Smisli ćemo ili smislićemo
  Piše se smislićemo.

 • Smisli ćeš ili smislićeš
  Piše se smislićeš.

 • Snaći ćemo ili snaćićemo
  Tačno je snaći ćemo.

 • Snaći ću ili snaćiću
  Tačno je snaći ću.

 • Spava ćemo ili spavaćemo
  Ispravno je spavaćemo.

 • Spavaj te ili spavajte
  Ispravno je spavajte.

 • Spremi ćemo ili spremićemo
  Pravilno je spremićemo.

 • Sredi ćeš ili sredićeš
  Piše se sredićeš.

 • šta bi ste ili štabiste
  Tačno je šta biste.

 • šta će mi ili štaće mi
  Ispravno je šta će mi.

 • šta će mo ili šta ćemo
  Ispravno je šta ćemo.

 • šta ćeš ili štaćeš
  Ispravno je šta ćeš.

 • šta ćete ili štaćete
  Ispravno je šta ćete.

 • šta više ili štaviše
  Pravilno je štaviše.

 • Stavi ću ili staviću
  Piše se staviću.

 • Stići će ili stićiće
  Tačno je stići će.

 • Stići ćemo ili stićićemo
  Tačno je stići ćemo.

 • Stići ćete ili stićićete
  Tačno je stići ćete.

 • što pre ili štopre
  Ispravno je što pre.

 • Svrati ćemo ili svratićemo
  Pravilno je svratićemo.

 • Tako je ili takoje
  Piše se tako je.

 • Tako reći ili takoreći
  Piše se takoreći.
  Ako želimo posebno da naglasimo, onda razdvajamo prilog i rečcu.

 • Trafo stanica ili trafostanica ili trafo-stanica
  To je složenica. Stoga, tačno je trafo-stanica.

 • Trča ću ili trčaću
  Ispravno je trčaću.

 • U jedno ili ujedno
  Piše se i jedno i drugo.

  Kao prilog, piše se sastavljeno. Dakle, ujedno.
  U doslovnom značenju, piše se rastavljeno. Stoga, u jedno.

 • U koliko ili ukoliko
  sPiše se i jedno i drugo.

  Kao veznik, u smislu ako, piše se spojeno. Dakle, ukoliko.
  U ostalim slučajevima, piše se odvojeno. Stoga, u koliko.

 • U naokolo ili uonakolo
  Ispravno je uonakolo.

 • U ozbilji se ili uozbilji se
  Pravilno je uozbilji se.

 • U pitanju ili upitanju
  Piše se u pitanju.

 • U pravu ili upravu
  Tačno je u pravu.

 • U radi ili uradi
  Ispravno je uradi.

 • U suprotnom ili usprotnom
  Pravilno je u suprotnom.

 • Ubaci ćemo ili ubacićemo
  Piše se ubacićemo.

 • Ubaci ću ili ubaciću
  Piše se ubaciću.

 • Ući ćemo ili ućićemo
  Tačno je ući ćemo.

 • Uđi te ili uđite
  Ispravno je uđite.

 • Upozna ćemo ili upoznaćemo
  Pravilno je upoznaćemo.

 • Uradi ćemo ili uradićemo
  Piše se uradićemo.

 • Uradi ću ili uradiću
  Piše se uradiću.

 • Uživa ćemo ili uživaćemo
  Tačno je uživaćemo.

 • Uživaj te ili uživajte
  Tačno je uživajte.

 • Veruj te ili verujte
  Ispravno je verujte.

 • Vežba ću ili vežbaću
  Pravilno je vežbaću.

 • Vi ćete ili vi će te
  Piše se vi ćete.

 • Vide ćemo ili videćemo
  Tačno je videćemo.

 • Vide ćete ili videćete
  Tačno je videćete.

 • Videćeš ili vide ćeš
  Tačno je videćeš.

 • Vidi se ili vidise
  Tačno je vidi se.

 • Vole ćete ili volećete
  Ispravno je volećete.

 • Vozi ćemo ili vozićemo
  Pravilno je vozićemo.

 • Vrati ću ili vratiću
  Piše se vratiću.

 • Vrlo dobar ili vrlodobar
  Piše se i jedno i drugo.

  Ako se naglašavaju obe reči, piše se odvojeno. Dakle, vrlo dobar.
  Ako je složenica u pitanju, piše se spojeno. Stoga, vrlodobar.

 • Zaboravi ćemo ili zaboravićemo
  Tačno je zaboravićemo.

 • Zajedno ćemo ili zajednoćemo
  Ispravno je zajedno ćemo.

 • Zapamti ću ili zapamtiću
  Piše se zapamtiću.

 • Zaprati te ili zapratite
  Pravilno je zapratite.

 • Zezaj te ili zezajte
  Tačno je zezajte.

 • Zna ćeš ili znaćeš
  Ispravno je znaćeš.

 • Zna te ili znate
  Ispravno je znate.

 • Znači će ili značiće
  Piše se značiće.

 • Zovi te ili zovite
  Tačno je zovite.

 • Zvaće te ili zvaćete
  Piše i jedno i drugo.

  Lična zamenica te se piše odvojeno. Na primer: Oprezno, zvaće te(be).
  Drugo lice množine futura I se piše zajedno. Na primer: Zvaćete i prijavićete kvar.