PREDŠKOLSKA USTANOVA RAKOVICA

Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd

Adresa: Slavoljuba Vuksanovića 22, Miljakovac
Beograd Telefon: 011/3582-983, 3582-075
E-mail: pps@purakovica.rs
Sajt: www.purakovica.rs

4.5/ 5stars

Davnih posleratnih godina počelo je sa radom Obdanište br.20 (prvi naziv za vrtić) u Rakovici, koje je bilo među prvim vrtićima u Beogradu. Smešteno je u vili okruženoj divnim parkom u kome se nalazio bazen. U izveštaju od 1946.godine stoji da je tada u Obdaništu boravilo 60-oro dece sa kojima je radilo 15 radnika.

U godinama koje slede Ustanova je rasla i razvijala se, tako da danas ima oko 480 zaposlenih i preko 3600 upisane dece.

Ustanova raspolaže sa 13 vrtića (17 objekata), od kojih su 11 kombinovani - za boravak dece do 7 godina  - Izvorčić, Duško Radović, Kanarinac, Hajdi, Dolores, Petlić, Labudić, Pionirski grad, Jezerce, Oraščić Školica i Čarobna šuma, a dva se koriste samo za celodnevni boravak dece uzrasta od 3 do 7 godina - S. Mladenović, i D. Koturović.

Depandans u ulici Starca Milije br. 1, sa dve sobe za boravak dece uzrasta do 3 godine, je u sastavu DV D. Koturović, a Kućica – vrtić pri Sigurnoj kući za boravak 1, mešovite grupe dece uzrasta 1 – 6,5 godina je u sastavu DV Sreten Mladenović.

Iznajmljen prostor u privatnoj kući u Resniku, u ulici Zelenjak broj 7, za boravak 1,5 mlađe grupe dece vrtićkog  uzrasta (3 – 5,5 godina) je od ove godine u sastavu novootvorenog vrtića Školica.

U iznajmljenom i adaptiranom prostoru u nekadašnjem Tržnom centru na Miljakovcu II nalazi se «Izvorčić 2», za boravak 1 grupe dece vrtićkog uzrasta, i u sastavu je DV «Izvorčić».

U naselju Resnik, ulica Josipa Telarevića broj 1, 15. 04. 2011. godine počeo je sa radom DV Školica, iznajmljen i adaptiran objekat (stara škola), u kom su deca smeštena u 2 jaslene i 2 vrtićke grupe.

20.01.2012. godine počeo je sa radom vrtić Čarobna šuma koji je finansiran sredstvima Opštine Rakovica, a u sklopu  je Predškolske ustanove Rakovica.

U vrtiću borave deca jaslenog i vrtićkog uzrasta u 3 grupe.