PREDŠKOLSKA USTANOVA TREŠNJOBER

Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd

Adresa: Đordja Vajferta 37, Vračar // Braće Ribnikar 16, Zvezdara // Slobodana Đurića 1v, Altina
Beograd Telefon: 011/244-0210, 065/244-8284 // 011/344-1767, 065/244-8284 // 011/407-6456, 065/244-8283
E-mail: office@tresnjober.com
Sajt: www.tresnjober.com

4/ 5stars

Predškolska ustanova Trešnjober je osmišljen da kao partner porodice u vaspitanju i obrazovanju dece, uzme učešće u ukupnom psihofizičkom razvoju deteta do 7 godine. U atmosferi poverenja, individualnog izražavanja i međusobne saradnje, a putem radionica, matrica i drame, kroz interaktivne programe organizujemo raznolike sadržaje.

Predškolsku ustanovu je osnovala i vodi Ljiljana Proković dipl specijalni pedagog. Naša ustanova poseduje tri objekta, Trešnjober Zvezdara, Trešnjober Vračar i Trešnjober Altina.

Ustanova je opremljena namenski u skladu sa karakteristikama i potrebama dece predškolskog uzrasta.

Poštovan je princip uzrastnog standarda, ali i estetski princip,  u cilju višestruke stimulacije razvojnih potencijala.

Kadar koji realizuje vaspitno-obrazovni rad obezbeđen je po utvrđenim normativima, visoko stručan i profesionalan.

U našoj ustanovi postoje vrtićke i jaslene grupe.    

Radno vreme vrtića:

Đorđa Vajferta 37
Radno vreme:
- ponedeljak-petak: 06:30-18:00

Braće Ribnikar 16
Radno vreme:
- ponedeljak-petak: 06:30-17:30

Slobodana Đurića 1v
Radno vreme:
- ponedeljak-petak: 06:30-17:30

   

www.tresnjober.com