MARIJA VODOPLAV TRANSLATION STUDIO - SUDSKI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK

Prevodioci, sudski tumači Beograd

Adresa: Vojvode Milenka 22
Beograd Telefon: 011/361-6956, 063/898-1082
E-mail: vodoplav@sezampro.rs

4/ 5stars

Kvalitetno i efikasno pismeno i usmeno prevodjenje.

Dokumenta i tekstovi za prevodjenje mogu se predati lično, faksom ili elektronskom poštom Sudski prevodilac za ENGLESKI, NEMAČKI, RUSKI, SLOVENAČKI, ŠVEDSKI i FRANCUSKI jezik, diplomirani fiololog, školovan u inostranstvu, sa završenom školom Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije i dugogodišnjim iskustvom u prevodjenju svih vrsta dokumenata i tekstova iz oblasti prava, medicine, ekonomije i drugih stručnih oblasti.

Kancelarija se nalazi u neposrednoj blizini ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Velike Britanije.

Radno vreme svakog radnog dana od 9-17 časova, a može se kontaktirati i van radnog vremena.