PREVODILAC I SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI JEZIK VESNA BILJAN LONČARIĆ

Prevodioci, sudski tumači Beograd

Adresa: Makedonska 17, Stari grad
Beograd Telefon: 011/337-3663, 062/694-439, 063/874-4158
E-mail: loncaricv@gmail.com

4.5/ 5stars

Kancelarija “Vesna Biljan Lončarić” postoji od 1974. godine. Nudimo brzo i pouzdano prevođenje i overu prevoda svih vrsta ličnih i poslovnih dokumenata po pristupačnim cenama. Kancelarija prima dokumentaciju radnim danima od 9 do 15 h. Skenirane dokumente možete poslati na procenu na našu e-mail adresu.

http://sudski-tumac-za-engleski-jezik-vesna.business.site/

Lični dokumenti:

-Svedočanstvo
-Nastavni plan
-Uverenje o položenim ispitima
-Diploma
-Dodatak diplome
-Izvod iz matične knjige rođenih
-Izvod iz matične knjige venčanih
-Izvod iz matične knjige umrlih
-Prijava prebivališta
-Uverenje o nekažnjavanju
-Uverenje o državljanstvu
-Uverenje o slobodnom bračnom stanju
-Vlasnički list
-Vozačka dozvola
-Potvrda banke
-Punomoćje
-Presuda o razvodu
-Saglasnost roditelja
-Vozačka dozvola
-Otpusna lista
-Ugovor o poklonu…

Poslovna dokumentacija:

-APR rešenje
-Izvod iz registra APR
-Registracije stranih kompanija
-Bilans stanja
-Bilans uspeha
-Izveštaj revizora
-Uverenje o bonitetu
-Uverenje o plaćenom porezu
-Uverenje o zdravstvenoj ispravnosti
-Potvrda o poreklu robe
-Dozvola za izvoz
-Deklaracija o usaglašenosti
-Ovlašćenje proizvođača (MAF)
-Tenderska dokumentacija
-Ugovori
-Atesti…

 Radno vreme:
- radnim danima: 09-15h

E-mail: loncaricv@gmail.com, djtomic@gmail.com