Luke Vojvodića 49/30, Rakovica
Sudski prevodilac za engleski jezik sa dugogodišnjim iskustvom prevođenja sa overom iz azličitih oblasti (uža specijalnost bankarstvo i finansije) -  pismeno i usmeno (konsekutivn ...
OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA HOLANDSKI: - prevodi svih dokumenata sa overom i bez overe (izvodi, diplome, ugovori) - prisustvo venčanjima, zakazivanju venčanja i na sudu ...