SVEČANA SALA KOLOSEUM

Prostori za proslave, žurke, rođendane Beograd

Adresa: Smederevski put bb, (preko puta pošte u Boleču), Boleč
Beograd Telefon: 062/844-37-02

SVEČANA SALA KOLOSEUM Prostori za proslave, žurke, rođendane Beograd