EKVILIBRIJUM PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE

Psihoterapeutske ordinacije Beograd

Adresa: Ustanička 125/1, SC Šumice, I sprat, broj 80, Voždovac
Beograd Telefon: 064/8280-945, 064/8280-946
E-mail: centarekvilibrijum@gmail.com
Sajt: www.ekvilibrijum.rs

4/ 5stars

Polje rada našeg savetovališta uključuje rad na rastu i razvoju ličnosti, savetovanju i terapijskom radu, sa ciljem edukacije i osamostaljivanja osoba za kvalitetan život nakon završetka terapijskog procesa.

Oblasti rada savetovališta:

- Psihoterapija i savetovanje- individualno, rad sa parovima i porodicama (Sistemska porodična terapija i konstruktivistička terapija)
- Psihološko testiranje ličnosti (psihodijagnostika)
- Profesionalna orjentacija (učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola)
- Asertivni trening (rad na samopouzdanju i poboljšanju kvaliteta interpersonalnih odnosa)
- Veština komunikacije (nenasilna komunikacija)
- Kontrola i prevladavanje stresa
- Razvojne krize dece i mladih
- Bahove kapi- terapija Bahovim cvetnim esencijama (holistički pristup ličnosti)
- Psihologija u sportu
- Psihološka priprema sportista (postavljanje ciljeva, strukturisano intervjuisanje pojedinaca i ekipa, psihološko testiranje sportista, individualne i ekipne psihološke konsultacije)
- Edukacija trenera (rad na relaciji trener-sportista i trener-roditelji)
- Mentalni trening (motivacija, pažnja, fokus, vizuelizacija, progresivna mišićna relaksacija)
- Deca u sportu (rad na samopouzdanju, adaptacija na novo okruženje, podrška roditelja u sportu)
- Strah od uspeha/neuspeha
- Psihološki pristup sportskoj povredi

FACEBOOK