MIND PROTECT

Psihoterapeutske ordinacije Beograd

Adresa: Cerska 35, Vračar
Beograd Telefon: 063/242-606
E-mail: tamara.tomovic@mindprotect.rs
Sajt: www.mindprotect.rs

4/ 5stars

MIND.PROTECT

CENTAR ZA RAZVOJ EMOCIONALNE  INTELIGENCIJE

Emocionalna inteligencija je skup emocionalnih i socijalnih veština koje su jedan od preduslova da bi bili uspešniji, zadovoljnjiji i  postizali bolje rezultate i u privatnom i poslovnom segmentu života. Centar za Emocionalnu inteligenciju se nalazi u Beogradu. Rukovodilac centra je dr Tamara Tomović.

Većina uspešnih kompanija  testira kandidate za posao iz oblasti emocionalne inteligencije jer se pokazalo da su emocionalno inteligentnije osobe uspešnije u komunikaciji, postižu više, a kompanije ostvaruju bolje rezultate sa emocionalno inteligentnijim osobama. Ove veštine se traže i na višim menadžerskim i liderskim pozicijama, pa je veoma važno da se odaberu za dalji  razvoj osobe koje imaju visoke rezultate i u oblasti EI.

Emocionalna inteligencija obuhvata sledeće oblasti: samouvid, način na koji izražavamo sebe, odnose sa drugima, donošenje odluka i prevazilaženje stresa.

U centru MIND.PROTECT sprovodimo validiranim testovima analizu kandidata i opisujemo pojedinačno parametre emocionalne inteligencije. Ukazujemo na prednosti kandidata ali i na veštine  koje treba da se razvijaju.  Emocionalna inteligencija se može uspešno razviti, pa smo pripremili set radionica i treninga koji  pomažu da se se razviju veštine u individualnom ili grupnom radu.

Obezbeđujemo i individualno savetovanje i podršku osobama sa emocionalnim problemima  pomoću Racionalno Emocionalno Bihejvioralne Terapije (REBT-a).

Cilj nam je da u  individualnom i grupnom radu da osobe nauče veštine koje će im pomoći da bolje  upoznaju sebe, planiraju, rukovode promenama, donose odluke, prevazilaze stes i budu zadovoljnije i uspešnije.

U centru se sprovode treninzi iz oblasti liderskih veština, asertivnosti, rukovođenja u promenama, vođenju timova itd.

Kontak je najbolje ostvariti putem e-maila na tamara.tomovic@mindprotect.rs ili na tel: 011 6438883