INFORMATIKA A.D.

Računari Beograd

Adresa: Jevrejska 32, 11000 Beograd
Beograd Telefon: 011/3215-333
E-mail: legalizacija@informatika.com
Sajt: www.informatika.com

4/ 5stars

Informatika a.d. je jedan od najvećih partnera kompanije Microsoft u Srbiji. Ovlašćena je da prodaje sve vrste licenci Microsoft proizvoda – od pojedinačne licence do licenciranja preduzeća sa više od 250 računara. U Informatici a.d. postoji posebno prodajno odeljenje koje pomaže klijentima da legalizuju Microsoft softver.


Softver koji koristite u poslovne svrhe mora biti legalan, u skladu sa zakonskom obavezom poštovanja autorskih prava.


Korišćenje nelegalnog softvera je veliki rizik u poslovanju, jer u tom slučaju nemate pravo na nadogradnju i ažuriranje softvera, kao ni na besplatnu tehničku podršku. Nelegalni softver iz tih razloga može biti nestabilan, što uzrokuje gubitak podataka, neophodnih za normalno odvijanje posla!
Sa druge strane, korišćenje nelegalnog softver je kažnjivo po zakonu – novčanom kaznom ili oduzimanjem računara. Treba znati da je Poreska uprava formirala posebnu jedinicu obučenih inspektora, koja proverava legalnosti softvera kod pravnih lica na teritoriji cele Srbije.


Informatika a.d. vam može pomoći:

· uputstvom kako da utvrdite da li je vaš softver legalan;
· savetom za legalizaciju softvera na najbrži i najefikasniji način;
· ponudom koja je napravljena posebno prema vašim potrebama!


Microsoft je najveći svetski proizvođač softvera sa mnogo različitih proizvoda, a kupovina licenci može da se ostvari na više načina.

Zato predstavnici Informatike a.d. predlažu da ih posetite kako bi se odredio najbolji softver i način nabavke za vas.