Pirandelova 2a, Mirijevo
TEHNIČKI PREGLED SVIH VRSTA VOZILA(autobusa, teretnih, priključnih, radnih mašina, putničkih, lakih prikolica, motocikala) PREGLED I KONTROLA TAHOGRAFAIzdavanje uverenja o ispravn ...
Smederevski put 21 (preko puta benzinske pumpe Slap), Leštan ...
Agencija za registraciju vozila i tehnički pregled.