Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
STUDIO ZA JEZIK I KULTURU KENTE

STUDIO ZA JEZIK I KULTURU KENTE

Škole stranih jezika Beograd

Korisne informacije

- Studio za jezik i kulturu K-E-N-T-E je počeo sa radom 1999.g. sa željom da deci i mladima pruži prostor za slobodno i kreativno učenje stranih jezika, te za upoznavanje i izučavanje drugih zemalja i kultura.

-Deca usvajaju, razvijaju i koriste svoje znanje engleskog i/ili nemačkog jezika. Sadržaj je primeren uzrastu dece i mladih i prati teme koje su objedinjene nastavnim planom (cross-curriculum); interaktivna primena jezika; edukativne igre i drama. Uzrast dece i mladih je od 4-14.g. Broj dece u grupi je 4-6; jednom/dvaput nedeljno, 90 min. Programi za predskolski i nizi osnovno skolski uzrast su autorski, nastali spajanjem iskustva i razlicitih izvora sadrzaja. Za visi osnovno skolski uzrast koriste se izdanja Longman, Oxford, Cambridge, Klett, Hueber, zavisno od nivoa znanja i interesovanja polaznika.

-Program interkulture S decom oko sveta upoznaje kulture dece sveta - dece Evrope, Azije, Afrike, Amerika, Australije; upoznavanje njihovih običaja, pesama, priča, njihove muzike i jezika, igara i plesova, tradicionalne odeće i hrane, njihove istorije i umetnosti. Uzrast od 4-12 godina; jednom nedeljno, 120 min
Autor programa, Tatjana Rodic, je autor i knjige S decom oko sveta 1 u izdanju Kreativnog centra, 1998. Multikulutralni program se paralelno razvija u 3 smera: 1. za decu uzrasta 4-6 godina program se realizuje kroz priču u kojoj su spojeni svi elementi vezani za jednu zemlju (jezik, zastava, pesma, igra, tvoračke veštine, hrana, ples...) 2. Za decu uzrasta 7-10 godina (od 1.-4. razreda) svaka zemlja se upoznaje kroz osnovne elemente kulture kao što su jezik, muzika, ples, odeća, tradicija i običaji, literatura, igre, hrana. U ovom uzrastu u program su uključena i geografska obeležja zemlje kao i istraživanje flore i faune određene zemlje. 3. Za decu uzrasta 11-14 godina (od 5.-8.razreda) svaka zemlja se upoznaje kroz dodatne pojedinosti (geografska obeležja, flora i fauna, istorija, legende i mitovi, arhitektura, umetnost). Deca u ovom uzrastu se podstiču za samostalno kreiranje multikulturalnih projekata.

Radno vreme:
Kapetan Mišina 27: od 17-21h
Vidikovački venac 73b: od 12-21h

Foto