Zatvori
KENTE Škole stranih jezika Beograd translate.Član 5 godina

KENTE

Škole stranih jezika Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

Radno vreme

Ponedeljak 12:00 - 21:00
Utorak 12:00 - 21:00
Sreda 12:00 - 21:00
Četvrtak 12:00 - 21:00
Petak 12:00 - 21:00
Subota Ne radimo
Nedelja Ne radimo

GSP

  • Autobus: 23, 53, 534, 59, 89

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Parking

Studio za jezik i kulturu K-E-N-T-E je počeo sa radom 1999.g. sa željom da deci i mladima pruži prostor za slobodno i kreativno učenje stranih jezika, te za upoznavanje i izučavanje drugih zemalja i kultura.

Deca usvajaju, razvijaju i koriste svoje znanje engleskog i/ili nemačkog jezika.

Sadržaj je primeren uzrastu dece i mladih i prati teme koje su objedinjene nastavnim planom (cross-curriculum); interaktivna primena jezika; edukativne igre i drama.

Uzrast dece i mladih je od 4-14.g.

Broj dece u grupi je 4-6; jednom/dvaput nedeljno, 90 min.

Programi za predškolski i niži osnovno školski uzrast su autorski, nastali spajanjem iskustva i razlicitih izvora sadržaja.

Za viši osnovno školski uzrast koriste se izdanja Longman, Oxford, Cambridge, Klett, Hueber, zavisno od nivoa znanja i interesovanja polaznika.

Program interkulture S decom oko sveta upoznaje kulture dece sveta - dece Evrope, Azije, Afrike, Amerika, Australije; upoznavanje njihovih običaja, pesama, priča, njihove muzike i jezika, igara i plesova, tradicionalne odeće i hrane, njihove istorije i umetnosti.

Uzrast od 4-12 godina; jednom nedeljno, 120 min

Autor programa, Tatjana Rodić, je autor i knjige S decom oko sveta 1 u izdanju Kreativnog centra, 1998.

Multikulutralni program se paralelno razvija u 3 smera:

1. za decu uzrasta 4-6 godina program se realizuje kroz priču u kojoj su spojeni svi elementi vezani za jednu zemlju (jezik, zastava, pesma, igra, tvoračke veštine, hrana, ples...)

2. Za decu uzrasta 7-10 godina (od 1.-4. razreda) svaka zemlja se upoznaje kroz osnovne elemente kulture kao što su jezik, muzika, ples, odeća, tradicija i običaji, literatura, igre, hrana. U ovom uzrastu u program su uključena i geografska obeležja zemlje kao i istraživanje flore i faune određene zemlje.

3. Za decu uzrasta 11-14 godina (od 5.-8.razreda) svaka zemlja se upoznaje kroz dodatne pojedinosti (geografska obeležja, flora i fauna, istorija, legende i mitovi, arhitektura, umetnost). Deca u ovom uzrastu se podstiču za samostalno kreiranje multikulturalnih projekata.

kenteschool@gmail.com
kenteskolajezika@gmail.com

Foto


Video