PLANET ŠPED D.O.O.

Špedicija, drumski transport Beograd

Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 99a, Apartman 4, Novi Beograd
Beograd Telefon: 011/212-94-94, 212-96-96, 212-96-97

PLANET ŠPED D.O.O. Špedicija, drumski transport Beograd