Zatvori

Stari i novi nazivi ulica Beograda

Stari naziv Novi naziv
UČITELJSKA 1. PRILAZ JELENE MIOČ
UČITELJSKA 2. PRILAZ KOSTE HAKMANA
ULICA (DEO ULICE ZRENJANINSKI PUT) KOJA POČINJE OD ZRENJANINSKOG PUTA KOD KATASTARSKE PARCELE 3898 I IDE PARALELNO SA KANALOM MOKRI SEBEŠ (BORČA) MOKRI SEBEŠ (BORČA)
ULICA (DRUGA) PARALELNA SA ULICOM 312 NOVA (PRETOK) MARKA FOTEZA (PRETOK)
ULICA (NOVA SAOBRAĆAJNICA) KOJA SPAJA ULICU JURIJA GAGARINA SA BULEVAROM CRVENE ARMIJE I PROLAZI OBODOM NASELJA BELVIL MARKA HRISTIĆA
ULICA (PRVA) PARALELNA SA ULICOM NOVA 312 (PRETOK) BRANKA PLEŠE (PRETOK)
ULICA 1 (BRAĆE MARIĆ) VLADIMIRA BEČIĆA (BRAĆE MARIĆ)
ULICA 2 (BRAĆE MARIĆ) DANICE JOVANOVIĆ (BRAĆE MARIĆ)
ULICA 3 (BRAĆE MARIĆ) KOSTE JOSIPOVIĆA (BRAĆE MARIĆ)
ULICA 4 (BRAĆE MARIĆ) VINKA GRDANA (BRAĆE MARIĆ)
ULICA 5 (BRAĆE MARIĆ) IGORA VASILJEVA (BRAĆE MARIĆ)
ULICA 6 (BRAĆE MARIĆ) MLADENA JOSIĆA (BRAĆE MARIĆ)
ULICA 7 (BRAĆE MARIĆ) MIHAILA MILOVANOVIĆA (BRAĆE MARIĆ)
ULICA 8 (BRAĆE MARIĆ) MIODRAGA PETROVIĆA (BRAĆE MARIĆ)
ULICA BEZIMENA IZMEĐU ULICA NOVE 4 I NOVE 1402 (POPOVA BARA) ANDROVAČKA (POPOVA BARA)
ULICA ČETRNAESTA LEVO OD SURČINSKOG PUTA PEKARSKA
ULICA ČETVRTA DESNO OD SURČINSKOG PUTA STOLARSKA
ULICA ČETVRTA LEVO OD KONSTANTINA DANILA IZMEĐU ULICA EDVARDA MUNKA I MARKA ŠAGALA ŠEŠIRDŽIJSKA
ULICA ČETVRTA LEVO OD REMBRANTOVE (I UPRAVNA NA OVU) I SPAJA SE SA BERAČKOM RENE MAGRITA
ULICA ČETVRTA LEVO OD SURČINSKOG PUTA JUVELIRSKA
ULICA ČETVRTA LEVO OD ULICE NOVOBEOGRADSKIH GRADITELJA LIVAČKA
ULICA ČETVRTA LEVO OD ULICE SURČINSKE POSLE „STAROG NASELJA” U LEDINAMA ODŽAČARSKA
ULICA ČETVRTA PARALELNA SA ULICOM IRIŠKI VENAC, UPRAVNA NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA (BORČA) JADARSKA (BORČA)
ULICA ČETVRTA PARALELNO OD ULICE ALBREHTA DIRERA MARKA ŠAGALA
ULICA ČETVRTA PARALELNO SA KROJAČKOM KOLAČARSKA
ULICA DESETA DESNO OD SURČINSKOG PUTA BAČVARSKA
ULICA DESETA LEVO OD SURČINSKOG PUTA ČEŠKA
ULICA DESNO (OD ULICE OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 46) KOD KUĆNOG BROJA 55, PREMA SEVERO-ZAPADU (ZEMUN POLJE) DUŠANA MAĐARČIĆA KORČAGINA – 2. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO IZ NOVE ULICE OZNAČENE NA SKICI KAO NOVA ULICA BROJ 56, KROZ FABRIKU GALENIKA (ZEMUN POLJE) FABRIČKI KRUG GALENIKE (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO IZ ULICE MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 12 A PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 2. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO IZ ULICE MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 12 PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) NASELJE ZEMUN POLJE – MALA PRUGA – 2. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO IZ ULICE MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 16 PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) NASELJE ZEMUN POLJE – MALA PRUGA – 1. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO KOD BENZINSKE PUMPE OMV NA BATAJNIČKOM PUTU ILI SKRETANJE DESNO PRE FABRIKE DAHLIJA (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 3. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO NA BATAJNIČKOM PUTU IZMEĐU FABRIKA DAHLIJA I KOKA KOLA PREMA DUNAVU (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 5. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD NOVE KOD KUĆNOG BROJA 138 NJ, PREMA ULICI NOVOSADSKOJ (BATAJNICA) OFICIRSKA KOLONIJA – 5. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD NOVE ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 29) KOD KUĆNOG BROJA 52, PREMA PRUZI BEOGRAD-ZAGREB (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 14 (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD NOVE ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 29) KOD KUĆNOG BROJA 58, PREMA PRUZI BEOGRAD-ZAGREB (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 15 (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD NOVE ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 29) KOD KUĆNOG BROJA 62, PREMA PRUZI BEOGRAD-ZAGREB (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 17 (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD NOVE ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 29) KOD KUĆNOG BROJA 64, PREMA PRUZI BEOGRAD-ZAGREB (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 16 (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD NOVE ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 29) KOD KUĆNOG BROJA 66, PREMA PRUZI BEOGRAD-ZAGREB (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 18 (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD NOVE ULICE KOD KUĆNOG BROJA 138 Z, PREMA ULICI NOVOSADSKOJ (BATAJNICA) OFICIRSKA KOLONIJA – 4. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 125) KOD KUĆNOG BROJA 61 PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 11. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 139) KOD KUĆNOG BROJA 167 E, PREMA JUGU (BATAJNICA) JOVANA BRANKOVIĆA – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 19 G PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 38. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 25 B PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 37. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 27 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 36. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 31 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 35. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 33 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 34. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 39 G PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 30. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 39 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 33. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 41 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 32. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 55 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 29. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 83 A PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 28. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 58) KOD KUĆNOG BROJA 115 J, PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 47. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 58) KOD KUĆNOG BROJA 115 T, PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 48. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 58) KOD KUĆNOG BROJA 117 G, PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 46. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 12 PREMA JUGO- ISTOKU (BATAJNICA) BELARICA – 55. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 16 PREMA JUGO- ISTOKU (BATAJNICA) BELARICA – 54. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 22 PREMA JUGO- ISTOKU (BATAJNICA) BELARICA – 53. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 24 PREMA JUGO- ISTOKU (BATAJNICA) BELARICA – 52. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 30 B PREMA JUGO- ISTOKU (BATAJNICA) BELARICA – 51. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 23 NJ PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) ULICA BRAĆE SMILJANIĆA – 3. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 46 PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) BRAĆE SMILJANIĆA – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 70 PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) BRAĆE SMILJANIĆA – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE BRANISLAVA BARIŠIĆA - DOKTORA KOD KUĆNOG BROJA 84 E PREMA ISTOKU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 12. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE BRANISLAVA BARIŠIĆA - DOKTORA KOD KUĆNOG BROJA 86 B PREMA ISTOKU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE JOVANA BRANKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 176 A PREMA SEVERO- ISTOKU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 13. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 283 PREMA ISTOKU (BATAJNICA) BELARICA – 56. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 319 PREMA ISTOKU (BATAJNICA) BELARICA – 50. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 327 PREMA ISTOKU (BATAJNICA) BELARICA – 49. NOVA (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE PARTIZANSKA KOD KUĆNOG BROJA 64, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) PARTIZANSKA – 1. DEO (UGRINOVCI)
ULICA DESNO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 10 A, PREMA SEVERO-ISTOKU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 2. DEO (UGRINOVCI)
ULICA DESNO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 14 A, PREMA SEVERO-ISTOKU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 3. DEO (UGRINOVCI)
ULICA DESNO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 6, PREMA SEVERO-ISTOKU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 1. DEO (UGRINOVCI)
ULICA DESNO OD ULICE PUKOVNIKA MILENKA PAVLOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 138, PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA) OFICIRSKA KOLONIJA – 3. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE ŠANGAJSKA KOD KUĆNOG BROJA 100, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 26 (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE ŠANGAJSKA KOD KUĆNOG BROJA 112, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 27 (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE ŠANGAJSKA KOD KUĆNOG BROJA 52, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 23 (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE ŠANGAJSKA KOD KUĆNOG BROJA 88, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 24 (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE ŠANGAJSKA KOD KUĆNOG BROJA 92, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 25 (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE ŠIROKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 30 LJ PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) ŠIROKI PUT – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE TEMERINSKA KOD KUĆNOG BROJA 10 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) TEMERINSKA – 3. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE TEMERINSKA KOD KUĆNOG BROJA 16 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) TEMERINSKA – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE TEMERINSKA KOD KUĆNOG BROJA 20 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) TEMERINSKA – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE TEMERINSKA KOD KUĆNOG BROJA 4 A PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) TEMERINSKA – 6. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE TEMERINSKA KOD KUĆNOG BROJA 6 A PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) TEMERINSKA – 5. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE TEMERINSKA KOD KUĆNOG BROJA 8 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) TEMERINSKA – 4. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE TITELSKA KOD KUĆNOG BROJA 7 PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) ŽARKA OBREŠKOG – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE TITELSKA KOD KUĆNOG BROJA 9 PREMA JUGO – ISTOKU (BATAJNICA) ŽARKA OBREŠKOG – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 12, PREMA SEVERU DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT- 2. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 16, PREMA SEVERU DO ULICE DRAGIŠE VASIĆA (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 3. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 18, PREMA SEVERU DO ULICE DRAGIŠE VASIĆA (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 4. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 24, PREMA SEVERU DO ULICE DRAGIŠE VASIĆA (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 5. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 72, PREMA SEVERO-ISTOKU DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 11. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 74 B, PREMA SEVERO-ISTOKU DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 15. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 74, PREMA SEVERO-ISTOKU DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 13. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 8, PREMA SEVERU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 1. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 82, PREMA SEVERO-ITOKU DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 20. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 88 B, PREMA SEVERO-ITOKU DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD UGRINOVAČKI PUT – 26. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT PRE KUĆNOG BROJA 40, PREMA SEVERU DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 6. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT PREKO PUTA KUĆNOG BROJA 81 Z, PREMA SEVERO-ITOKU DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 17. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO OD ULICE VOJVODE NOVAKA KOD KUĆNOG BROJA 46 A PREMA JUGO - ZAPADU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 3. DEO (BATAJNICA)
ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 210, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 9. DEO (UGRINOVCI)
ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 234 A, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 8. DEO (UGRINOVCI)
ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 238, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 7. DEO (UGRINOVCI)
ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 24 B, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 23. DEO (UGRINOVCI)
ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 26 Đ, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 22. DEO (UGRINOVCI)
ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 56, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 20. DEO (UGRINOVCI)
ULICA DESNO SA AUTO PUTA BEOGRAD-NOVI SAD KOD KUĆNOG BROJA 194, PREMA SEVERO-ISTOKU PA SAVIJA PREMA NOVOJ ULICI OZNAČENOJ POD REDNIM BROJEM 69 (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM -13. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DESNO SA BATAJNIČKOG PUTA KOD KUĆNOG BROJA 24, PRE SAMAČKOG HOTELA ENERGOPROJEKTA, PREMA AUTO KAMPU DUNAV (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 7. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA DEVETA DESNO OD SURČINSKOG PUTA SAVSKIH ALASA
ULICA DEVETA LEVO OD SURČINSKOG PUTA ŠPANSKA
ULICA DRUGA DESNO IZ ULICE RADE KONDIĆA, OD BROJA 25C (MALI MOKRI LUG) VUJANSKA (MALI MOKRI LUG)
ULICA DRUGA DESNO OD SURČINSKOG PUTA KAZANDŽIJSKA
ULICA DRUGA DESNO OD ULICE NOVOBEOGRADSKIH GRADITELJA I IDE DO SURČINSKE ULICE 11. APRILA
ULICA DRUGA LEVO OD BERAČKE I PARALELNA SA PASTERNAKOVOM BOHUMILA HRABALA
ULICA DRUGA LEVO OD BERAČKE ULICE PASTERNAKOVA
ULICA DRUGA LEVO OD REMBRANTOVE TIMOČKE BUNE
ULICA DRUGA LEVO OD SURČINSKOG PUTA KOSAČKA
ULICA DRUGA LEVO OD ULICE SURČINSKE POSLE „STAROG NASELJA” U LEDINAMA U PRAVCU ULICE BERAČKE VAN GOGA
ULICA DRUGA PARALELNA SA ČINGRIJINOM DR LUDVIGA HIRŠFELDA
ULICA DRUGA PARALELNA SA ULICOM IRIŠKI VENAC, UPRAVNA NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA (BORČA) MOKROGORSKA (BORČA)
ULICA DRUGA PARALELNO OD ULICE PASTERNAKOVE LONČARSKA
ULICA DRUGA PARALELNO OD ULICE SURČINSKI PUT I UPRAVNA SA ULICOM PAULA KLEA VLADIMIRA POGAČIĆA
ULICA DRUGA PARALELNO SA KROJAČKOM JORGANDŽIJSKA
ULICA DRUGA PARALELNO SA ULICOM ILIJE BOSILJA KSANTIJA
ULICA DRUGA PARALELNO SA ULICOM JURIJA GAGARINA (PREMA BEŽANIJI) JAPANSKA
ULICA DVANAESTA LEVO OD SURČINSKOG PUTA ŠVEJKOVA
ULICA IZMEĐU ULICA ANRI MATISA I REMBRANTOVE ANDREJA TARKOVSKOG
ULICA IZMEĐU ULICA BANA IVANIŠA I KOSTE NOVAKOVIĆA MILANA GROLA
ULICA IZMEĐU ULICA SLATINA NOVA 12 I ATOVI NOVA 13 NA LOKACIJI OVČARSKI PUT (BORČA) BELOSTENSKA (BORČA)
ULICA IZMEĐU ULICE MARIBORSKE I 21. DIVIZIJE KATARINE AMBROZIĆ
ULICA JEDANAESTA DESNO OD SURČINSKOG PUTA VAJARSKA
ULICA JEDANAESTA LEVO OD SURČINSKOG PUTA ITALIJANSKA
ULICA KA ULICI PUT ZA LIPE (ULICA 2) (RIPANJ) FARMERSKA (RIPANJ)
ULICA KOJA JE PARALELNA SA DELOM ULICE VIDIKOVAČKI VENAC (NJENA ISTOČNA STRANA) – IZMEĐU ULICA SUSEDGRADSKE I VIDIKOVAČKI VENAC, A KOJA POČINJE OD SUSEDGRADSKE DO ULICE BOŽE JEREMIĆA VELJKA RAMADANOVIĆA
ULICA KOJA JE PARALELNA SA ULICOM BRAĆE MRNJAVČEVIĆ, A SPAJA ULICE JOVANA ZLATOUSTOG I ZRENJANINSKI PUT (BORČA) MARKA CARA (BORČA)
ULICA KOJA JE PROJEKTOVANA KAO NOVA 37 (ZEMUN POLJE) POLOŠKA (ZEMUN POLJE)
ULICA KOJA JE PRVA PARALELNA SA BULEVAROM JNA I KREĆE IZ KEFALONIJSKE ULICE NA LEVU STRANU (JAJINCI) LIKSURI (JAJINCI)
ULICA KOJA JE UPRAVNA NA ULICU DRAGOSLAVA SREJOVIĆA (SVI BROJEVI U ULICA SE VODE NA BR. 74 SA SLOVNIM OZNAKAMA) ALEKSANDRA TOMAŠEVIĆA
ULICA KOJA JE UPRAVNA NA ULICU FRANJE KRČA, A GLEDANO IZ PRAVCA ZEMUNA KA BATAJNICI, DRUGA LEVO PARALELNA SA ULICOM JAZAČKOM (ZEMUN POLJE) DRENIČKA (ZEMUN POLJE)
ULICA KOJA JE UPRAVNA NA ULICU FRANJE KRČA, A GLEDANO IZ PRAVCA ZEMUNA KA BATAJNICI, PRVA DESNO PARALELNA SA ULICOM JAZAČKOM (ZEMUN POLJE) SRBIČKA (ZEMUN POLJE)
ULICA KOJA JE UPRAVNA NA ULICU FRANJE KRČA, A GLEDANO IZ PRAVCA ZEMUNA KA BATAJNICI, PRVA LEVO PARALELNA SA ULICOM JAZAČKOM (ZEMUN POLJE) RANILUŠKA (ZEMUN POLJE)
ULICA KOJA JE UPRAVNA NA ULICU KOJA POLAZI OD ULICE SV. NIKOLE OD KUĆNOG BROJA 41 U PRAVCU ŠUME "ZVEZDARA" SVETOG STRATONIKA
ULICA KOJA KREĆE IZ BULEVARA JNA, JAJINCI KOD BROJA 166 I IDE PREMA JUGOZAPADU (POLUKRUŽNO) (JAJINCI) KEFALONIJSKA (JAJINCI)
ULICA KOJA KREĆE IZ PREDLOŽENE KEFALONIJSKE DESNO I IDE DO ULICE VUKOSAVE OLJAČA (JAJINCI) OLIMPSKA (JAJINCI)
ULICA KOJA KREĆE OD ULICE OMLADINSKE PREMA ULICI MIHAILA AVRAMOVIĆA FLORE SENDS
ULICA KOJA POČINJE IZ PREDLOŽENE ULICE KEFALONIJSKE, LEVO PARALELNA SA LIKSURIJEVOM I DRUGA PARALELNA SA BULEVAROM JNA (JAJINCI) ATIKA (JAJINCI)
ULICA KOJA POČINJE IZ ULICE STANKA TIŠME KOD K.BR. 31 (UPRAVNA NA NJU), A KOJA JE PROJEKTOVANA KAO 27. NOVA NA KATASTARSKOJ PARCELI 2259/1 KO BATAJNICA (BATAJNICA) SUNCOKRETA (BATAJNICA)
ULICA KOJA POČINJE IZ ULICE VOJVOĐANSKIH BRIGADA KOD K.BR. 139 I IDE U PRAVCU AUTO-PUTA ZA NOVI SAD (BATAJNICA) KULSKA (BATAJNICA)
ULICA KOJA POČINJE NA RASKRSNICI ULICA STARI VINOGRADI I VLADIMIRA MITROVIĆA (OD BROJA 30) I IDE DO ZGRADE VODOVODA DUĆANA DUDE TIMOTIJEVIĆA
ULICA KOJA POČINJE OD GOLUBINAČKE (STARO NASELJE LEDINE) I IDE PARALELNO SA SURČINSKOM NOVOBEOGRADSKIH GRADITELJA
ULICA KOJA POČINJE OD PUTA ZA OVČU, KAO PRVA DESNO PARALELNA SA ULICOM BEOĆANSKOM (BORČA) MALOG PRINCA (BORČA)
ULICA KOJA POČINJE OD SURČINSKE DESNO PARALELNA SA ULICOM HRISTIFORA ŽEFAROVIĆA TULUZ-LOTREKA
ULICA KOJA POČINJE OD ULICE DALMATINSKIH BRIGADA KOD K.BR. 38, A IDE PREMA ULICI KATICE OPAČIĆ, I KOJA JE PRVA PARALELNA SA ULICOM ĐURĐA BOŠKOVIĆA – BATE (BATAJNICA) BEČEJSKA (BATAJNICA)
ULICA KOJA POČINJE OD ULICE MILUTINA MILANKOVIĆA, A ZAVRŠAVA SE SPOJEM SA ULICOM JURIJA GAGARINA I PROLAZI KROZ NAJNOVIJE STAMBENO NASELJE BELVILLE BULEVAR CRVENE ARMIJE
ULICA KOJA POČINJE OD ULICE POPOVA BARA NOVA 203 KOD K.BR. 33A (PARCELA 2935/7) I UPRAVNA JE NA NJU I IDE DO ULICE POPOVA BARA NOVA 1 POPOVAČKA
ULICA KOJA POČINJE OD ULICE VOJVOĐANSKIH BRIGADA KOD K.BR. 143M I K.BR. 143C I IDE U PRAVCU ULICE ŽARKA OBREŠKOG (BATAJNICA) TEMERINSKA (BATAJNICA)
ULICA KOJA POČINJE OD ULICE ZEMLJORADNIČKE KOD KUĆNOG BROJA 6, KAO PRVA ULICA DESNO PETROVDANSKA
ULICA KOJA POLAZI OD ULICE SV. NIKOLE OD KUĆNOG BROJA 41 U PRAVCU ŠUME "ZVEZDARA" SVETOG ERMILA
ULICA KOJA SE NALAZI IZMEĐU AZILA ZA PSE I ULICE ATOVI NOVA 1013, UPRAVNOJ NA ULICU OVČANSKI PUT. SADAŠNJI NAZIV ULICE JE ATOVI NOVA 1011 (BORČA) VOJVOĐANSKIH SALAŠA (BORČA)
ULICA KOJA SE NALAZI IZMEĐU ULICA JOVANA ZLATOUSTOG I BOŠKA JUGOVIĆA I POVEZUJE ULICE RASTKA NEMANJIĆA I BRAĆE MRNJAVČEVIĆ (BORČA) LJUBOMIRA KLERIĆA (BORČA)
ULICA KOJA SE NALAZI IZMEĐU ULICA KNINSKE KRAJINE I IRIŠKOG VENCA (BORČA) TENJSKA (BORČA)
ULICA KOJA SE NALAZI IZMEĐU ULICA MITE STAJIĆA I KNEZA ALEKSE (BORČA) IVANA GALEBA (BORČA)
ULICA KOJA SE NALAZI IZMEĐU ULICA MITE STAJIĆA I KNEZA ALEKSE (BORČA) IVANA GALEBA (BORČA)
ULICA KOJA SE NALAZI IZMEĐU ULICA VILIJA BRANTA I KONSTANTINA DANILA I PARALELNA SA NJIMA ADAMA BOGOSAVLJEVIĆA
ULICA KOJA SE NALAZI IZMEĐU ULICE PORODICE TANASIJEVIĆ I ULICE PORODICE PRAIZOVIĆ NIKOLE PETROVIĆA
ULICA KOJA SE PROSTIRE IZMEĐU ULICA MIROVAČKE I VRANOVAČKE I IDE DO AZANJSKE (PARCELE 244 I 245) (KRNJAČA) BELOBRDSKA (KRNJAČA)
ULICA KOJA SE PROTEŽE IZA FABRIKE DAHLIJA PREMA DUNAVU ILI ŠLJUNKARI NA DUNAVU, ULAZI SE U ULICU IZ NOVE ULICE KOJA JE OZNAČENA KAO ULICA POD REDNIM BROJEM 54 (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 4. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA KOJA SE PRUŽA OD „MOLOVE“ PUMPE U ULICI BRAĆE JERKOVIĆ (ISPOD KRIVINE) PRAVO PORED NASELJA MITROVO BRDO, PREMA KUMODRAŽU MITROVDANSKA
ULICA KOJA SE PRUŽA POČEV OD ULICE ZEMUNSKE I IDE PREMA SEVERU POKLAPAJUĆI SE SA POSTOJEĆIM PUTEM, ODNOSNO KATASTARSKOM PARCELOM 2350 KRIVAJSKA
ULICA KOJA SE PRUŽA, POČEV OD ULICE BUSIJE NOVA 28 I IDE DUŽ KATASTARSKIH PARCELA 2123/9 (PARNA STRANA) I 2122 (NEPARNA STRANA) I ZAVRŠAVA SE DO PUTA OZNAČENOG KATASTARSKIM BROJEM 2350 MATA KOSOVCA
ULICA KOJA SKREĆE DESNO OD PARTIZANSKE (MALI MOKRI LUG) MIHAJLA ANDREJEVIĆA (MALI MOKRI LUG)
ULICA KOJA SPAJA NOVE ULICE OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 67 I 70. ULICA JE PARALELNA SA AUTO PUTEM BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 14. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA KOJA SPAJA ŠANGAJSKU DO PRODUŽETKA ULICE NIKOLE DEMONJE (BATAJNICA) MALE MEĐE - 40. NOVA (BATAJNICA)
ULICA KOJA SPAJA ULICE ŠANGAJSKU I ULICU BELEGIŠKU (U CELOJ DUŽINI ULICE) (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA KOJA SPAJA ULICU MAKSIMA BRANKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 18, I ULICU TITELSKU (BATAJNICA) MAKSIMA BRANKOVIĆA – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA KRUŽNA, UPRAVNA NA PRELIVAČKU ULICU (BORČA) MILUTINA BORISAVLJEVIĆA (BORČA)
ULICA LEVO (OD ULICE OZNAČENE KAO ULICA BROJ 13) KOD KUĆNOG BROJA 45 K, PREMA SEVERU (UGRINOVCI) PARTIZANSKA – 4. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO (OD ULICE OZNAČENE KAO ULICA BROJ 23) KOD KUĆNOG BROJA 195 R, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 11. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO (OD ULICE OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 23) KOD KUĆNOG BROJA 88 G, PREMA JUGO-ISTOKU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 21. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO (OD ULICE OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 23) KOD KUĆNOG BROJA 96 A, PREMA SEVERO-ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 27. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO (OD ULICE OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 23) PREKO PUTA KUĆNOG BROJA 88 G, PREMA SEVERO-ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 28. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO (OD ULICE OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 49) KOD KUĆNOG BROJA 28 A, PREMA ISTOKU (ZEMUN POLJE) IKARBUS - 2. NOVA (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO (OD ULICE OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 6) KOD KUĆNOG BROJA 46, PREMA SEVERO-ZAPADU (ZEMUN POLJE) SIMEONA KONČAREVIĆA – 1. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO ČETVRTA PARALELNA SA ULICOM MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 153, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 39. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO DRUGA PARALELNA SA ULICOM MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 32, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 37. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO I DESNO PREMA ZAPADU I ISTOKU, NA KRAJU ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE (UGRINOVCI) ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 1. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT KOD BENZINSKE STANICE OMB A PREMA JUGO- ZAPADU I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 6. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT KOD CIGLANE GRMEČ A PREMA JUGO-ZAPADU I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 16. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT KOD FABRIKE MLEKA AD IMLEK ULICA SE PROSTIRE OKO MLEKARE I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 11. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT KOD STOVARIŠTA ŠOLAJA A PREMA JUGO-ZAPADU I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 15. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT PRE FABRIKE STAKLA ZVEZDA A PREMA JUGO-ZAPADU I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 10. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT SKRETANJE LEVO POSLE MLEKARE I NEKADAŠNJE VOJNE USTANOVE, PREMA JUGO-ZAPADU I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 12. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO IZ ULICE DOBANOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 75 PREMA JUGU (ZEMUN POLJE) DOBANOVAČKI PUT – 4. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO IZ ULICE DOBANOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 93 PREMA JUGU (ZEMUN POLJE) DOBANOVAČKI PUT – 2. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO IZ ULICE DOBANOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 97 PREMA JUGU (ZEMUN POLJE) DOBANOVAČKI PUT – 3. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO IZ ULICE DOBANOVAČKI PUT PREKO PUTA KUĆNOG BROJA 58 C PREMA JUGU (ZEMUN POLJE) DOBANOVAČKI PUT – 1. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD NOVE ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 29) KOD KUĆNOG BROJA 60 B, PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 19 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD NOVE ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 29) KOD KUĆNOG BROJA 60, PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 20 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD NOVE ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 29) KOD KUĆNOG BROJA 70, PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 21 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD NOVE ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 29) KOD KUĆNOG BROJA 74, PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) VELIKE MEĐE – NOVA 22 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD NOVE ULICE KOD KUĆNOG BROJA 140 N, PREMA NASELJU OFICIRSKA KOLONIJA (BATAJNICA) OFICIRSKA KOLONIJA – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD NOVE ULICE KOD KUĆNOG BROJA 140 Z, PREMA NASELJU OFICIRSKA KOLONIJA (BATAJNICA) OFICIRSKA KOLONIJA – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 100 A PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 62 N PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 74 NJ PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 7. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 78 Đ PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 8. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 84 A PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 6. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 84 NJ PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 9. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 90 A PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 5. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 92 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 4. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 96 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 3. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 125) KOD KUĆNOG BROJA 37 PREMA SEVERU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 4. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 125) KOD KUĆNOG BROJA 41 B PREMA SEVERU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 5. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 125) KOD KUĆNOG BROJA 61 PREMA SEVERU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 42 PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 6. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 52 PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 5. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 56 PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 4. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 62 PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 3. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 87 B PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE IZA KUĆNOG BROJA 15 A PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA) BELARICA – 57. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 19 A PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA) BELARICA – 58. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 25 PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA) BELARICA – 59. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 31 PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA) BELARICA – 60. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 35 PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA) BELARICA – 61. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 41 PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA) BELARICA – 62. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 49 PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA) BELARICA – 63. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BELEGIŠKE KOD KUĆNOG BROJA 11 PREMA JUGO – ISTOKU (BATAJNICA) BELEGIŠKA – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BELEGIŠKE KOD KUĆNOG BROJA 19 PREMA JUGO – ISTOKU (BATAJNICA) BELEGIŠKA – 3. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 47 PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) STANKA TIŠME – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 49 PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) STANKA TIŠME – 2. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 51 PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) STANKA TIŠME – 3. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 59 PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) STANKA TIŠME – 4. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 67 PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) STANKA TIŠME – 5. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 75 PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) STANKA TIŠME – 6. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 77 A PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) STANKA TIŠME – 7. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 79 A PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) STANKA TIŠME – 8. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 83 PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) STANKA TIŠME – 9. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 11 PREMA JUGU (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 10. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 13 PREMA JUGU (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 9. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 15G PREMA JUGU (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 8. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 17 PREMA JUGU (BATAJNICA) ANGAJSKA – 7. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 7 PREMA JUGU (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 12. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 9 PREMA JUGU (BATAJNICA) ŠANGAJSKA – 11. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE KOJA VODI ZA PLAVI HORIZONT ISPRED FABRIKE IKARBUS, KOD KUĆNOG BROJA 24 F, NOVA ULICA VODI PREMA JUGU, PREMA AUTO PUTU BEOGRAD – ZAGREB (ZEMUN POLJE) IKARBUS - 3. NOVA (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE KOJA VODI ZA PLAVI HORIZONT IZA FABRIKE GRMEČ, A VODI PREMA JUGU, PREMA AUTO PUTU BEOGRAD - ZAGREB (ZEMUN POLJE) GRMEČ - 1. NOVA (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE KOJA VODI ZA PLAVI HORIZONT IZA FABRIKE IKARBUS, NOVA ULICA VODI PREMA JUGU, PREMA AUTO PUTU BEOGRAD – ZAGREB (ZEMUN POLJE) IKARBUS - 4. NOVA (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 103, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 10 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 107, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 11 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 39, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) OFICIRSKA KOLONIJA – 6. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 51, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 1 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 57, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 2 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 65, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 3 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 65, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 3 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 69, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 4 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 71, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 5 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 75, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 6 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 85, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 7 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 89, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 8 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 97, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ZABRAN – NOVA 9 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE PARTIZANSKA KOD KUĆNOG BROJA 217 A, PREMA SEVERO-ISTOKU (UGRINOVCI) PARTIZANSKA – 5. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE PARTIZANSKA KOD KUĆNOG BROJA 49, PREMA ISTOKU (UGRINOVCI) PARTIZANSKA – 2. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 29, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 6. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 29, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI) PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA – 1. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 45 B, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI) PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA – 2. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 69, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI) PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA – 3. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE PUKOVNIKA MILENKA PAVLOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 143, PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) KLIN – NOVA 13 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE PUKOVNIKA MILENKA PAVLOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 153, PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA) KLIN – NOVA 12 (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE ŠANGAJSKA KOD KUĆNOG BROJA 119, PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 41. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE ŠANGAJSKA KOD KUĆNOG BROJA 121 B, PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 42. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE ŠANGAJSKA KOD KUĆNOG BROJA 123 G, PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 43. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE ŠANGAJSKA KOD KUĆNOG BROJA 127 A, PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 44. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE ŠANGAJSKA KOD KUĆNOG BROJA 129 A, PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA) MALE MEĐE- 45. NOVA (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE KOD KUĆNOG BROJA 21, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 6. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE KOD KUĆNOG BROJA 31, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 5. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE KOD KUĆNOG BROJA 43, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 4. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE KOD KUĆNOG BROJA 51, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 3. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE KOD KUĆNOG BROJA 61, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 2. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ŠIROKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 31 PREMA SEVERU (BATAJNICA) BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 10. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE ŠIROKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 41 A PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ŠIROKI PUT – 5. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE STANKA TIŠME KOD KUĆNOG BROJA 71 DŽ PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ŠIROKI PUT – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE STANKA TIŠME KOD KUĆNOG BROJA 73 B PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ŠIROKI PUT – 3. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE STANKA TIŠME KOD KUĆNOG BROJA 81 PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA) ŠIROKI PUT – 4. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE STEVANA SIMIĆA KOD KUĆNOG BROJA 23 C, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI) BUSINJSKA BARA – 2. NOVA (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE STEVANA SIMIĆA KOD KUĆNOG BROJA 29, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI) BUSINJSKA BARA – 3. NOVA (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE STEVANA SIMIĆA KOD KUĆNOG BROJA 9, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI) BUSINJSKA BARA – 1. NOVA (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 109, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 24. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 111, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 25. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 113, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 29. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 115, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 30. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 127, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 31. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 133, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 32. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 135 A, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 33. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 137, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 34. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 2, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 7. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 41 E, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 35. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 71, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 9. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 73 G, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 10. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 77 V, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 12. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 79 B, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 14. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 81 Z, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 16. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 83, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 18. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 89, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 19. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 95, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 22. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 97, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 23. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE UGRINOVAČKI PUT PREKO PUTA KUĆNOG BROJA 68, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 8. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO OD ULICE VOJVODE NOVAKA KOD KUĆNOG BROJA 1 PREMA SEVERO- ISTOKU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 12. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE VOJVODE NOVAKA KOD KUĆNOG BROJA 11 PREMA SEVERO- ISTOKU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 9. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE VOJVODE NOVAKA KOD KUĆNOG BROJA 13 PREMA SEVERO- ISTOKU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 8. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE VOJVODE NOVAKA KOD KUĆNOG BROJA 17 PREMA SEVERO- ISTOKU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 7. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE VOJVODE NOVAKA KOD KUĆNOG BROJA 21 PREMA SEVERO- ISTOKU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 6. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE VOJVODE NOVAKA KOD KUĆNOG BROJA 3 PREMA SEVERO- ISTOKU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 11. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE VOJVODE NOVAKA KOD KUĆNOG BROJA 7 PREMA SEVERO- ISTOKU (BATAJNICA) VOJVODE NOVAKA – 10. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 151 A, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 19. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 153, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 18. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 155 A, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 17. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 159, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 16. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 161, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 15. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 173, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 14. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 175, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 13. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 179, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 12. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 233, PREMA SEVERO-ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 10. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 267 D, PREMA SEVERU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 5. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 269, PREMA SEVERU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 4. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 81, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI) ZEMUNSKA – 21. DEO (UGRINOVCI)
ULICA LEVO OSMA PARALELNA SA ULICOM MALA PRUGA, NA KRAJU ULICE UGRINOVAČKI PUT, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 43. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO PARALELNA SA ULICOM BELEGIŠKA IZMEĐU KUĆNIH BROJEVA OD 11 DO 19 (BATAJNICA) BELEGIŠKA – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA LEVO PETA PARALELNA SA ULICOM MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 34 A, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 40. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO PRVA PARALELNA SA ULICOM MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 22, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 36. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO SA BATAJNIČKOG PUTA KOD KUĆNOG BROJA 157, A PREMA AUTO PUTU BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 8. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO SA BATAJNIČKOG PUTA, SKRETANJE LEVO PRE FABRIKE GALENIKA PREMA JUGU I SKRETANJE PREMA NASELJU GALENIKA (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 1. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO SA NOVE ULICE OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 52, A PROLAZI KROZ BIVŠU FABRIKU ELEKTRONSKA INDUSTRIJA (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 9. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO SEDMA PARALELNA SA ULICOM MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 56, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 42. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO ŠESTA PARALELNA SA ULICOM MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 50, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 41. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA LEVO TREĆA PARALELNA SA ULICOM MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 151 A, PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE) UGRINOVAČKI PUT – 38. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA NA TERITORIJI KO KUMODRAŽ, NA OPŠTINI VOŽDOVAC KLINSKA, POČINJE OD ULICE BRAĆE JERKOVIĆ I PARALELNA SA DUKATSKOM ULICOM
ULICA NEIMENOVANA, PARALELNA SA ULICOM BRAĆE MARIĆ (BRAĆE MARIĆ) MILOŠA ŽUTIĆA (BRAĆE MARIĆ)
ULICA NOVOFORMIRANA IZMEĐU ULICA MITE STANIĆA I KNEZA ALEKSE (NASELJE MALI ZBEG) (BORČA) MILORADA ARSENIJEVIĆA (BORČA)
ULICA OD KRUŽNOG PUTA BULEVARA JNA – BELI POTOK I AVALSKOG PUTA DO AVALSKE ULICE U RIPNJU GENERAL ŽDANOVA
ULICA OSMA DESNO OD SURČINSKOG PUTA LAĐARSKA
ULICA OSMA LEVO OD SURČINSKOG PUTA SLOVAČKA
ULICA PARALELNA SA AUTO PUTEM BEOGRAD – NOVI SAD, A NALAZI SE IZA BIVŠE FABRIKE ELEKTRONSKA INDUSTRIJA (ZEMUN POLJE) BATAJNIČKI DRUM – 17. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA PARALELNA SA BOLJETINSKOM (ULICA 5)(KRNJAČA) ISTINIĆKA (KRNJAČA)
ULICA PARALELNA SA LJEVOŠKOVAČKOM DO AZANJSKE (ULICA 2) (KRNJAČA) MIROVAČKA (KRNJAČA)
ULICA PARALELNA SA MIROVAČKOM (ULICA 3) (KRNJAČA) VRANOVAČKA (KRNJAČA)
ULICA PARALELNA SA NOVOM 303 (REŠENJE NOVEMBAR 2006: MOMIRA KORUNOVIĆA) I NOVOM 404 (REŠENJE NOVEMBAR 2006: KOSTE HRISTIĆA) (PRETOK) RADOMIRA ŠAPERA (PRETOK)
ULICA PARALELNA SA PERINA BARA (ULICA 4) (RIPANJ) POLJARSKA (RIPANJ)
ULICA PARALELNA SA VRANOVAČKOM (ULICA 4) (KRNJAČA) BOLJETINSKA (KRNJAČA)
ULICA PETA DESNO OD SURČINSKOG PUTA ROMSKIH ŽRTAVA
ULICA PETA LEVO OD SURČINSKOG PUTA PROLEĆNOG CVEĆA
ULICA PETA LEVO OD ULICE NOVOBEOGRADSKIH GRADITELJA PARALELNOJ SA LIVAČKOM RADOMIRA RELJIĆA
ULICA PETA LEVO OD ULICE SURČINSKE POSLE „STAROG NASELJA” U LEDINAMA PARALELNA SA MIKELANĐELOVOM KONSTANTINA DANILA
ULICA PETA PARALELNA SA KROJAČKOM DUBOREZAČKA
ULICA PETA PARALELNA SA ULICOM IRIŠKI VENAC, UPRAVNA NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA (BORČA) GOLUBIĆKA (BORČA)
ULICA PETA PARALELNO OD ULICE ALBREHTA DIRERA VASILIJA KANDINSKOG
ULICA PETNAESTA LEVO OD SURČINSKOG PUTA OBUĆARSKA
ULICA PRILAZ IZ ULICE NARODNOG FRONTA PARALELNA SA ULICOM DIMITRIJA T. LEKA (BORČA) PODBORSKA (BORČA)
ULICA PRNJAVOR SMRDAN (ULICA 1), SADAŠNJI NAZIV ULICE KOJA ZAVIJA KA ULICI SREDNJI PRNJAVOR (RIPANJ) PRNJAVOR (RIPANJ)
ULICA PRVA DESNO (ODNOSNO UPRAVNA NA NJU) OD ULICE KONSTANTINA DANILA ALBREHTA DIRERA
ULICA PRVA DESNO IZ ULICE RADE KONDIĆA, OD BROJA 24A (MALI MOKRI LUG) GALILEJEVA (MALI MOKRI LUG)
ULICA PRVA DESNO OD NOVOIMENOVANE ULICE UROŠA MARTINOVIĆA, PROLAZI PORED POSTOJEĆE RUSKE ŠKOLE RJEPINOVA
ULICA PRVA DESNO OD ULICE NOVOBEOGRADSKIH GRADITELJA PČELARSKA
ULICA PRVA DESNO OD ULICE OMLADINSKIH BRIGADA PREMA CENTRU NOVOG BEOGRADA UROŠA MARTINOVIĆA
ULICA PRVA DESNO OD ULICE SURČINSKE (NA POČETKU LEDINA) ILIJE BOSILJA
ULICA PRVA DESNO OD ULICE SURČINSKE, PRI KRAJU „STAROG NASELJA” U LEDINAMA ANRI MATISA
ULICA PRVA DESNO OD ULICE SURČINSKI PUT PAULA KLEA
ULICA PRVA DESNO OD ULICE VLADIMIRA POGAČIĆA KOJU SPAJA SA ULICOM UNIVERZIJADE SAJDŽIJSKA
ULICA PRVA LEVO OD BELFORTSKE ULICE HRISTIFORA ŽEFAROVIĆA
ULICA PRVA LEVO OD REMBRANTOVE ISAKA SINGERA
ULICA PRVA LEVO OD SURČINSKOG PUTA ZOGRAFSKA
ULICA PRVA LEVO OD ULICE KONSTANTINA DANILA VODENIČARSKA
ULICA PRVA LEVO, UPRAVNA NA ULICU NOVOBEOGRADSKIH GRADITELJA BRANE PETROVIĆA
ULICA PRVA PARALELNA SA ČINGRIJINOM DR VLADANA ĐORĐEVIĆA
ULICA PRVA PARALELNA SA ULICOM IRIŠKI VENAC, UPRAVNA NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA (BORČA) KARINSKA (BORČA)
ULICA PRVA PARALELNO (PREMA SURČINU) OD ULICE „RUSKOG PILOTA” VILI BRANTA
ULICA PRVA PARALELNO (SA LEVE STRANE) SA ULICOM SURČINSKI PUT UNIVERZIJADE
ULICA PRVA PARALELNO (U PRAVCU SURČINA) SA REMBRANTOVOM BERAČKA
ULICA PRVA PARALELNO SA ANDREJA TARKOVSKOG REMBRANTOVA
ULICA PRVA PARALELNO SA KROJAČKOM TOKARSKA
ULICA PRVA PARALELNO SA SURČINSKOM I UPRAVNA NA ULICU UNIVERZIJADE ŽRTAVA BOMBARDOVANJA
ULICA PRVA PARALELNO SA ULICOM ILIJE BOSILJA ORSONA VELSA
ULICA PRVA PARALELNO SA ULICOM ISAKA SINGERA BRAĆE NASTASIJEVIĆ
ULICA PRVA PARALELNO SA ULICOM JURIJA GAGARINA (PREMA BEŽANIJI) EVROPSKA
ULICA PRVA PARALELNO SA ULICOM TICIJANOVOM EDVARDA MUNKA
ULICA PRVA PARALELNO SA ULICOM ŽRTAVA BOMBARDOVANJA KROJAČKA
ULICA RAKOVIČKI PUT KOJI OD MILOŠEVOG KONAKA VODI KA ULICI PATRIJARHA DIMITRIJA BULEVAR PATRIJARHA PAVLA
ULICA SEDMA DESNO OD SURČINSKOG PUTA OPANČARSKA
ULICA SEDMA LEVO OD SURČINSKOG PUTA SREMSKOKARLOVAČKA
ULICA SEDMA PARALELNA SA ULICOM IRIŠKI VENAC, UPRAVNA NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA (BORČA) KNINSKOG KOSOVA (BORČA)
ULICA SEDMA PARALELNO SA KROJAČKOM GRNČARSKA
ULICA ŠESNAESTA LEVO OD SURČINSKOG PUTA JEVREJSKIH ŽRTAVA
ULICA ŠESTA DESNO OD SURČINSKOG PUTA KNJIGOVEZAČKA
ULICA ŠESTA PARALELNA SA ULICOM IRIŠKI VENAC, UPRAVNA NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA (BORČA) BATINJOLSKA (BORČA)
ULICA ŠESTA PARALELNO SA KROJAČKOM VEZILJSKA
ULICA ŠESTA PARALELNO SA ULICOM ALBREHTA DIRERA GUSTAVA KLIMTA
ULICA ŠESTOA LEVO OD SURČINSKOG PUTA TOMASA MANA
ULICA TREĆA DESNO OD ULICE SURČINSKI PUT JANKA BRAŠIĆA
ULICA TREĆA LEVO OD REMBRANTOVE INĐIJSKA
ULICA TREĆA LEVO OD ULICE NOVOBEOGRADSKIH GRADITELJA POLA GOGENA
ULICA TREĆA LEVO OD ULICE SURČINSKE POSLE „STAROG NASELJA” U LEDINAMA PARALELNA SA ULICOM VAN GOGA RUBENSOVA
ULICA TREĆA LEVO OD ULICE SURČINSKI PUT ALEKSANDRA VUČA
ULICA TRECA PARALELNA SA ULICOM IRIŠKI VENAC, UPRAVNA NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA (BORČA) BOGDANA GAVRILOVIĆA (BORČA)
ULICA TREĆA PARALELNO SA KROJAČKOM TKAČKA
ULICA TREĆA PARALELNO SA ULICOM ILIJE BOSILJA BELFORTSKA
ULICA TRINAESTA LEVO OD SURČINSKOG PUTA KIPARSKA
ULICA U BLOKU ZGRADA IZMEĐU ULICA MILANA RAKIĆA I ČINGRIJINE (PARALELNA SA MILANA RAKIĆA) IVANA KAPISTRANA
ULICA U NASELJU GUVNO KOJA JE UPRAVNA NA ULICU MITRA TRIFUNOVIĆA UČE, A NALAZI SE IZMEĐU ULICA MILOVANA JAKŠIĆA I GUVNA NOVA 10 (BORČA) ŽETELAČKA (BORČA)
ULICA U PRODUŽETKU ULICE BEOGRADSKA, PREMA ISTOKU (NA MESTU GDE SE SEKU ULICE BEOGRADSKA I PARTIZANSKA) (UGRINOVCI) PARTIZANSKA – 3. DEO (UGRINOVCI)
ULICA U PRODUŽETKU ULICE DUŠANA MAĐARČIĆA-KORČAGINA, PREMA PRUZI BEOGRAD - ZAGREB (ZEMUN POLJE) DUŠANA MAĐARČIĆA KORČAGINA – 1. DEO (ZEMUN POLJE)
ULICA U PRODUŽETKU ULICE JOVANA BRANKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 167 Đ PREMA SEVERU (BATAJNICA) JOVANA BRANKOVIĆA – 3. DEO (BATAJNICA)
ULICA U PRODUŽETKU ULICE JOVANA BRANKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 176 A PREMA SEVERU (BATAJNICA) JOVANA BRANKOVIĆA – 1. DEO (BATAJNICA)
ULICA UPRAVNA NA 40. NOVU (ZEMUN) MATEJIČKA (ZEMUN)
ULICA UPRAVNA NA KIKINDSKU I PARALELNA SA 302 NOVOM (REŠENJE NOVEMBAR 2006: DOBRUNSKA) (PRETOK) RAJKA ŽIŽIĆA (PRETOK)
ULICA UPRAVNA NA KIKINDSKU IZMEĐU ULICA BIJELJINSKE I ROGATIČKE VASE MIJATOVIĆA – BORČA, NASELJE PRETOK
ULICA UPRAVNA NA KIKINDSKU, A PARALELNA SA ULICOM JOVANA TEKELIJE PAVLA IVIĆA – BORČA, NASELJE PRETOK
ULICA UPRAVNA NA LOŠINJSKU DONJU DESNO, PARALELNOJ SA ULICOM 9 (ULICA 10) VITINSKA
ULICA UPRAVNA NA LOŠINJSKU DONJU LEVO (ULICA 7) MATIČANSKA
ULICA UPRAVNA NA PRELIVAČKU ULICU (BORČA) NEBOJŠE POPOVIĆA (BORČA)
ULICA UPRAVNA NA RASKRSNICU UZDINSKE I DVORSKE (ULICA 1) (KRNJAČA) LJEVOŠKA (KRNJAČA)
ULICA UPRAVNA NA SLANAČKI PUT, DRUGA PARALELNA SA ULICOM DRVARSKE ČESME KANADSKA – VIŠNJIČKA BANJA
ULICA UPRAVNA NA ULICU 3 DESNO (ULICA 5) (LOŠINJSKA) BRAINSKA
ULICA UPRAVNA NA ULICU 3 DESNO, PARALELNOJ SA ULICOM 5 (ULICA 6) (LOŠINJSKA) IZBIČKA
ULICA UPRAVNA NA ULICU 3 LEVO (ULICA 4) (LOŠINJSKA) BILUŠKA
ULICA UPRAVNA NA ULICU 9 (ULICA 8) (LOŠINJSKA) KORIŠKA
ULICA UPRAVNA NA ULICU DIČINSKU, KOD KUĆNOG BROJA 9, PARALELNA SA ULICOM IVANA GALEBA TIHOMIRA OGNJANOVA – BORČA
ULICA UPRAVNA NA ULICU EFESKU, A PARALELNA SA OVČANSKIM PUTEM ŽIVOJINA PAVLOVIĆA – BORČA
ULICA UPRAVNA NA ULICU FRANJE KRČA DO ULICE ĐORĐA LOBAČOVA (ZEMUN) LJUBOTENSKA (ZEMUN)
ULICA UPRAVNA NA ULICU GUSTAVA KLIMTA KAZIMIRA MALJEVIĆA
ULICA UPRAVNA NA ULICU JOVANKE RADAKOVIĆ (MIRIJEVO) NIKOLE DOKSATA (MIRIJEVO)
ULICA UPRAVNA NA ULICU KUMANIČKU, PARALELNA SA ULICOM POPOVA BARA NOVA 308 NIKOLAEA JORGE – BORČA
ULICA UPRAVNA NA ULICU LOTOSA, KOD BROJA 18 ŽARKA PETROVIĆA – BORČA
ULICA UPRAVNA NA ULICU MIHAILA PETROVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 66, A PARALELNA SA ULICOM KARANSKOM DRAGOSLAVA ANDRIĆA – BORČA, NASELJE GUVNO
ULICA UPRAVNA NA ULICU OVČANSKI PUT, A PARALELNA SA ULICOM MOREJSKOM BRANISLAVA CIGE JERENIĆA – BORČA
ULICA UPRAVNA NA ULICU OVČANSKI PUT, PARALELNA I ISPRED ULICE DRAGOVIĆKE 18 VOJISLAVA DESPOTOVA – BORČA
ULICA UPRAVNA NA ULICU PRNJAVOR SMRDAN DESNO (ULICA 5) (RIPANJ) PEKAČKA (RIPANJ)
ULICA UPRAVNA NA ULICU PRNJAVOR SMRDAN LEVO (ULICA 3) (RIPANJ) PERINA BARA (RIPANJ)
ULICA UPRAVNA NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA, IZMEĐU ULICA LJUBOMIRA KLERIĆA I JOVANA ZLATOUSTOG PALA TELEKIJA – BORČA
ULICA UPRAVNA NA ULICU ZRENJANINSKI PUT KOD BROJA 131, PARALELNA SA ULICOM NARODNOG FRONTA, A SPAJA ULICU ZRENJANINSKI PUT U ULICU BORČANSKIH ŽRTAVA 1914 LUŽNIČKA – BORČA
ULICA UPRAVNOJ NA TEMERINSU, A KOJA KREĆE OD VOJVOĐANSKIH BRIGADA KOD K.BR. 145A I IDE U PRAVCU ULICE MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA, PARALELNO SA ULICOM ŽARKA OBREŠKOG (BATAJNICA) TITELSKA (BATAJNICA)
ULICA UPRAVNOJ NA ULICE RASTKA NEMANJIĆA I VLADIKE RADA, PARALELNOJ SA ANDERSONOVOM ULICOM (BORČA) BRANISLAVA BUKUROVA (BORČA)
ULICA UPRAVNOJ NA ULICE RASTKA NEMANJIĆA I VLADIKE RADA, PARALELNOJ SA ULICOM BRAĆE ANĐELIĆ (BORČA) CRNOLUŠKA (BORČA)
ULICA UPRAVNOJ NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA, A PARALELNOJ SA ULICOM KNINSKE KRAJINE (BORČA) VUKANA NEMANJIĆA (BORČA)
ULICA UPRAVNOJ NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA, A PARALELNOJ SA ULICOM MAJORA GAVRILOVIĆA (BORČA) VLADIMIRA VISOCKOG (BORČA)
ULICA UPRAVNOJ NA ULICU VOJVODE STEPE OD BROJA 492 DO 492A HRIZANTEMA
ULICA UPRAVNOJ NA ULICU VOVODE STEPE OD BROJA 502 DO 504 MAGNOLIJA
ULICI UPRAVNA NA LOŠINJSKU DONJU DESNO (ULICA 9) DOLAČKA
ULICI UPRAVNOJ NA ULICE 4 I 5 (ULICA 6) (KRNJAČA) VELETINSKA (KRNJAČA)
UPRAVNA NA ULICU PUT ZA CRVENKU, STARI NAZIV PUT ZA CRVENKU VII PRILAZ STEVANA ŠALAJIĆA