Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič

Stari i novi nazivi ulica Beograda

Stari naziv Novi naziv
Boška Vrebalova GENERALA LEŠJANINA
Božidara Adžije RADOSLAVA GRUJIĆA
Bulevaru JNA BULEVAR OSLOBOĐENjA
Baja Sekulića SVETOG NIKOLE
Boška Palkovljevića MRAOVIĆA SOKAČE
Blaža Jovanovića SAMJUELA BEKETA
Boračka Ulica PREDRAGA VASIĆA
Branka Đonovića MILOŠA SAVČIĆA
Bulevar mira BULEVAR KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA
Buđonijeva Ulica BOŽE BAUCALA
Bosanska 1. prilaz NIKOLE NESTOROVIĆ
Begluk Nova 1. KONSTANTINA DRAGAŠA
Begluk Nova 2. JELENE BALŠIĆ
Begluk Nova 3. VOJVODE VOJISLAVA VOJINOVIĆA
Begluk Nova 4. ŽUPANA PRIBILA
Begluk Nova 5. PETRA BRAJANA
Begluk Nova 6. VOJVODE VRATKA
Begluk Nova 7. VOJVODE NOVAKA
Begluk Nova 11. KESARA VOJIHNE
Begluk Nova 12. KESARA NOVAKA
Begluk Nova 14. KESARA HRELjE
Begluk Nova 15. KESARA PRELjUBA
Begluk Nova 17. DESPOTA IVANIŠA
Begluk Nova 18. ĐURĐA BALŠIĆA
Braće Ribar CARICE JELENE
Batajničkih ilegalaca KRALjA UROŠA PRVOG
Bolmanske bitke SEVASTOKRATORA DEJANA
Beogradskih ilegalaca VOJVODE NIKOLE STANjEVIĆA
Brdo Ljube Rankovića (OSTRUŽNICA) PETROVIĆA BRDO (OSTRUŽNICA)
Barska 1. deo (SREMČICA) BLAGAJSKA (SREMČICA)
Beogradska 1. deo (SREMČICA) BELOBRODSKA (SREMČICA)
Beogradska 2. deo (SREMČICA) BELIČKA (SREMČICA)
Beogradska 3. deo (SREMČICA) BESINjSKA (SREMČICA)
Beogradska 4: deo (SREMČICA) BELASIČKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 1. prilaz (SREMČICA) BELOSTENSKA (SREMČICA)
Beogradska 4 deo 2. prilaz (SREMČICA) BELAJSKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 3. prilaz (SREMČICA) BATUSKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 4. prilaz (SREMČICA) BATLAVSKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 5. prilaz (SREMČICA) BARILjEVSKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 6. prilaz (SREMČICA) BARDOSANSKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 7. prilaz (SREMČICA) BRAINSKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 8. prilaz (SREMČICA) BANOVDOLSKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 9. prilaz (SREMČICA) BALOVAČKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 10. prilaz (SREMČICA) BAJČINSKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 11. prilaz (SREMČICA) BAJGORSKA (SREMČICA)
Beogradska 4 deo 12. prilaz (SREMČICA) BADOVAČKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 13. prilaz (SREMČICA) BABLjAČKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 14. prilaz (SREMČICA) ARILjAČKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 15. prilaz (SREMČICA) ANDROVAČKA (SREMČICA)
Beogradska 4. deo 16. prilaz (SREMČICA) AJNOVAČKA (SREMČICA)
Beogradska 5. deo (SREMČICA) BELOPOLjSKA (SREMČICA)
Beogradska 5. deo 1. prilaz (SREMČICA) BELUĆKA (SREMČICA)
Beogradska 5. deo 2. prilaz (SREMČICA) BERKOVAČKA (SREMČICA)
Beogradska 6. deo (SREMČICA) BIVOLjAČKA (SREMČICA)
Beogradska 6. deo 1. prilaz (SREMČICA) BILUŠKA (SREMČICA)
Beogradska 6. deo 2. prilaz (SREMČICA) BINAČKA (SREMČICA)
Beogradska 6. deo 3. prilaz (SREMČICA) BISTRAŽINSKA (SREMČICA)
Beogradska 6. deo 4. prilaz (SREMČICA) BOBSKA (SREMČICA)
Beogradska 6. deo 5. prilaz (SREMČICA) BOBOVAČKA (SREMČICA)
Beogradska 6. deo 6. prilaz (SREMČICA) BOGOŠEVAČKA (SREMČICA)
Beogradska 6. deo 7. prilaz (SREMČICA) BOŽOVAČKA (SREMČICA)
Beogradska 7. deo (SREMČICA) BOLjETINSKA (SREMČICA)
Beogradska 8. deo (SREMČICA) BRADAŠKA (SREMČICA)
Beogradska 9. deo (SREMČICA) BRAINSKA (SREMČICA)
Beogradska 9. deo 1. prilaz (SREMČICA) BRVENIČKA (SREMČICA)
Beogradska 9. deo 3. prilaz (SREMČICA) BRESNIČKA (SREMČICA)
Beogradska 10. deo (SREMČICA) BRNjAČKA (SREMČICA)
Beogradska 11. deo (SREMČICA) BRESJAČKA (SREMČICA)
Beogradska 11. deo 1. prilaz (SREMČICA) BRODSKA (SREMČICA)
Beogradska 12. deo (SREMČICA) BRUTSKA (SREMČICA)
Beogradska 13. deo (SREMČICA) BRUSNIČKA (SREMČICA)
Beogradska 14. deo (SREMČICA) BUDISAVSKA (SREMČICA)
Beogradska 15. deo (SREMČICA) BUSINjSKA (SREMČICA)
Beogradska 15. deo 1. prilaz (SREMČICA) VAGNEŠKA (SREMČICA)
Beogradska 16. deo (SREMČICA) VALAČKA (SREMČICA)
Beogradska 17. deo (SREMČICA) ZABRĐSKA (SREMČICA)
Beogradska 18. deo (SREMČICA) ZLOPEČKA (SREMČICA)
Beogradska 19. deo (SREMČICA) IZBIČKA (SREMČICA)
Beogradska 20. deo (SREMČICA) ISTINIĆKA (SREMČICA)
Beogradska 21. deo (SREMČICA) POMAZATINSKA (SREMČICA)
Beogradska 22. deo (SREMČICA) PONORAČKA (SREMČICA)
BirčaniNova (UMKA) ILIJE BIRČANINA (UMKA)
Blagajska (SREMČICA) ZLATE HARMONIKAŠA (SREMČICA)
Barska 2. deo (SREMČICA) STARE KARAULE (SREMČICA)
Belobrodska (SREMČICA) UČITELjICE DAMJANKE GLIŠIĆ (SREMČICA)
Belička (SREMČICA) STAROVLAŠKA (SREMČICA)
Besinjska (SREMČICA) MILUNA PETKOVIĆA (SREMČICA)
Belasička (SREMČICA) GORSKOG CARA (SREMČICA)
Belostenska (SREMČICA) PORODICE JOSIPOVIĆ (SREMČICA)
Belajska (SREMČICA) PORODICE PRAIZOVIĆ (SREMČICA)
Batuska (SREMČICA) PORODICE TANASIJEVIĆ (SREMČICA)
Batlavska (SREMČICA) PORODICE RISTIĆ (SREMČICA)
Bariljevska (SREMČICA) PORODICE TRIČKOVIĆ (SREMČICA)
Bardosanska (SREMČICA) DAVIDOVIĆEV SOKAK (SREMČICA)
Brainska (SREMČICA) STEFANA ŠTILjANOVIĆA (SREMČICA)
Banovdolska (SREMČICA) PORODICE STEKIĆ (SREMČICA)
Balovačka (SREMČICA) PORODICE NIKŠIĆ (SREMČICA)
Bajgorska (SREMČICA) PORODICE VASIĆ (SREMČICA)
Badovačka (SREMČICA) PORODICE PETROVIĆ (SREMČICA)
Babljačka (SREMČICA) PORODICE JOVANOVIĆ (SREMČICA)
Belopoljska (SREMČICA) KAPETANA DEROKA (SREMČICA)
Belućka (SREMČICA) PORODICE SIMONOVIĆ (SREMČICA)
Berkovačka (SREMČICA) PORODICE ZASTAVNIKOVIĆ (SREMČICA)
Bivoljačka (SREMČICA) JEVREMA NEŠIĆA (SREMČICA)
Biluška (SREMČICA) MILIĆEVO SOKAČE (SREMČICA)
Binačka (SREMČICA) NIKOLIĆEV PRILAZ (SREMČICA)
Bistrižinska (SREMČICA) PORODICE NEDELjKOVIĆ (SREMČICA)
Bobska (SREMČICA) PORODICE RANKOVIĆ (SREMČICA)
Bogoševačka (SREMČICA) PORODICE MILjKOVIĆ (SREMČICA)
Božovačka (SREMČICA) RUSALKINA (SREMČICA)
Boljetinska (SREMČICA) DRAGOMIRA GLIŠIĆA (SREMČICA)
Bradaška (SREMČICA) PRVE BRAZDE (SREMČICA)
Brainska (SREMČICA) JOVANČE MICIĆA (SREMČICA)
Brvenička (SREMČICA) PORODICE TANIĆ (SREMČICA)
Bresnička (SREMČICA) PAVLOVOG LUGA (SREMČICA)
Brnjačka (SREMČICA) RAVNOGORSKA (SREMČICA)
Bresjačka (SREMČICA) VINOGRADARSKA (SREMČICA)
Brodska (SREMČICA) STARIH ORAČA (SREMČICA)
Brutska (SREMČICA) KOMITSKA (SREMČICA)
Budisavska (SREMČICA) KOLIBINSKA (SREMČICA)
Businjska (SREMČICA) TESARSKA (SREMČICA)
Beogradska 6. deo - 7. prilaz b (SREMČICA) CARICE MARE (SREMČICA)
Beogradska 1. deo (nova ulica paralelna sa istoimenom ulicom Beogradska 1. deo) (SREMČICA) PORODICE PAJIĆ (SREMČICA)
Beogradska 6. deo – 7 prilaz c određuje (SREMČICA) VASILIJE VUKOTIĆ (SREMČICA)
Beogradska 23. deo (SREMČICA) VILANIČKA (SREMČICA)
Beogradska 24. deo (SREMČICA) BRACINA (SREMČICA)
Beogradska 25. deo (SREMČICA) KRIVIH NjIVA (SREMČICA)
Borisa Kidriča (BORČA) BORČANSKIH ŽRTAVA 1914. (BORČA)
Bulevar AVNOJ-a BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA
Busije Nova 1 SVETOZARA BOROJEVIĆA OD BOJNE
Busije Nova 2 BUDA BUDISAVLjEVIĆA
Busije Nova 3 SOMBORSKIH SALAŠA
Busije Nova 4 MILANA RADEKE
Busije Nova 5 BEGEČKA
Busije Nova 6 EPISKOPA SAVE TRLAJIĆA
Busije Nova 7 MOROVIĆKIH ŠUMA
Busije Nova 8 SEKULE VITKOVIĆA
Busije Nova 9 NIKOLE BEGOVIĆA
Busije Nova 10 OBEDSKA
Busije Nova 11 BOVANSKA
Busije Nova 12 SAVKE SUBOTIĆ
Busije Nova 13 OSTROŽINSKOG
Busije Nova 14 STANKA OPAČIĆA–ĆANICE
Busije Nova 15 SPIRIDONA JOVIĆA
Busije Nova 16 ADAMA PRIBIĆEVIĆA
Busije Nova 17 STANKA KORAĆA
Busije Nova 18 TRIANDAFILA DUKE
Busije Nova 19 ŽIVKA STOJSAVLjEVIĆA
Busije Nova 20 BOGDANA STOJSAVLjEVIĆA
Busije Nova 21 PROTE MIHAILA PEJIĆA
Busije Nova 22 MOJSIJA LAZAREVIĆA
Busije Nova 23 DR LAZA KOSTIĆA
Busije Nova 24 DR ŽIVKA BERTIĆA
Busije Nova 25 SIMEONA ZLOKOVIĆA
Busije Nova 26 MANOJLA GRBIĆA
Busije Nova 27 JOVANA ONASTERLIJE
Busije Nova 28 STEFANA KNEŽEVIĆA
Busije Nova 29 MIRKA KOROLIJE
Busije Nova 30 GAVRA RODIĆA
Busije Nova 31 PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA
Busije Nova 32 DR ĐORĐA ŠUICE
Busije Nova 33 NIKOLE ZORIĆA
Busije Nova 34 STEVANA SIMIĆA
Busije Nova 35 DUŠANA LETICE
Busije Nova 36 ČEHA STAVELA
Baje Pivljanina 3 deo, u naselju Lisičji potok Diane Budisavljević