Nastavljamo priču o beogradskim sinagogama. U prethodnom delu smo se osvrnuli na kulturno i versko nasleđe Sefarda na Dorćolu, dok u ovom skrećemo pažnju na drugu važnu grupaciju jevrejskog naroda - Aškenaze.

Foto: Wikipedia / Matija - Sinagoga Sukat Šalom je jedina aktivna beogradska jevrejska bogomolja

Sinagoga Sukat Šalom

Okončanjem Prvog svetskog rata Beograd je postao primamljivo odredište za Aškenazi Jevreje koji su se počeli doseljavati iz nekadašnje Austro-Ugarske. U Beogradu ih je bilo i ranije. Mahom su dolazili kao zanatlije. Za razliku od Sefarda nisu ostajali okupljeni samo u jednom delu grada, tako da ih je bilo po čitavoj varoši. To je, verovatno i bio razlog što su za lokaciju svoje sinagoge izabrali sam centar grada, Kosmajsku ulicu.

Aškenazi opština je na adresi Kosmajske 19 odlučila da podigne novu sinagogu 1924. godine. Prilikom početka radova kralj Aleksandar i kraljica Marija potpisali su povelju koja je ostala u temeljima sinagoge. Sinagoga je svečano otvorena naredne godine i ostala je najveća sinagoga koju je Beograd ikad imao. U toku Drugog svetskog rata nemački vojnici su hram u Kosmajskoj 19 koristili kao bordel. Aškenazi sinagoga Sukat Šalom (Koliba mira) je, za razliku od sefardskih, jedina ostala da služi svojoj nameni i nakon Drugog svetskog rata.

Ostale beogradske i zemunske sinagoge više se nisu koristile u sakralne svrhe.

Foto: Wikipedia / Matija - Aškenazi sinagoga danas

Aškenazi sinagoga

Aškenazi sinagoga je izgrađena u današnjoj ulici Rabina Alkalaja sredinom 19. veka i nakon Drugog svetskog rata bila je u veoma dobrom stanju, ali je 1962. godine prešla u vlasništvo opštine Zemun. Većina zemunskih Jevreja nestala je u holokaustu, a deo preživelih se iselio u Izrael. Zemunska Jevrejska opština je pod pritiskom vlasti i po daleko nižoj ceni od njene prave vrednosti prodala sinagogu opštini Zemun. Opština je sinagogu počela da koristi za sastanke mesnog odbora i za programe "kulturno-umetničkog sadržaja". Naime, sinagoga je postala diskoteka u novembru 1969. godine, a potom pretvorena u restoran.

Bilo je nagoveštaja da će zgrada sinagoge biti vraćena Jevrejskoj opštini na osnovu zakona o denacionalizaciji, u ime dela imovine koja je nakon 1945. godine oduzeta Jevrejima. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture je na osnovu rešenja regulacionog plana za stari deo Zemuna predvideo povratak sakralnog karaktera sinagoge. Tek 2016. godine Agencija za restituciju vratila je vlasništvo nad sinagogom Jevrejskoj opštini Zemuna, ali je u dogovoru sa zakupcima i dalje ostala u funkciji restorana. U planu je otvaranje jevrejskog Verskog i kulturnog centra Teodor Hercl u okviru sinagoge.

Foto: Wikipedia - Na mestu današnje zgrade u Dubrovačkoj 23 u Zemunu, nalazila se sefardska sinagoga izgrađena 1871. godine. Za vreme Drugog svetskog rata pretrpela je određena oštećenja, ali je njena sudbina zapečaćena 1947. kada je odlukom NO Zemun porušena, materijal iskoršćen za gradnju drugih objekata i na njenom mestu sagrađena stambena zgrada

Tragična sudbina beogradskih sinagoga

Nastanak novog društva posle Drugog svetskog rata, navelo je određeni broj Jevreja da se odreknu imovine u korist države, a drugi su, preživeli pripadnici nekad značajne zajednice, ostavši, u holokaustu, bez svojih najbližih, imovinu prodavali kako bi preživeli.

Beograd, kao jugoslovenska prestonica, pretrpeo je velika razaranja tokom ratnih godina, ali su svih pet sinagoga ostale najvećim delom sačuvane. El kal vjež je preživela holokaust, ali u mesecima nakon oslobođenja Beograda jedan od pripadnika nove vlasti, naredio je da se zgrada poruši, i to je učinjeno. Apeli jevrejske zajednice da se ostaci ruševina sačuvaju i zadrži spomenik nekadašnjoj Jaliji, Dorćolu i jevrejskoj mahali, koja je u holokaustu nestala, ostali su bez odgovora. Tako je uništena sinagoga koja je izdržala sve prethodne ratove. Parcela na mestu stare sinagoge El kal vjež prešla je u vlasništvo države isto kao i Bet Israel, i sefardske sinagoge u Zemunu, koja je, takođe, srušena 1947. godine. 

Iako sinagoge nisu samo institucije i sakralni objekti, nego i uporišta jevrejskog društva i kulture, nestale su. Tragična je sudbina beogradskih i zemunskih sinagoga koje su preostale nakon holokausta, ali nisu izdržale iskušenja novog vremena, niti poretka koji je nastupio. One su ili eksproprisane i srušene, ili su oskrnavljene. Danas je u Beogradu aktivna samo sinagoga Sukat Šalom, dok za povrat imovine beogradskih Jevreja, borba i dalje traje.