Ko je bio vojskovođa koji je sahranjen na dnu Save, gde su zaista spaljene mošti Svetog Save, i kakvo se bogatstvo nalazi ispod beogradske kaldrme, samo su neka od pitanja na koje dajemo odgovor... 

Termalni izvori ispod centra Beograda

Da se ispod čitavog centra Beograda nalaze izvori termalnih voda znalo se još u doba rimske vladavine gradom. Neobični zidići na Akademskom platou, zapravo su ostaci rimskih termi otkriveni prilikom uređenja platoa 60-ih godina.

Istraživanjem izvora ispod Skadarlije utvrđeno je da je temperatura vode u dubini 30, a na površini 20,8 stepeni, i da po svom sastavu spada u pet najkvalitetnijih izvora vode u Evropi.

Voda iz ovih izvora korišćena je za proizvodnju piva još u Bajlonijevoj, a potom BIP-ovoj pivari u Skadarliji.

Postojao je plan da se termalna voda koristi za grejanje okolnih zgrada ali nikada nije realizovan.

Poslednje konačište Atile Biča Božjeg

Istorija kaže da su Huni predvođeni Atilom Bičem Božjim stigli pred zidine keltskog Singedona sredinom V veka.

Ispostaviće se je da je ovo bio poslednji vojni pohod Atile koji nedugo potom umire nedaleko od Beograda.

Jedni su tvrdili da je umro od srčane kapi, dok su drugi tvrdili da ga je otrovala nova nevesta prve bračne noći. Razlog ubistva navodno je bila osveta zbog ubistva njene braće koje je naredio hunski vođa.

Smatra se da se kobna svadba odigrala i da je Atila sahranjen negde u Banatu.

Predanje, pak, kaže da je njegova pratnja preusmerila tok Save kako bi Atilu u zlatnom kovčegu, ... i sa čitavim njegovim bogatstvom i konjima, sahranila negde na dnu Save u blizini ušća u Dunav. 

Džamija na mestu Skupštine

Na mestu zdanja Skupštine nekada se nalazila Batal džamija.

Nju je 1585. gdine izgradio je imućni beogradski nadzornik Ejnehan-beg i nazvao je svojim imenom.Zbog oštećenja i zapuštenosti, 1789. dobija ime Batal džamija, odnosno Zapuštena džamija.

Džamija je tokom vekova imala i vojnu funkciju, te su tako iz nje snažan otpor ustanicima pružali Turci i tokom opsade Beograda 1806. godine. 

Teško oštećena, srušena je krajem XIX veka po naredbi namesnika Blaznavca. Rušenje su obavili Cincari za 230 dukata.

Prvi Spomenik Neznanom junaku ne nalazi se na Avali

Danas je malo poznato da se prvi Spomenik Neznanom junaku u Evropi nalazio u samom centru Beograda.

Krajem XIX veka podigao ga je ugledni trgovac Sima Hristić na Malom pijacu, danas skveru kod zgrade Beogradske zadruge.

Bio je posvećen poginulima Srbima u sukobima koji su izbili posle incidenta kod Čukur česme 1862. godine.

Na njemu je pisalo:
"U slavu neznanog beogradskog junaka koji oslobodi rodni grad od Turaka".

Zbog izgradnje Beogradske zadruge, ovaj spomenik znan kao "Krst sa Male pijace", premešten je u park iza Hotela Bristol gde se i danas nalazi.

Mošti Svetog Save spaljene na Tašmajdanu

Iako se danas veruje da su mošti Svetog Save spaljene na mestu Hrama Svetog Save, ovo možda nije istina.

Naime, nekada se pod Vračarom podrazumevao prostor uz Carigradski drum, današnji Bulevar kralja Aleksandra.

Zbog toga neki navodi tvrde da su mošti po nalogu Sinan-paše spaljene negde u blizini Čupine humke na Tašmajdanu.

Danas je to uzvišenje poznato kao mesto na kome se nalazi restoran "Poslednja šansa", u blizini Markove crkve.