Jedan od najmlađih beogradskih muzeja, Muzej nauke i tehnike, osnovan je 6. oktobra 1989. godine, na inicijativu akademika Aleksandra Despića, Srpske akademije nauka i umetnosti i uz podršku dvanaest privrednih organizacija. Ova institucija čuva i štiti naučno-tehničku baštinu na teritoriji Srbije, ali je i predstavlja javnosti u cilju popularizacije nauke i savremenih naučnih dostignuća.

Osnivanje muzeja

Ipak od osnivanja do otvaranja vrata muzeja biće potrebno da prođu skoro dve decenije. Prvi korak napravljen je 1995. godine, kada je Muzej proglašen za ustanovu koja je zvanično nadležna da vodi brigu o tehničkim kulturnim dobrima na teritoriji Republike Srbije. Pored toga, Muzej je od 1997.  godine počeo izložbenu aktivnom učešćem u programima novoosnovane Galerije nauke i tehnike SANU. Najvažniji korak ka trajnom rešavanju izložbenog prostora Muzeja napravljen je 2003. godine kada je Muzej proglašen za ustanovu od opšteg interesa za Republiku Srbiju, da bi mu tim povodom, dve godine kasnije, bila ustupljena zgrada prve javne termocentrale na Droćolu.

Nakon useljenja u novi prostor, usledila je opsežna rekonstrukcija i reorganizacija objekta u cilju stvaranja uslova za funkcionisanje muzeja, pre svega u domenu njegove izložbene delatnosti. Za autora projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade bivše termocentrale, izabran je profesor Boris Podreki, koji je u svoju biografiju upisao brojne projekte poslovne, ali i kulturne i umetničke namene u Srbiji i Evropi. Uz finansijsku pomoć države, rekonstrukcija je rađena u više etapa, da bi konačno bila završena 2015. godine.

U novoj zgradi, prva izložba otvorena je tek 2009. godine, kada je javnosti predstavljena izložba pod nazivom "Naučno-tehnička kulturna baština Srbije". U okviru stalne postavke, na prvom spratu muzeja je predstavljeno preko 400 predmeta iz 25 zbirki, koji su prezentovani uz prateće dokumente, fotografije, audio i video materijal.

Entuzijazam kustosa

Jedna od specifičnosti Muzeja nauke i tehnike bila je i to da nije ima početnu zbirku, nego su je prikupili sami kustosi, najčešće putem poklona. Od samog osnivanja, pa u narednih nekoliko decenija, kustosi su vredno istraživali laboratorije, privatne kolekcije, fabrike, apelovali na javnost preko medija, ali su prikupljali predmete i zahvaljujći ličnim kontaktima. Zasluge i motivacija zaposlenih je bila i ostala glavna okosnica muzeja. Na ovaj način, od početnog predmeta sa invemtarskim brojem 1 do danas, prikupljeno je preko sedam hiljada predmeta, koji su klasifikovani u brojne muzejske zbirke. Pored izložbene aktivnosti, Muzej se bavi organizovanjem predavanja iz oblasti nauke i tehnike, koncerata, okruglih stolova, projekcija filmova, promocija časopisima i sve ono što može pomoći popularizaciji i promociji nauke i tehnike u uslovima brzog svakodnevnog života.

Dečji muzej

Muzej nauke i tehnike je realizovao i postavku dečjeg muzeja i muzeja igračaka u kojima su način prezentacije i prostor potpuno prilagođeni i namenjeni deci različitog uzrasta. U prvoj celini predstavljeno je preko 150 eksponata igračaka iz prve polovine XX veka. Drug, savremeniju, celinu čini interaktivni deo postavke, u kojoj se kroz primenu nove tehnologije pod nazivom "Proširena stvarnost", posetiocima nudi mogućnost da uz pomoć računara ili mobilnog telefona, saznaju još više o nekoj temi kroz kombinaciju kompjuterski generisanih slika i informacija iz stvarnog sveta. Za razliku od drugih muzeja u kojima se mališani upozoravaju da ne diraju eksponate, ovde je to moguće. Šta više, osnovna ideja ovog namenskog muzeja je poruka – molimo vas da dirate predmete.

Naučni centar – nauka nije bauk!

2013. godine, otvoren je i naučni centar u okviru muzeja sa ciljem da prikaže nauku kao celovit sistem znanja nezavistan od krute podele na naučne discipline i školske predmete. O nauci se govori kroz objekte iz svakodnevnog okruženja posetilaca. Naučni centar promoviše učenje kroz otkrivanje, učestvovanje, eksperimentisanje i neposredan kontakt sa problemima. U okviru stalne postavke Naučnog centra muzeja prikazano je 20 eksponata koji su osmišljeni da približe pojave i fenomene iz astronomije, matematike, fizike, biologije, psihologije i logike, da na zabavan način i kroz igru podstiču na razmišljanje i razvijaju maštu.