Nastavljamo našu šetnju beogradskim bulevarima i svraćamo do Novog Beograda, gde nas očekuju ulice koje su možda stare više od 60 godina, ali manje od 2 decenije nose nova imena.

Bulevar Nikole Tesle i Bulevar Mihajla Pupina predstavljaju dva od najvažnijih bulevara na Novom Beogradu. Ovi bulevari nisu samo prometne arterije koje spajaju različite delove grada, već su i mesta koja podsećaju na dva velika srpska naučnika, čije su zasluge za nauku prepoznate širom sveta.

Nauka na novobeogradskim ulicama

Bulevar Nikole Tesle, nekada poznat kao Bulevar Edvarda Kardelja, prostire se na potezu od Karađorđevog trga u Zemunu, pa sve do Ušća. Na dužini od oko 3200 metara, ovaj bulevar predstavlja ne samo važnu saobraćajnicu, već i centar svakodnevnog života. Bulevar Nikole Tesle krasi i nekoliko veoma važnih zgrada, poput hotela Jugoslavija, zgrade Aeroinženjeringa, kao i Palate Srbije, koja predstavlja sedište predsednika Republike Srbije. Ovaj bulevar povezuje različite delove grada i ima šest linija gradskog prevoza.

Nikola Tesla, čije ime ovaj bulevar nosi, predstavlja jednog od najvećih naučnika u istoriji sveta. Rođen je 1856. godine u Smiljanu u Lici, u tadašnjoj Austrougarskoj. Smatra se jednim od pionira u razvoju moderne električne energije i bežične komunikacije. Tesla je izumeo mnoge uređaje i pronalaske koji se i danas koriste, kao što su naizmenična struja, transformatori i elektromotori.

Bulevar Mihajla Pupina je jedna od najvažnijih saobraćajnica u Beogradu i prolazi kroz dve beogradske opštine - Novi Beograd i Zemun, od Ulice Aleksandra Dupčeka do Brankovog mosta. Pre nego što je dobio današnje ime, ovaj bulevar je nosio naziv Bulevar Lenjina, počevši od pedesetih godina prošlog vijeka, kada je počela izgradnja Novog Beograda.

U Bulevaru Mihajla Pupina se nalazi mnoštvo zgrada od velikog značaja za grad Beograd. Jedna od najpoznatijih zgrada u blizini bulevara je Jugoslavija, nekadašnji bioskop koji danas služi kao kulturno-istorijski spomenik i mesto održavanja različitih kulturnih događaja. Zgrada Istorijskog arhiva Beograda se takođe nalazi u blizini bulevara, a poznata je i zgrada Energoprojekta. U ovom bulevaru se takođe nalazi Skupština Opštine Novi Beograd, Palata Srbija, kao i benzinska stanica "Dejton".

Mihajlo Pupin je bio srpski naučnik, pronalazač i profesor na Kolumbija univerzitetu u SAD-u. Rođen je 1858. godine u selu Idvoru, u Banatu, tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Završio je studije u Beču, a potom se preselio u SAD, gdje je radio na razvoju bežične telegrafije i poboljšanju kvaliteta telefonskih linija. Pupin je dobio brojne nagrade i priznanja za svoje pronalaske, a jedna od najvažnijih je Edisonova medalja, koju je dobio 1924. godine. Preminuo je u Njujorku 1935. godine.

Nastaviće se...

 

Prvi deo:

Sve što treba da znate o bulevarima u Beogradu (1. deo)