ASHTANGA YOGA BEOGRAD

Yoga časovi, Yoga vežbe Beograd

Adresa: Dečanska 11, Stari grad
Beograd Telefon: 064/353-90-79, 063/807-7302, 064/118-99-95
E-mail: vairagyaranko@gmail.com
Sajt: www.ashtangayogabelgrade.com

4/ 5stars

ASHTANGA VINYASA YOGA

U tradiciji Sri K. Pattabhi Joisa i Sri R. Sharat Jois-a

Sanskritska reč "ashtanga" doslovno označava "osam nivoa" koji, u skladu sa Patanđalijevim Joga sutrama, korespondiraju sa osam različitih praksi kreiranih kao sredstva za kontrolu uma i pročišćenje unutarnjeg bića: jama (moralna pravila), nijama (samopročišćenje i proučavanje), asana (pozicija), pranajama (kontrola disanja), pratjahara (kontrola čula), darana (koncentracija), djana (meditacija) i samadi (kontemplacija).

U početku fokus u aštanga praksi je na svakodnevnom vežbanju asana, odnosno joga pozicija, da bi telo i čulni organi postali fleksibilni, što je preduslov za stabilnost uma. Tehnike Aštanga joge su grupisane u šest različitih serija od kojih bi svaka trebalo da bude vešto savladana ispravnim redosledom pre nego što se upustimo u savlađivanje naredne serije.

Akcenat je na vinjasi, specifičnom sistemu disanje/pokret koji stvara toplotu, izaziva unutrašnje pročišćenje i poboljšava cirkulaciju.
Tu su pozicija (asana) sa kontrakcijama (banda), disanje (uđaji) i mesta na koja usmeravamo pogled (dristi) što bi trebalo združiti.

_(iz razgovora sa Shri Sharat Rangaswami-jem i Sarasvatii Rangasvami 2008. kada je Vairagya Ranko prvi put boravio u Mysore-u)_