Ideja o osnivanju muzeja nastala je 1958. godine sa aktom Saveza za kulturu narodnog odbora grada Beograda i odlukom da se osnuje moderna galerija koja bi pratila razvoj jugoslovenske i srpske umetnosti 20. veka. Galerija je počela sa radom 1959., a njen osnivač i prvi upravnik bio je Miodrag Protić, slikar i umetnički teoretičar i kritičar. Iste godine odlučeno je da se podigne zgrada za potrebe galerije na Novom Beogradu, na ušću Save spram Beogradske tvrđave. Na raspisanom konkursu za idejni projekat koji je završen 1960. godine za izradu projekta odabrane su arhitekte Ivanka Raspopović i Ivan Antić. Izgradnja je trajala od 1960-1965. godine.

Foto: Pavle Kaplanec

Sa useljenjem u novu zgradu, Moderna galerija preuzima novi naziv 1965. godine – „Muzej savremene umetnosti“. Otvaranje je usledilo 20. oktobra iste godine, sa Protićem kao upravnikom. On je bio zadužen za osnovnu koncepciju i fizionomiju muzeja, zbog čega je proveo nekoliko godina u Parizu i Njujorku da bi detaljno proučavao postavke njihovih muzeja modernih metnosti. Po ugledu na njih Protić je koncipirao beogradski muzej i oformio zbirke za skulpturu, slikarstvo, grafiku i crteže, odeljenje za umetničku dokumentaciju kao i atelje za konzervaciju i restauraciju. Centar za vizuelnu kulturu i informacije osnovan je 1974. godine, a nakon toga i Odeljenje za dizajn i multimedije sa Dečijim klubom 2001. godine.

Foto: Pavle Kaplanec