(Knez Mihailova 2-4 i Kolarčeva 12)

Zgrada je u središtu Beograda na uglu Kolarčeve i knez Mihailove ulice i sagrađena je po projektu Branka Bona i Milana Graklića 1939. godine. Dugo vremena je ovo bila najviša zgrada u Beogradu sa 13 spratova, 53 metara visine i ukupne površine od 8000 kvadratnih metara. Štaviše, u vreme izgradnje bila je i najviša zgrada jugoistočne evrope. Zgrada je dobila ime po kafani istog imena koja se prethodno nalazila na toj lokaciji pre nego što je srušena 1936. godine.

Foto: Milena Arsenić

Za vreme bombardovanja u Drugom svetskom ratu palata je pretprela udar bombe ali nije bilo većih oštećenja. Proglašena je za kulturno dobro od velikog značaja 1983.