(Gračanička 10)

Sagrađena je još krajem 18. veka kao porodična stambena kuća, a obnovljena je 1830. Svojim položajem svedoči o staroj regulaciji grada i jedan je od retkih očuvanih primera gradske arhitekture panonskog porekla na prelazu iz 18. u 19. vek.

Foto: 011info