(Kosovska 47)

Projekat za zgradu u kojoj je bio smešten glavni komutator izradio je docent Beogradskog univerziteta, Branko Tanazević. Zdanje je izgrađeno 1908. godine na uglu Kosovske i Palmotićeve ulice, zahvaljujući čemu je kasnije omogućena telefonska instalacija za oko 6000 pretplatnika. Zajedno sa telefonskom centralom, u istu zgradu su bile smeštene i poštanska i telegrafska služba, objedinjujući sve tadašnje komunikacije na jednom mestu.

Zanimljivo je da je zgrada prvobito trebala biti izgrađena na regulacionoj liniji Kosovske ulice, međutim umesto toga je smeštena u samoj ulici jer se u njoj već nalazila stara zgrada komutatora. Čak se i sam autor projekta, Branko Tanazijević, ovome oštro protivio, između ostalih razloga i zato što je ovakva izgradnja bila protiv tadašnjih građevinskih zakona.

Zgrada je naknadno dobila treći sprat posle Prvog svetskog rata, a od 1981. pod zaštitom je države kao kulturno dobro od velikog značaja.

Foto: Milena Arsenić