(Balkanska 1)

Pre nego što je postala zgrada jednog od Beogradskih najpoznatijih hotela i poznato sastajalište na trgu Terazije, zgrada je bila poznata kao Palata Rosija, osiguravajućeg društva Rosija u Beogradu. Sa izgradnjom je započeto na proleće 1905. godine dok je svečano otvaranje usledilo 14. januara 1908. U ono vreme Palata Rosija važila je za najveću privatnu zgradu u Kraljevini Srbiji, na samo stotinak metara od kraljevskog dvora.

Foto: 011info

Začetnik ideje o izgradnji bio je Svetozar Vukadinović, tadašnji direktor Srpskog brodarskog društva i vlasnik gostionice „Velika Srbija“. Preuzeo je put u Rusiju ne bi li pronašao osiguravajuće društvo koje bi izgradilo luksuzni objekat na njegovom imanju. Glavni direktor „Rosije“, Roman Ivanovič Poicl je pristao na tu ideju i raspisao konkurs 1905. godine za arhitektu koji bi radio na izgradnji. Pobednik je bio zagrebački arhitekta Viktor Kovačić, a na drugom mestu je bio Jovan Ilikić. Ipak, uprava je uprkos rezultatima takmičenja odlučila da podrži Ilkićev projekat, a ne Kovačićev.

Sama izgradnja počela vrlo brzo posle toga, već u Martu 1905., da bi potom trajali sve do 1908., kada je nastupilo dvodelno svečano otvaranje. Prvo na dan srpske nove godine 14. januara 1908., sam kralj Petar I Karađorđević je otvorio palatu sa njenom gostionicom „Moskva“ uz pratnju dvorskog orkestra. Tri dana kasnije, 17. januara 1908., svečano otvaranje je ponovljeno uz veselje i koncert Kraljeve garde. U palati se nalazio hotel,restoran, kafana, stanovi za iznajmljivanje kao i kancelarija beogradske filijale osiguravajućeg društva Rosija, za čijeg direktora je bio postavljen Svetozar Vukadinović.