(Terazije 41)

Sagrađena je 1883. po planovima Svetozara Ivačkovića, u saradnji sa inžinjerem Jovanom Subotićem kao javna administrativna zgrada za dva nadleštva – ministarstvo pravde i Terazijski kvart, zbog čega je u svom prvobitnom obliku imala dva ulaza od kojih je jedan zatvoren 1910, tokom prepravki. Zgrada je uređena kao zgrada u nizu, vezana kalkanima i ima pudrum, prizemlje i sprat. Stil je neorenesansni sa jasnim srodnostima sa italijanskim renesansnim palatama. Ova zgrada je jedna od retkih sačuvanih zgrada ministarstava iz 19. veka. Konzervatorski radovi izvršeni su 1978-79.

Foto: 011info