(Kralja Petra I broj 4)

Zdanje je podignuto pored Konaka knjeginje Ljubice oko 1836. godine sa prvobitnom namenom pomoćnih prostora gde je do 1842. godine stanovao knez Mihailo, posle čeka je brzo zamenjena smeštajem Popečiteljstva unutrašnjih dela, Pravosuđa i Prosvete. Počev od štolske 1846/47. godine u zgradu se useljava Prva beogradska gimnazija koja je tu ostala, sa kraćim prekidima sve do 1905. godine. Jedno vreme ovde je radila i Učiteljska škola, da bi 1905. godine, kao nastavak Srpske crtačke i Srpske slikarske škole Kirila kutlika odnosno Riste Vukanovića ovde započela svoju delantost Umetničko zanatska škola. Kada je 1937. prerasla u Akademiju likovnih umetnosti, iseljena je a njeno mesto je zauzela tada novoosnovana Akademija primenjenih umetnosti.

Foto: 011info