(Gospodar Jevremova 22)

Zdanje čine dve, nekada zasebne, prizemne zgrade. Dvorišna je podignuta krajem 18. veka a ulična 1862. godine, da bi kasnije bile spojene u jedinstvenu građevinsku celinu. Velika škola je otvorena u dvorišnom objektu, 30. septembra 1808. godine, kao prva viša škola u Srbiji. Njen osnivač i ujedno prvi učitelj bio je Jovan Savić. 1809. godine institucija Velike škole premeštena je u današnju zgradu Vukovog i Dositejevog muzeja dok je prvobitna zgrada ustupljena Ivanu Jugoviću.

Foto: Pavle Kaplanec

Posle ustanka 1813. zgrada je prešla u svojinu Turaka, pa ju je kupio Aleksandar Karađorđević da bi posle toga tokom godina promenila mnoge vlasnike i namene, uključujući i period od 1922. do 1928. kada je služila kao dom Demokratske stranke.

I dan danas je očuvan prostorni okvir koji je Velika škola imala u dane svog osnivanja i delatnosti, zajedno sa prvim učiteljima koji su tu radili, između ostalih i Dositej i Ivan Jugović, kao i Vuk Karadžić i Lazar Arsenijević Batalaka.

Foto: Pavle Kaplanec