Spomenik Đorđu Petroviću-Karađorđu je bronzana skulptura visoka 3,2 metara koja se nalazi na platou ispred Hrama svetog Save.

Đorđe Petrović, vođa Prvog srpskog ustanka, zahvaljujući svojim vojnim uspesima dobio je nadimak od Turske vojske – Crni Đorđe, odnosno Karađorđe – po kome je i danas poznat u narodu. Još u mladosti započeo je borbu protiv turske vlasti, isprva kao hajduk a kasnije se pridružio četi dobrovoljaca u Austrijsko-Turskom ratu. Pošto su se janičari vratili u Beograd ponovo se pridružio hajducima da bi na zboru u Orašcu bio izabran za vođu ustanka. Predvodio je borbe za oslobođenje Beograda 1806. godine, a posle ustanka 1813. je napustio Srbiju. Vratio se 1817. ali je po nalogu kneza Miloša Obrenovića ubijen.

Foto: Pavle Kaplanec