Špirtina kuća,smeštena u ulici Glavna broj 9, zaštićena je kao spomenik kulture, a u Zemunu je poznatija kao Spirtina kuća. Sazidana je oko 1840. godine, svojevremeno jedna od prvih visokoparternih porodičnih kuća u starom centru Zemuna, kao vlasništvo porodice Spirta (otkud je dobila ime). Stil izgradnje bio je pseudogotski, što je izdvaja od okoline i drugih zgrada. Glavna fasada izgrađena je u šemi neparnih brojeva koja je bila karakteristična za romantizam. Eklektični duh perioda je izražen u dekorativnoj plastici fasada, ornamentici podova kao i obradi građevinske stolarije, zidova i tavanica.

Foto: 011info

Sama zgrada zidana je u tvrdom materijalu i trotraktnog je tipa gde je bočno krilo u dvorištu sa asimetrično postavljenim kolskim prolazom. Enterijer kuće je takođe bogato opremljen. Jedno vreme ovde se nalazila stalna postavka Zavičajnog muzeja Zemuna koja oslikava prošlost Zemuna od samog nastanka 1945. godine. Njena građevinska linija i volumen reprezentativni su za staru regulaciju koja je formirana u 18. veku. Kuća čini deo profila i trase glavne zemunske ulice. 

Foto: 011info