Zgrada Zemunske pošte je zavedena kao spomenik kulture i smeštena na uglu Davidovićeve i Glavne br. 8. Zdanje je sazidano 1896. godine po planovima inžinjera Dragutina Kapusa, na mestu gde se nekada nalazila porušena poštanska zgrada još iz 18. veka. Izgradnja je sprovedena pod upravom poznatog građevinara Franje Jenča, a sama zgrada je od uvek pa do danas služila svojoj prvobitnoj nameni.

Foto: Milena Arsenić

Zdanje Zemunske pošte je dvotraktnog tipa sa hodnikom u sredini, razvijene dispozicije, adekvatne sadržaju. Oblikovana je u stilu neorenesanse s uticajem severnjačkog baroka u krovnim dekorativnim elementima. Bogatom plastikom i svojim specifičnim programom izdvaja se od javnih građevina prostorne kulturno istorijske celine Staro jezgro Zemuna. Zgrada je zidana od tvrdog materijala, najzastupljenija je opeka sa krečnim malterom a pokrivena je najvećim delom crepom. Upotreba različitih materijala, polihromne fasade i razuđena krovna plastika daju ovoj zgradi karakter reprezentativnog objekta. Zgrada Zemunske pošte predstavlja jednu od najznačajnijih javnih građevina koje dokumentuju istorijski i urbani karakter Starog jezgra Zemuna, kao i visok nivo arhitektonske kulture Zemuna sa kraja 19. veka. Arhitektura Pošte može se svrstati među najznačajnije i najuspešnije primere zrelog istoricizma na teritoriji Srbije.