Fotokopiranje knjiga, iako možda na prvi pogled čini nevino, zapravo krši ključna prava autora i izdavača, zbog čega je zakonom zabranjeno. Slede razlozi zbog kojih fotokopiranje knjiga predstavlja prekršaj intelektualne svojine.

Fotokopiranjem knjige krše se prava autora

Fotokopiranjem knjiga bez dozvole autora ili izdavača, krše se autorska prava koja garantuju autorima kontrolu nad distribucijom i korišćenjem njihovih dela. Autori su zaslužni za intelektualni trud i kreativnost koju ulažu u svoje knjige i stoga imaju pravo na zaštitu svog rada. Samim tim imaju pravo na odštetu ukoliko dođe do kršenja njihovih prava.

Smanjenje tržišne vrednosti

Fotokopiranje smanjuje tržišnu vrednost originalnih knjiga. Kada ljudi fotokopiraju knjige umesto da ih kupe, to ima negativan efekat na prihod autora i izdavača, što može umanjiti sposobnost da se nastavi stvaranje kvalitetnih sadržaja. 

U mnogim zemljama, zakoni o autorskim pravima jasno definišu i regulišu prava autora i izdavača, kao i sankcije za njihovo kršenje. Fotokopiranje knjiga bez dozvole može dovesti do pravnih posledica i novčanih kazni.

Podrivanje izdavačke industrije

Fotokopiranje, takođe, može naštetiti izdavačkoj industriji tako što smanjuje potrebu za originalnim izdanjima. To može dovesti do manjeg izbora knjiga koje će biti dostupne čitaocima i otežati izdavačima da ulažu u nova dela.

Kvalitet kopija

Fotokopirane kopije često su manje kvalitetne od originala, uključujući lošiju čitljivost, neprecizne boje i smanjeni vizuelni apel. To može narušiti celokupno iskustvo čitanja i učenja.

Ako je potrebno da odštampate ili fokopirate dokumenta, te očitate ličnu kartu, posetite obližnju fotokopirnicu u Beogradu.