Opština Surčin je najmlađa beogradska opština i formirana je tek 2004. godine tako što se izdvojila od Opštine Zemun. Ime je dobila prema latinskoj reči koja u prevodu znači sklonište, ali da li se to dogodilo u vreme kada su Rimljani koračali ovim prosorima ili u doba Turaka, kada je tuda prolazio dubok šanac prokopan kao razdelnica sa Austrijom, nije poznato sa sigurnošću. 

Arheološki raj

Arheološka nalazišta govore da su ovi prostori bili naseljeni još u davna vremena. Oruđa od kamena, ornametisana keramika i praistorijske statue viničanske kultura pripovedaju priče iz kamenog doba, a brojni su dokazi o postojanju keltske i rimske epohe u ovom kraju. Iz rimske epohe potiču i žrtvenik sa natpisom, bronzani i srebrni novac koji su ovde iskopani.

Takođe u Jakovu je značajan pronalazak Germanske nekropole, gde su pronađeni dobro očuvani pehari, nakit od ćilibara, predmeti od keramike.

Prvo pisano spominjanje naselja na teritoriji opštine Surčin datiraju iz 1404. godine kada je kraljevskom poveljom posed darivan feudalnoj porodici Moroth (Marovići). Posle požarevačkog mira, imanje, 1718. godine, ulazi u sastav zemunskog vlastelinstva grofa Šenborna koji je imao svoj dvor i zabran za jelene. Međutim, 1736. zbog nasilja feudalca, dolazi do pobune lokalnih kmetova. Tako, 1746. vojne vlasti otkupljuju čitavo zemljište i uključuju ga u Vojnu granicu.

Nakon što je osnovana Vojna Krajina, u Surčin se doseljavaju Hrvati iz Like. Naselili su se na istoku Surčina, prema Zemunu koji su 1786. završili izgradnju svoje crkve. S druge strane, u samom Surčinu pravoslavna crkva postoji još od 1786. godine, a današnja pravoslavna crkva sv. Petke je izgrađena u periodu od 1788. do1812.

U Surčinu je već 1786. godine postojala škola, ali prvi podaci o broju đaka datiraju iz 1802. godine kada je nastavu pohađalo 20 učenika. Školska zgrada je podignuta 1817. godine, a škola je sa kraćim prekidina radila tokom celog 19. veka. Na prelazu vekova broj đaka je znatno uvećan, te je 1904. klupe punilo njih 205.

Uoči Prvog svetskog rata Surčin je imao tri škole: srpsku, nemačku i hrvatsku.

Tokom Prvog svetskog rata srpska vojska je Surčin osvojila 11. septembra 1914. Nažalost, armija je vrlo brzo morala da se povuče, a Surčini su ostali u nemilosti austrougarskih vojnika. Mnogi su odvedeni u logore gde su tragično izgubili živote.

Tokom Drugog svetskog rata, maja 1942. u Surčinu se osniva prva mesna udarna partizanska desetina, a u već u julu i prvi aktiv SKOJ-a. Mesni narodnooslobodilački odbor je ustanovljen u avgustu kao i prva partijska ćelija. Tako organizovani, Surčinci su poduzeli brojne diverzantske akcije i vodili žestoke borbe sa nemačkom vojskom i ustaškim jedinicama, sve do 22. oktobra 1944. kada je Narodnooslobodilačka vojska oslobodila čitav kraj.

Čuvari aerodroma

U Surčinu se nalazi najveći srpski aerodrom Nikola Tesla preko kog se odvija međunarodni civilni saobraćaj. Prikaz aviona se čak našao i na grbu ove opštine.

Vazdušna luka je 2006. godine ponela ime čuvenog srpkog naučnika Nikole Tesle, a 2016. kroz ovaj aerodrom je prošlo čak 4.924.992 putnika.

 

Opština Surčin u brojkama

 

 • Broj stanovnika: 43.819
 • Kretanje broja stanovnika po godinama:
  1971. – 28.081
  1981. – 33.704
  1991. – 35.636
  2002. – 38.814
  2011 – 43.819
 • Etnička struktura:
  Srbi – 86,41%
  Romi – 3,23%
  Slovaci – 2,86%
  Hrvati – 0,85%
 • Površina: 220 km2
 • Broj naselja: 7

 

Slava opštine: Sv. Stefan Dečanski čudotvorac - Mratindan

Dan opštine: 24. novembar, dan kada je postala 17. beogradska opština