Pametne garaže danas predstavljaju zgrade sa solarnim panelima na vrhu, punjačima za električne automobile, rezervisana mesta za invalide i roditelje sa decom, liftove koji vode od nivoa do nivoa uz obavezni video nadzor i mogućnost plaćanja parkiga kreditnim karticama. Početkom XX veka, moderne garaže su izgledale nešto drugačije od današnjih, ali i njihova namena je bila mnogo šira.

Beograd je u periodu između dva rata imao više od dvadeset manjih ili većih garaža. U sklopu garaža su gotovo uvek bile radionice ili cela delatnost vezana za popravku automobila, ponekad i izradu automobilskih delova. Zbog toga su neke od garaža imale industrijski karakter.

Grafika: Istorijski Arhiv Beograda, "Automobil u Beogradu 1918-1941" - Izgled fasade garaže po projektu ruskog arhitekte Valerija Staševskog

Prva moderna garaža u Beogradu

Prva moderna garaža u Beogradu se nalazi u ulici Majke Jevrosime 30 i ona predstavlja karakterističan spomenik tehničke kulture vremena i nepokretno kulturno dobro.

Zidanje prve moderne garaže počelo je 1929. godine u centru grada, po projektu i pod nadzorom ruskog arhitekte Valerija Staševskog koji je projektovao akademsku građevinu sa elementima postsecesije. Podignuta je na imanju Vlajka Kalenića kao prva moderna garaža u Beogradu. U njoj su se čuvali automobili, ali je služila i kao izložbeni prostor za automobile koji se prodaju. Ideja je bila da služi poslovnim ljudima koji sami voze svoje automobile i kojima je jedna ovakva garaža neophodna. Uzori za gradnju bile su slične garaže u Londonu, Parizu i Berlinu. Zgrada je imala centralno grejanje, perionicu, uređaje za mazanje i održavanje vozila, a mogla je da zbrine oko 50 automobila.

Značaj objekta proističe iz činjenice da je zgrada moderne garaže prvi objekat takve vrste ne samo u Beogradu, već i na Balkanu. Po tehničkim mogućnostima nije zaostajala za sličnim objektima u Zapadnoj Evropi, ali svakako je važno napomenuti da su u njoj sačuvani značajni pneumatski alati i da je bila centar automobilskog sporta u Beogradu.

Grafika:  "Vreme", 1930 - Oglas za garažu iz 1930. godine

Garaža – centar auto-sporta

U ovoj garaži su bili smešteni i automobili učesnika prve beogradske međunarodne automobilske i motociklističke trke, održane 3. septembra 1939. godine, pošto je objekat sagrađen u vidu hale, jedinstvenog unutrašnjeg prostora, sa fasadom koja je koncipirana simetrično u odnosu na monumentalno obrađen ulaz nad kojim se nalaze skulpture. Na bočnim stranama, prozori su udvojeni po visini i time se dobio utisak spratnog objekta.

Ostale garaže u Beogradu

Osim ove garaže, u međuratnom periodu otvorena je i garaža u Kraljevića Marka 7 i njeni vlasnici su bili braća Brkić. Sličnu garažu izgradio je Vlastimir Petrović 1919. godine u ulici Kraljice Marije 21. Pominje se i garaža Alekse Aleksića u Grobljanskoj ulici koju je kasnije kupio inženjer Aleksandar Dragićević, zastupnik Forda. Zidanje ove garaže počelo je jula 1922. godine, a okončano je 1. decembra 1925. godine. Pored garažnog prostora, u prizemlju je bila radionica i magacin, a na spratu su uz garažu bila i dva dućana. Između dva sprata postojao je lift za automobile. Prizemlje je bilo rezervisano za popravke, a sprat za garažiranje i prodaju automobila. Kao i ostale garaže tog vremena, i ova je imala industrijski karakter.

Grafika: Istorijski arhiv Beograda, "Automobil u Beogradu 1918-1941" - Izgled fasade garaže Alekse Aleksića u Grobljanskoj br. 35

Muzej automobila

U nekadašnjoj garaži u Majke Jevrosime 30, danas se nalazi Muzej automobila. Osnivač Muzeja automobila Bratislav Petković ističe da je karakteristika ovog muzeja to što se nalazi u objektu koji ima istorijski značaj. „Muzeološko pravilo je da se objekat, koji je zaštićen, vrati prvobitnoj nameni. Muzej je ispunio taj uslov. Po tome je jedinstven. Važna karakteristika muzeja je da je 90 odsto zbirke panorama onoga što se u automobilzmu događalo na prostoru bivše Jugoslavije od početka 20. veka”.