DIJAGNISTIČKI ZAVOD

Bolnice Beograd

Adresa: Vodovodska 124
Beograd Telefon: 011/2390-247

DIJAGNISTIČKI ZAVOD Bolnice Beograd